Chefsguider

Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 269 st guider inom ditt val
 • Checklistor och mallar

  – Checklistor inom bland annat arbetsmiljö, arbetsrätt och jämställdhet hittar du här, tipsar Viktoria Lundqvist, förbundsjurist på Ledarna.

SÖK I GUIDER
 1. Arbetsmiljö
  Arbetsmiljö

  www.ledarna.se/Chefsguider/Arbetsmiljo/

  [Html]

  En arbetsplats där man arbetar aktivt för en god arbetsmiljö är också en attraktiv arbetsplats. Allting på arbetsplatsen är arbetsmiljö! Tänk efter en stund - kan du komma på någonting som inte är arbetsmiljö? Det finns minst tre goda skäl ...

 2. Ledarskap
  Ledarskap

  www.ledarna.se/Chefsguider/Ledarskap/

  [Html]

  Chefer gör skillnad! Alla chefer, oavsett nivå, är nyckelpersoner för verksamheten. Chefens viktigaste uppgift är att skapa resultat genom att ta tillvara och utveckla medarbetarna och verksamheten. Chefen är en del av ledningssystemet och har ...

 3. Lön
  Lön

  www.ledarna.se/Chefsguider/Lon/

  [Html]

  Chefen och lönen - Som anställd chef har du dubbla roller, inte minst när det kommer till lön. Du ska löneförhandla både om din egen lön och med dina medarbetare om deras. Våra guider om lön hjälper dig att upprätthålla en professionell syn ...

 4. Jämställdhet, Ledarskap, Arbetsmiljö ...
  Hållbarhet och ledarskap

  www.ledarna.se/Chefsguider/Hallbarhet/

  [Html]

  Att arbeta med hållbarhetsfrågor i din verksamhet är inget annat än normal affärs- eller verksamhetsutveckling. Det handlar om att din verksamhet ska drivas på ett ansvarsfullt sätt. Som chef har du ett huvudansvar för det. Hållbarhetsarbete ...

 5. Arbetsrätt
  Arbetsrätt

  www.ledarna.se/Chefsguider/Arbetsratt/

  [Html]

  Arbetsrätten lägger grunden för förhållandet mellan arbetsgivaren och den anställde. Som chef berörs du av arbetsrätten i dubbel bemärkelse. Dels har du en egen anställning och med den följer ett antal rättigheter och skyldigheter i relation ...

 6. Medarbetarsamtal
  Medarbetarsamtal

  www.ledarna.se/Chefsguider/Medarbetarsamtal/

  [Html]

  Undersökningar visar att chefer ägnar ungefär 80 procent av sin tid åt samtal i någon form. Det kan handla om all slags interaktion med medarbetare, till exempel att samtala, informera, instruera, presentera och, inte minst, att lyssna. Sättet ...

 7. Rekrytering, Mångfald
  Mångfald och inkludering

  www.ledarna.se/Chefsguider/mangfald-och-inkludering/

  [Html]

  Att aktivt arbeta för inkludering och mot diskriminering är en viktig framtidsfråga för dig som chef. En arbetsmarknad präglad av mångfald ökar möjligheten för innovation och tillväxt, och utan en större mångfald bland chefer och medarbetare ...

 8. Verksamhetsutveckling
  Verksamhetsutveckling

  www.ledarna.se/Chefsguider/verksamhetsutveckling/

  [Html]

  Genom att förstå vad verksamhetsutveckling innebär i din organisation, kan du ställa relevanta och klargörande frågor till ledning och involvera medarbetare i utvecklingen för att uppmuntra viljan till förändring. Börja med att försöka se ...

 9. Rekrytering
  Chefen som rekryterare

  www.ledarna.se/Chefsguider/chefen-som-rekryterare1/

  [Html]

  Att rekrytera personal är en stimulerande och lärorik process. Det kan också vara en stor utmaning för många chefer vad gäller tid, kunskap och resurser. Med rätt verktyg och förberedelser kan rekryteringsprocessen bli lättare, effektivare ...

 10. Coaching
  Coaching

  www.ledarna.se/Chefsguider/Coaching/

  [Html]

  Coaching innebär att du hjälper dina medarbetare att hitta egna lösningar på sina problem och ta ansvar för dessa. Långsiktigt leder detta till att tid frigörs för dig, dina medarbetare utvecklas och deras engagemang ökar. När mänskliga kompetenser ...

Lönestatistik, filmer och poddar

Lönestatistik för chefer

Har du koll på din lön? Jämför din lön med lönestatistik från cirka 70 000 andra chefer.

Lönestatistik för chefer
Gör Lönekollen 2015 – Lönestatistik för chefer


Ledarna Play

Titta. Lyssna. Och bli en bättre chef.

 

 

Bli medlem