Chefsguider

Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 228 st guider inom ditt val
SÖK I GUIDER
 1. Arbetsmiljö
  Arbetsmiljö

  www.ledarna.se/sv/Chefsguider/Arbetsmiljo/

  [Html]

  Anki Udd, ledarskapsutvecklare på Ledarna Allting på arbetsplatsen är arbetsmiljö! Tänk efter en stund - kan du komma på någonting som inte är arbetsmiljö? En arbetsplats där man arbetar aktivt för en god arbetsmiljö är också en attraktiv arbetsplats. ...

 2. Ledarskap
  Ledarskap

  www.ledarna.se/sv/Chefsguider/Ledarskap/

  [Html]

  Anki Udd, ledarskapsutvecklare på Ledarna Chefer gör skillnad! Alla chefer, oavsett nivå, är nyckelpersoner för verksamheten. Chefens viktigaste uppgift är att skapa resultat genom att ta tillvara och utveckla medarbetarna och verksamheten. Chefen är ...

 3. Lön
  Chefen och lönen

  www.ledarna.se/sv/Chefsguider/Lon/

  [Html]

  AnnCharlotte Bretan Som anställd chef har du dubbla roller, inte minst när det kommer till lön. Du ska löneförhandla både om din egen lön och med dina medarbetare om deras. Våra guider om lön hjälper dig att upprätthålla en professionell syn på lön och ...

 4. Arbetsrätt
  Arbetsrätt

  www.ledarna.se/sv/Chefsguider/Arbetsratt/

  [Html]

  Viktoria Lundqvist, förbundsjurist på Ledarna Arbetsrätten lägger grunden för förhållandet mellan arbetsgivaren och den anställde. Som chef berörs du av arbetsrätten i dubbel bemärkelse. Dels har du en egen anställning och med den följer ett antal rättigheter ...

 5. Medarbetarsamtal
  Medarbetarsamtal

  www.ledarna.se/sv/Chefsguider/Medarbetarsamtal/

  [Html]

  Anki Udd, ledarskapsutvecklare på Ledarna Undersökningar visar att chefer ägnar ungefär 80 procent av sin tid åt samtal i någon form. Det kan handla om all slags interaktion med medarbetare, till exempel att samtala, informera, instruera, presentera och, ...

 6. Rekrytering, Mångfald
  Mångfald - en chefsfråga

  www.ledarna.se/sv/... /Mangfald---en-chefsfraga/

  [Html]

  Att aktivt arbeta mot diskriminering och för mångfald är en av de mest relevanta framtidsfrågorna för Ledarna - och för dig som chef. En arbetsmarknad präglad av mångfald ökar också möjligheten för innovation och tillväxt. Det handlar med andra ord både ...

 7. Karriär
  Din karriär som chef

  www.ledarna.se/sv/Chefsguider/Karriar/

  [Html]

  Jörgen Kihlgren, ledarskapsutvecklare på Ledarna Är du rätt person på rätt arbetsplats, eller vill du vidare? Är du på rätt arbetsplats utan att komma till din rätt? Har du mer att ge, men vet inte var och hur du ska gå vidare? Ta hjälp av våra chefsguider ...

 8. Jämställdhet
  Jämställdhet

  www.ledarna.se/sv/Chefsguider/Jamstalldhet/

  [Html]

  Ellen Landberg, ledarskapsutvecklare på Ledarna Jämställdhet borde vara en självklarhet, men trots att Sverige är världens mest jämställda land så är det långt kvar tills vi är jämställda i praktiken. Som chef är du en nyckelperson i arbetet för att öka ...

 9. Arbetsrätt
  Experten svarar - arbetsrätt

  www.ledarna.se/Chefsguider/... /Experten-svarar---arbetsratt/

  [Html]

  Att vara chef innebär att ställas inför många olika frågor och utmaningar. Ledarna vill stötta dig - därför svarar våra experter varje månad på olika frågor. Här svarar Viktoria Lundqvist, förbundsjurist på Ledarna, Christina Werner, chefsrådgivare på ...

 10. Medarbetarsamtal, Lön, Ledarskap ...
  Onlinekurser

  www.ledarna.se/sv/Chefsguider/Onlinekurser/

  [Html]

  Bli en bättre chef när och där det passar dig, med våra onlinekurser om arbetsrätt och utvecklingssamtalet. Onlinekurserna är exklusiva för dig som är medlem. Logga in och starta kurserna här! Logga in och starta kurserna här! Onlinekurserna kräver Flash. ...

Lönestatistik, utbildningar och poddar

Färsk chefslönestatistik:
Ledarskapsresan – Chefsutveckling du bär med dig!

Ledarskapsresan

Filmer, tester, utmaningar och experternas bästa tips:
- Karriärplanering (Nyhet!)
- Hållbart ledarskap (Nyhet!)
- Förändringskompetent ledarskap
- Ny som chef

 

Läs mer och starta utbildningen Ledarskapsresan

 

Podcasts för dig som är chef
Lyssna här!

Bli medlem
Stäng