Chefsguider

Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 232 st guider inom ditt val
SÖK I GUIDER
  1. Lön
    Lön

    www.ledarna.se/Chefsguider/Lon/

    [Html]

    Chefen och lönen - Som anställd chef har du dubbla roller, inte minst när det kommer till lön. Du ska löneförhandla både om din egen lön och med dina medarbetare om deras. Våra guider om lön hjälper ...

  2. Arbetsmiljö
    Arbetsmiljö

    www.ledarna.se/sv/Chefsguider/Arbetsmiljo/

    [Html]

    Allting på arbetsplatsen är arbetsmiljö! Tänk efter en stund - kan du komma på någonting som inte är arbetsmiljö? En arbetsplats där man arbetar aktivt för en god arbetsmiljö är också ...

  3. Ledarskap
    Ledarskap

    www.ledarna.se/sv/Chefsguider/Ledarskap/

    [Html]

    Chefer gör skillnad! Alla chefer, oavsett nivå, är nyckelpersoner för verksamheten. Chefens viktigaste uppgift är att skapa resultat genom att ta tillvara och utveckla medarbetarna och verksamheten. - Chefen är en del ...

  4. Arbetsrätt
    Arbetsrätt

    www.ledarna.se/sv/Chefsguider/Arbetsratt/

    [Html]

    Arbetsrätten lägger grunden för förhållandet mellan arbetsgivaren och den anställde. - Som chef berörs du av arbetsrätten i dubbel bemärkelse. Dels har du en egen anställning och med den följer ...

  5. Medarbetarsamtal
    Medarbetarsamtal

    www.ledarna.se/sv/Chefsguider/Medarbetarsamtal/

    [Html]

    Undersökningar visar att chefer ägnar ungefär 80 procent av sin tid åt samtal i någon form. Det kan handla om all slags interaktion med medarbetare, till exempel att samtala, informera, instruera, presentera och, inte minst, ...

  6. Rekrytering, Mångfald
    Mångfald - en chefsfråga

    www.ledarna.se/sv/... /Mangfald---en-chefsfraga/

    [Html]

    Att aktivt arbeta mot diskriminering och för mångfald är en av de mest relevanta framtidsfrågorna för Ledarna - och för dig som chef. En arbetsmarknad präglad av mångfald ökar också möjligheten ...

  7. Karriär
    Karriär

    www.ledarna.se/sv/Chefsguider/Karriar/

    [Html]

    Din karriär som chef - Är du rätt person på rätt arbetsplats, eller vill du vidare? Är du på rätt arbetsplats utan att komma till din rätt? Har du mer att ge, men vet inte var och hur du ska gå vidare? ...

  8. Jämställdhet
    Jämställdhet

    www.ledarna.se/sv/Chefsguider/Jamstalldhet/

    [Html]

    Jämställdhet borde vara en självklarhet, men trots att Sverige är världens mest jämställda land så är det långt kvar tills vi är jämställda i praktiken. Som chef är du en nyckelperson ...

  9. Medarbetarsamtal, Lön, Ledarskap ...
    Onlinekurser

    www.ledarna.se/sv/Chefsguider/Onlinekurser/

    [Html]

    Bli en bättre chef när och där det passar dig, med våra onlinekurser om arbetsrätt och utvecklingssamtalet. - Onlinekurserna är exklusiva för dig som är medlem. Logga in och starta kurserna här! - Onlinekurserna ...

  10. Ledarskap, Hållbarhet
    Chefsflow

    www.ledarna.se/sv/... /Makten-over-tiden/Chefsflow/

    [Html]

    Chefsflow hjälper dig som chef att ta makten över tiden. Appen är utvecklad av Ledarna - Sveriges chefsorganisation. - Lägger du din tid på det som är mest värdefullt? Chefsflow hjälper dig att se vad du spenderar ...

Lönestatistik, utbildningar och poddar

Färsk chefslönestatistik:
Ledarskapsresan – Chefsutveckling du bär med dig!

Ledarskapsresan

Filmer, tester, utmaningar och experternas bästa tips:
- Karriärplanering (Nyhet!)
- Hållbart ledarskap (Nyhet!)
- Förändringskompetent ledarskap
- Ny som chef

 

Läs mer och starta utbildningen Ledarskapsresan

 

Checklistor och mallar
Ladda ner här!

 

Podcasts för dig som är chef
Lyssna här!

Bli medlem
Stäng