Chefsguider

Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 227 st guider inom ditt val
 • Checklistor och mallar

  – Checklistor inom bland annat arbetsmiljö, arbetsrätt och jämställdhet hittar du här, tipsar Viktoria Lundqvist, förbundsjurist på Ledarna.

SÖK I GUIDER
 1. Ledarskap
  Ledarskap

  www.ledarna.se/Chefsguider/Ledarskap/

  [Html]

  Chefer gör skillnad! Alla chefer, oavsett nivå, är nyckelpersoner för verksamheten. Chefens viktigaste uppgift är att skapa resultat genom att ta tillvara och utveckla medarbetarna och verksamheten. Chefen är en del av ledningssystemet och har ansvar ...

 2. Lön
  Lön

  www.ledarna.se/Chefsguider/Lon/

  [Html]

  Chefen och lönen Som anställd chef har du dubbla roller, inte minst när det kommer till lön. Du ska löneförhandla både om din egen lön och med dina medarbetare om deras. Våra guider om lön hjälper dig att upprätthålla en professionell syn ...

 3. Arbetsrätt
  Arbetsrätt

  www.ledarna.se/Chefsguider/Arbetsratt/

  [Html]

  Arbetsrätten lägger grunden för förhållandet mellan arbetsgivaren och den anställde. Som chef berörs du av arbetsrätten i dubbel bemärkelse. Dels har du en egen anställning och med den följer ett antal rättigheter och skyldigheter i relation ...

 4. Medarbetarsamtal
  Medarbetarsamtal

  www.ledarna.se/Chefsguider/Medarbetarsamtal/

  [Html]

  Undersökningar visar att chefer ägnar ungefär 80 procent av sin tid åt samtal i någon form. Det kan handla om all slags interaktion med medarbetare, till exempel att samtala, informera, instruera, presentera och, inte minst, att lyssna. Sättet att ...

 5. Rekrytering, Mångfald
  Mångfald - en chefsfråga

  www.ledarna.se/Chefsguider/Mangfald---en-chefsfraga/

  [Html]

  Att aktivt arbeta mot diskriminering och för mångfald är en av de mest relevanta framtidsfrågorna för Ledarna - och för dig som chef. En arbetsmarknad präglad av mångfald ökar också möjligheten för innovation och tillväxt. Det handlar med ...

 6. Rekrytering
  Chefen som rekryterare

  www.ledarna.se/Chefsguider/chefen-som-rekryterare1/

  [Html]

  Att rekrytera personal är en stimulerande och lärorik process. Det kan också vara en stor utmaning för många chefer vad gäller tid, kunskap och resurser. Med rätt verktyg och förberedelser kan rekryteringsprocessen bli lättare, effektivare och ...

 7. Karriär
  Karriär

  www.ledarna.se/Chefsguider/Karriar/

  [Html]

  Din karriär som chef Är du rätt person på rätt arbetsplats, eller vill du vidare? Är du på rätt arbetsplats utan att komma till din rätt? Har du mer att ge, men vet inte var och hur du ska gå vidare? Ta hjälp av våra chefsguider inom karriär ...

 8. Jämställdhet
  Jämställdhet

  www.ledarna.se/Chefsguider/Jamstalldhet/

  [Html]

  Jämställdhet borde vara en självklarhet, men trots att Sverige är världens mest jämställda land så är det långt kvar tills vi är jämställda i praktiken. Som chef är du en nyckelperson i arbetet för att öka jämställdheten på din arbetsplats. ...

 9. Rekrytering
  Kravprofilen

  www.ledarna.se/Chefsguider/... /kravprofilen/

  [Html]

  Kravprofilen är det dokument där allting tar sin början. Det är också ett dokument som du använder under hela rekryteringsprocessen. Som chef bör du lägga ner ett aktivt arbete för att ta fram en ordentlig kravprofil. Om du inte gör det kan ...

 10. Arbetsrätt
  Onlinekurs om arbetsrätt

  www.ledarna.se/Chefsguider/Onlinekurser/

  [Html]

  Onlinekursen om arbetsrätt är exklusiv för dig som är medlem. - Syftet med onlinekursen Arbetsrätt är att ge dig som chef grundläggande kunskaper i arbetsrätt för att underlätta din vardag och minska risken för onödiga konflikter på din arbetsplats. ...

Lönestatistik, filmer och poddar

Lönestatistik för chefer

Har du koll på din lön? Jämför din lön med lönestatistik från cirka 70 000 andra chefer.

Lönestatistik för chefer
Gör Lönekollen 2015 – Lönestatistik för chefer

 

Ledarna Play

Titta. Lyssna. Och bli en bättre chef.

 

Bli medlem