Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 236 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Förberedelser inför utvecklingssamtal

När det är dags för utvecklingssamtal bör du tala om vad du vill att det ska innehålla. Var också tydlig med att du förväntar dig att din medarbetare förbereder sig. Samtalet kan då bli en gemensam angelägenhet.

Frågorna här kan vara till hjälp när ni förbereder er.

Några saker som kan vara bra för dig som chef att fundera på före samtalet:

 • Gå igenom medarbetarens arbetsuppgifter och ansvarsområden. Skaffa dig en uppfattning om medarbetarens resultat under det gångna året.
 • Vilka utmaningar står ni inför i verksamheten?
 • Hur kommer de att påverka medarbetarens arbetsuppgifter?
 • Vad innebär verksamhetens mål för det kommande året för arbetsgruppen och medarbetaren?
 • Hur ser du på medarbetarens roll och möjligheter på längre sikt?
 • Vilka är medarbetarens utvecklingsbehov för att få stöd i arbetet med att nå framtida mål?
 • Hur är relationerna med omgivningen, med kollegor och med dig som chef?

Skrift: Chefen & UtvecklingssamtalenNågra saker du kan be din medarbetare fundera på före samtalet:

 • Vilka är mina huvudsakliga arbetsuppgifter, vad är positivt respektive negativt med mina nuvarande arbetsuppgifter, vad är jag själv oklar över?
 • Vilka förändringar vill jag uppnå när det gäller arbetsuppgifter eller arbetsmetoder?
 • Hur väl svarar mina kunskaper eller erfarenheter mot de krav som ställs?
 • Har jag kompetens som inte används?
 • Hur vill jag utvecklas på lite längre sikt?
 • Hur fungerar mitt samarbete med andra?
 • Vilken feedback vill jag ge till min chef?
Text: AnnCharlotte Bretan Uppdaterat: 2012-06-21
Betyg

För att kunna kommentera måste du logga in


Kommentarer

Inga kommentarer

Jag vill veta mer om medlemskapet

Medlemsförmån - Onlinekurs Utvecklingssamtalet

Delarna i onlinekursen utgör tillsammans grunden för att du ska bli en bra samtalspartner i framtida utvecklingssamtal. I kursen får du bland annat tips om hur ett utvecklingssamtal kan föras och om samtalets struktur. Du får lära dig mer om vikten av att sätta mål och vilken samtalsteknik du bör använda för att dina utvecklingssamtal ska bli så givande som möjligt.

Onlinekurs Utvecklingssamtalet

 

 

Läs mer om våra onlinekurser för chefer!

Bli medlem
Stäng