Framtidens kvinnliga ledare

Framtidens kvinnliga ledare 2014

Säg ordet chef och de flesta föreställer sig en medelålders man i slips. Det är så många chefer ser ut. Fortfarande. Men det finns undantag. Chefer som gör ledarskap på ett nytt sätt. Chefer som kvinnorna på Ledarnas lista över Framtidens kvinnliga ledare.

För åttonde året i rad har Ledarna rankat landets 75 främsta unga kvinnliga chefer. Vinnaren och listan offentliggjordes på en gala i Stockholm den 13 maj 2014.

Läs om evenemanget i sociala medier: #fkl2014


Eliza Kücükaslan är Framtidens kvinnliga ledare 2014

Eliza Kücükaslan, landschef i Ghana för Milvik (Bima), korades den 13 maj till Framtidens kvinnliga ledare 2014 av Sveriges chefsorganisation Ledarna.

Läs mer och se motiveringen!
Mer om Framtidens kvinnliga ledare

Med Framtidens kvinnliga ledare vill vi vända upp och ned på föreställningen om ledarskapet som en manlig arena. Vi vill lyfta fram goda exempel och inspiratörer – moderna ledare. Kvinnorna på listan är inte bara goda förebilder för andra unga kvinnor utan för alla som sitter på en ledande position. För researcharbete och kvalitetssäkring av listan ansvarar talangnätverket Nova.

Syftet med utmärkelsen är att

 • Skapa en mötesplats för unga kvinnliga chefer att inspirera och stötta varandra.
 • Belysa vikten av en jämställd chefsmarknad.
 • Lyfta fram framstående unga kvinnliga chefer som förebilder.
 • Tydliggöra behovet av ett modernt ledarskap och av unga kvinnor på ledande befattningar.

Årets jury har bestått av Ellen Landberg och Freja Annamatz från Ledarna, Sara Sterner och Johanna Nordin från Nova och Camilla Wagner från Management by Kerstin.

Sista nomineringsdag till Framtidens kvinnliga ledare 2014 var den 24 januari. Rekordmånga nomineringar har kommit in under senhösten och vintern till Ledarna.
Över 300 CV:n som ger gåshud

Urvalskriterier Framtidens kvinnliga ledare 2014

Kvinnorna på Ledarnas rankinglista är mellan 20-35 år gamla och arbetar som chef eller ledare. De bedöms för sina prestationer under år 2013 och tidigare enligt kriterierna:

 • Resultat och uppnådd position
  Har ansvar och makt att utveckla och leda, till exempel chef över ett visst antal anställda, budget-/ekonomiskt ansvar, verksamhetsansvar eller uppvisat betydande resultat/ förändring. Här bedöms också uppdragets komplexitet/svårighetsgrad.

 • Personliga egenskaper
  Har goda ledaregenskaper och personifierar lusten att leda. Uppvisar ett innovativt, transparent och autentiskt ledarskap som främjar resultat genom utveckling av medarbetarna och ett distribuerat ledarskap. Har mod att ställa krav och förmåga att skapa goda relationer, hanterar spänningsfältet mellan ledning och medarbetare samt odlar sitt interna och externa nätverk.

 • Potential
  Har visat en stark personlig utvecklingstakt under det senaste året, uppvisar handlingskraft och ambition, är förändringskompetent, normbrytande, nytänkande och har visioner.

Stort genomslag

Under de åtta år som Ledarnas chefslista presenterats har genomslaget blivit allt större i medier och bland opinionsbildare. Framtidens kvinnliga ledare kommer att fortsätta påverka med en ny chefslista varje år.

"Det svenska samhället behöver nya chefer med en modern ledarstil. Det gäller likväl för näringsliv och offentlig sektor, som för politik, kultur och ideell verksamhet. Vi vill inspirera unga kvinnor – och män - att vilja ta en chefsroll i morgon."
Annika Elias, ordförande i Ledarna.

Uppdaterat: 2014-02-10

Nyheter om Framtidens kvinnliga ledare

Betyg

Snacka om FKL

 

 

 

 

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem
Stäng