Framtidens kvinnliga ledare 2016

Framtidens kvinnliga ledare 2016

Det är för tionde året i rad som Ledarna rankar landets 75 främsta unga kvinnliga chefer som gör skillnad och visar på värdet av ett bra ledarskap. Vinnaren och hela listan presenteras i maj 2016.

Sista nomineringsdag var den 31 januari 2016.

Med Framtidens kvinnliga ledare vill vi vända upp och ned på föreställningen om ledarskapet som en manlig arena. Vi vill lyfta fram goda exempel och inspiratörer – moderna ledare. Kvinnorna på listan är inte bara goda förebilder för andra unga kvinnor utan för alla som sitter på en ledande position. För researcharbete och kvalitetssäkring av listan ansvarar Women Executive Search (WES).

Syftet med utmärkelsen är att:

  • Skapa en mötesplats för unga kvinnliga chefer att inspirera och stötta varandra.
  • Belysa vikten av en jämställd chefsmarknad.
  • Lyfta fram framstående unga kvinnliga chefer som förebilder.
  • Tydliggöra behovet av ett modernt ledarskap och av unga kvinnor på ledande befattningar.


Följ Framtidens kvinnliga ledare på Facebook och Twitter, #fkl2016 #ledarna.

Läs mer om Framtidens kvinnliga ledare, urvalskriterier, jury och tidigare vinnare

Framtidens kvinnliga ledare i sociala medier

#fkl2016
#ledarna

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem