Lön & Avtal

Undersökningar visar att 7 av 10 svenskar i arbetsför ålder vill att lönen ska förhandlas och sättas på arbetsplatsen, i samtal mellan medarbetare och lönesättande chef. Precis så tycker Ledarna också. Vårt löneavtal, Ledaravtalet, bygger på att lönen sätts individuellt i samtal mellan dig och din arbetsgivare.
Ledarnas löneprocess

Ledarna tror inte på en och samma procentuella löneökning för alla. Tanken är att det är dina egenskaper och arbetsinsatser som ska premieras. Har du som anställd levt upp till de mål som du och din arbetsgivare kommit överens om ska det också ge avtryck i ditt lönekuvert.

Utgångspunkten är att din arbetsplats vinner på en lönebildning där du och din arbetsgivare strävar efter samma, tydligt uppsatta, mål.

För att Ledaravtalet ska få bästa möjliga effekt krävs att du har kontinuerliga utvecklings- och uppföljningssamtal samt utvärdering av din arbetsinsats. Vi tycker också att det är viktigt att datum för ditt lönesamtal bestäms individuellt, till exempel den månaden du började hos din arbetsgivare, så att du inte har lönesamtal samma månad som alla dina kollegor. Med tydligt uppsatta individuella mål blir det lättare för dig och din arbetsgivare att arbeta åt samma håll. Vi på Ledarna tror att ett sådant samarbete gynnar både din och arbetsgivarens utveckling.

Ledarna har tecknat huvudavtal – Ledaravtalet – med de flesta privata arbetsgivarorganisationerna på arbetsmarknaden. Ledaravtalet, som har funnits sedan 1993, är en modell för lokal lönebildning.

Ledaravtalets utformning kan skilja sig mellan olika arbetsplatser men grundprinciperna är de samma.

Relaterat

Hitta ditt avtal – för dig som är medlem
Chefsguider om lön
Ledarnas rapporter om chefslöner


Lönestatistik för chefer

Har du koll på din lön? Jämför din lön med vad andra chefer tjänar.

 
Gör Lönekollen här


Ledarnas syn på lön


Om medlemskapet

Bli medlem