Avtalsnyheter 2016

Nedan ser du avtalsnyheter från 2016

Uppdaterat: 2017-02-28

Vad innebär en avtalsrörelse?

Avtalsrörelsen är en återkommande process där arbetsmarknadens parter, det vill säga anställda och arbetsgivare, via centrala organisationer förhandlar fram nya kollektivavtal. Avtalen reglerar bland annat löner och arbetsförhållanden. Det finns över 110 centrala parter, 50 arbetsgivarorganisationer och drygt 60 fackförbund, som tillsammans tecknar över 650 kollektivavtal.

Kollektivavtalen löper vanligtvis över flera år. Avtalen som tecknades 2010 blev kortare på grund av att det besvärliga ekonomiska läget efter finanskrisen gjorde det svårt att sia om rimliga löneökningar längre fram i tiden.

Ledarna förhandlar på ungefär 80 avtalsområden och har totalt cirka 225 kollektivavtal.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem