2016-04-07

Information om varsel på Almegas avtalsområde

Unionen och Sveriges Ingenjörer har varslat om strejk och blockad på vissa utvalda företag inom Almega (avtalsområden IT- och Telekom, Svensk teknik och designföretagen, Säkerhets- och serviceföretagen, Public Service och Utveckling och tjänster). Konflikten rör framför allt rätten till flexpension och varslet är tänkt att träda i kraft den 18 april.

Ledarna anser att möjligheten till flexpension är en viktig fråga som behöver lösas. Vi kommer dock inte att vidta några stridsåtgärder och som medlem i Ledarna kommer du därmed inte att tas ut i strejk. Arbetar du på någon av de arbetsplatser som varslats kan du ändå beröras av konflikten. Hur och i vilken omfattning kan variera beroende på arbetsplats och tidpunkt. Se även våra frågor och svar till höger.

Utgångspunkten är att Ledarnas medlemmar ska förhålla sig strikt neutrala till både varsel och vidtagen konfliktåtgärd. Det innebär att en medlem i Ledarna ska på vanligt sätt utföra de uppdrag och åligganden som är förenade med hans eller hennes anställning.

Som medlem i Ledarna ska du alltså fortsätta att utföra dina arbetsuppgifter som vanligt. Du ska däremot inte överta arbete eller arbetsuppgifter från någon annan som kan hänföras till det varsel som är lagt. Om du uppmanas att överta eller att utföra sådana arbetsuppgifter ska du kontakta Ledarnas Chefsservice för rådgivning.

Konfliktersättning

Om konflikten bryter ut och du inte kan utföra ditt normala arbete på grund av att arbetsuppgifterna omfattas av stridsåtgärder ska du kontakta Ledarna.

Kan du inte utföra ditt arbete, på grund av blockaden eller en eventuell lockout, och inte får lön av din arbetsgivare så får du konfliktersättning från Ledarna för utebliven lön. Mer information om konfliktersättning och de blanketter som behövs för detta kommer att finnas på ledarna.se om konflikten träder ikraft.

Håll dig uppdaterad

Det är viktigt att du som chef håller dig uppdaterad om hur konflikten utvecklas. Vid osäkerhet kontakta din arbetsgivare. Har du frågor kring konflikten kan du givetvis även vända dig till oss på Ledarna, telefon 0200-87 11 11 eller ledarna.se/kontakta.

Du kan läsa mer om varslen samt vilka företag som berörs på förbundens webbplatser, Unionen och Sveriges Ingenjörer samt hos arbetsgivarförbundet Almega.

Text: Uppdaterat: 2016-04-08

Avtalsrörelsen 2016

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem