2016-04-22

Ingen strejk

Det kommer inte att bli strejk idag fredag som Unionen och Sveriges Ingenjörer tidigare varslat om. Beskedet kom efter att Arbetdomstolen, AD, förklarat de stridsåtgärder som Unionen och Sveriges Ingenjörer varslat om i flexpensionsfrågan för olovliga.

Så här skriver AD i sin dom:

"Två arbetstagarförbund har varslat om stridsåtgärder i form av bl.a. arbetsinställelse mot tre arbetsgivarförbund och vissa av deras medlemmar till stöd för bl.a. krav på s.k. flexpension som skulle innebära att kompletterande avgifter för pension betalas in i det s.k. ITP-systemet. Arbetsgivarförbunden har gjort en fredspliktsinvändning och anfört att fredsplikt råder beträffande pensionsfrågor i företag där ITP-planen – som finns i ett mellan parterna i respektive mål gällande kollektivavtal – gäller. Arbetstagarförbunden har med anledning av arbetsgivarförbundens fredspliktsinvändning begärt en interimistisk prövning av de varslade stridsåtgärdernas tillåtlighet. Arbetsdomstolen har avslagit arbetstagarförbundens yrkanden om interimistiska beslut."

Läs ADs hela dom »

Text: Uppdaterat: 2016-04-22

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem