2016-04-04

Konfliktvarsel – Avtalsrörelsen 2016

Avtalsrörelsen är nu inne i ett skede där konfliktvarsel börjar läggas. Först ut var Målareförbundet och den 30 mars lade Byggnads ett varsel som träder i kraft den 12 april.

Du kan läsa mer om varslen på förbundens webbplatser, Målareförbundet och Byggnads samt hos arbetsgivarförbunden Måleriföretagen och Sveriges Byggindustrier.

Förhållningssätt vid konflikter

Om en annan facklig organisation varslar om konfliktåtgärder (strejk, blockad eller bojkott) eller om arbetsgivarorganisationen vidtar åtgärder (lockout) inom områden eller på företag där Ledarnas medlemmar blir berörda är vårt förhållningssätt följande:

  • Ledarnas medlemmar ska förhålla sig strikt neutrala till både varsel och vidtagen konfliktåtgärd.
  • Medlem i Ledarna ska på vanligt sätt utföra de uppdrag och åligganden som är förenade med tjänsten eller befattningen.
  • Medlem i Ledarna ska enbart utföra de arbetsuppgifter som normalt ingår i eget uppdrag.
  • Arbete eller arbetsuppgifter som kan hänföras eller omfattas av varsel eller vidtagen konfliktåtgärd ska inte utföras.
  • Om medlem inte kan utföra sitt normala arbete då arbetsuppgifterna omfattas av stridsåtgärder ska hen kontakta Ledarna för samråd och eventuell konfliktersättning.

Inte ifrågasätta eller kommentera

Ledarna och våra medlemmar ska respektera de stridande parterna och uppträda på sätt som vi själva vill bli respekterade för våra ställningstaganden – vi ska inte ifrågasätta eller kommentera konfliktåtgärden. Om problem eller oklarhet uppstår ska medlem i första hand kontakta företagsledningen för ställningstagande. Eventuell sympatiåtgärd hanteras alltid av Ledarnas förhandlingschef och Ledarnas förbundsstyrelse.

Ytterligare information om förhållningssätt och anvisningar framgår som regel av respektive avtal, exempelvis i avtal om allmänna anställningsvillkor beträffande tjänstemäns skyldigheter och rättigheter vid konflikt.

Håll dig uppdaterad

Det är viktigt att du som chef håller dig uppdaterad om hur konflikten utvecklas. Vid osäkerhet kontakta din arbetsgivare. Har du frågor kring vårt förhållningssätt vid konflikter kan du kan givetvis även vända dig till oss på Ledarna, telefon 0200-87 11 11 eller ledarna.se/kontakta.

Text: Uppdaterat: 2016-04-12

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem