2016-06-03

Nytt avtal mellan Ledarna och Almega IT & Telekomföretagen

Sveriges chefsorganisation Ledarna och Almega IT & Telekomföretagen har tecknat ett nytt avtal om allmänna villkor för chefer inom branschområde Telekom.

Avtalet gäller från den 1 april 2016 till och med 31 mars 2017.

Nyheter i avtalet

  • Villkorsavtalets krontalsbelopp så berör restid, ob-ersättning, jourersättning och beredskap räknas upp med 2,38 procent.
  • En partsgemensam arbetsgrupp är tillsatt med syfte att revidera Ledaravtalet och gemensamt hitta former för information om tillämpningen av Ledaravtalet.

Mer information

Har du frågor om avtalet är du välkommen att kontakta Ledarnas Chefsservice på telefon 0200-87 11 11 eller Antonio Ropero, bransch- och avtalsansvarig Ledarna, antonio.ropero@ledarna.se.

Uppdaterat: 2016-06-03

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem