2016-06-03

Nytt avtal mellan Ledarna och Almega Samhallförbundet

Sveriges chefsorganisation Ledarna och Almega Samhallförbundet har tecknat ett nytt avtal om allmänna villkor för chefer inom Samhall.

Avtalet gäller från den 1 april 2016 till och med 31 mars 2017.

Nyheter i avtalet

  • Parterna är överens om att revidera det gemensamma löneavtal, Ledaravtalet innan avtalsrörelsen 2017.
  • Ledarna och Almega är också överens om en ny och bättre anpassad förhandlingsordning.
    Nya förhandlingsordningen är ingen förändring i sak utan bara anpassningar till gällande lagstiftning och redaktionella textändringar.

Mer information

Har du frågor om avtalet är du välkommen att kontakta Ledarnas Chefsservice på telefon 0200-87 11 11 eller Antonio Ropero, bransch- och avtalsansvarig Ledarna, antonio.ropero@ledarna.se.

Uppdaterat: 2016-06-03

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem