2016-06-03

Nytt avtal mellan Ledarna och Almega Tjänsteförbunden, Järnvägsinfrastruktur

Sveriges chefsorganisation Ledarna och Almega Tjänsteförbunden har tecknat ett nytt avtal om allmänna villkor för chefer inom branschområde Järnvägsinfrastruktur.

Avtalet gäller från den 1 april 2016 till och med 30 april 2017.

Nyheter i avtalet

  • I allmänna bestämmelser §3 införs ett nytt moment rörande övervaknings- och kontrollåtgärder. Detta och punkten nedan har kommit till då SEKO har lagt stor vikt i denna avtalsrörelse gällande integritetsfrågor i samband med GPS övervakning med mera.
  • Parterna är överens om att införa en ny bilaga 3 som innehåller Avtal om riktlinjer rörande alkohol och drogtester, vilket innebär när och i vilka situationer arbetsgivaren ska kunna begära drogtester med mera.

Mer information

Har du frågor om avtalet är du välkommen att kontakta Ledarnas Chefsservice på telefon 0200-87 11 11 eller Antonio Ropero, bransch- och avtalsansvarig Ledarna, antonio.ropero@ledarna.se.

Uppdaterat: 2016-06-03

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem