2016-04-28

Nytt avtal mellan Ledarna och Fastigo

Sveriges chefsorganisation Ledarna och Fastigo har tecknat ett nytt avtal om lönebildning och allmänna anställningsvillkor för chefer inom Fastighetssektorn.

Avtalet om allmänna villkor för I-avtalet gäller från den 1 april 2016 till den 31 mars 2017. För K-avtalet gäller allmänna villkor från den 1 april till den 30 april 2017.

Avtalet om lönebildning – Ledaravtalet gäller tillsvidare med kompletterande text om vikten av Hållbara chefer.

Avtalet omfattar Ledarnas medlemmar som är verksamma i medlemsföretag inom Fastigos avtalsområde I-avtal och K-avtal.

Nyheter i avtalet

Deltidspension

Avsättningen till deltidspension utökas med ytterligare 0,2 procent, utöver den nu gällande avsättningen på 0,5 procent.

Hållbara chefer

Kompletterande text i Ledaravtalet: ”Det ställs höga krav på chefer och chefer måste i sin tur ha realistiska förutsättningar för att framgångsrikt kunna hantera sitt uppdrag. En dialog mellan chef och närmaste överordnad kring chefens förutsättningar syftar till att skapa hållbara chefer vilket gynnar verksamheten, medarbetare och chefen själv”.

Föräldralön

Ramtiden för föräldralön har ändrats, den sänks från 48 månader till 36 månader och gäller för barn föda från och med 1 april 2016.

Det blev inga större förändringar i avtalen denna gång, då det inte fanns förutsättningar att teckna ett längre avtal.

Mer information

Har du frågor om avtalet är du välkommen att kontakta Ledarnas Chefsservice på telefon 0200-87 11 11 eller Irena Franzén, bransch- avtalsansvarig Ledarna, irena.franzen@ledarna.se.

Text: Uppdaterat: 2016-04-29

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem