2016-04-07

Nytt avtal mellan Ledarna och Grafiska Företagen

Sveriges chefsorganisation Ledarna och Grafiska Företagen har enats om att förlänga tidigare gällande avtal rörande allmänna villkor för chefer inom grafiska industrin.

Avtalet gäller från den 1 april 2016 och tills vidare. Avtalet omfattar Ledarnas medlemmar som är chefer och verksamma i medlemsföretag inom grafiska industrin.

Nyheter i avtalet

Hållbara chefer

En arbetsgrupp ska tillsättas som ska inventera den grafiska branschen i syfte att finna exempel på företag som aktivt arbetar med frågor kring chefer och chefers roll i verksamheten. Gruppen ska även eftersträva att utveckla och producera ett stöd för Hållbara chefer som kan användas i medlemsföretagens verksamheter.

Deltidspension

Avsättningen till deltidspension utökas med ytterligare 0,2 procent, utöver den nu gällande avsättningen på 0,5 procent.

Mer information

Har du frågor om avtalet är du välkommen att kontakta Ledarnas Chefsservice på telefon 0200-87 11 11 eller Annika Hage Nederström, bransch- avtalsansvarig Ledarna, annika.hage.nederstrom@ledarna.se.

När avtalet är klart i sin helhet publiceras det här på ledarna.se

Text: Uppdaterat: 2016-04-07

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem