2016-04-07

Nytt avtal mellan Ledarna och IA Sågverk

Sveriges chefsorganisation Ledarna och Industriarbetsgivarna IA är har enats om ett nytt löneavtal och ett omstrukturerat avtal för allmänna anställningsvillkor samt övriga frågor enligt nedan.

Avtalen gäller från den 1 april 2016 och tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid om tre månader. Avtalet omfattar Ledarnas medlemmar som är verksamma i medlemsföretag inom IA:s avtalsområde Sågverk.

Nyheter i avtalet

Nytt löneavtal

Det nya Ledaravtalet ger bättre förutsättningar och stöd för den lokala löneprocessen oberoende av de lokala förutsättningarna. Avtalet innehåller även information om vad chefsdialogen bör innehålla och det finns bilagor som tar hänsyn till aspekterna kring Hållbara chefer.

Förändringar i allmänna anställningsvillkor

  • Texten som rör Anställning, rörande tidsbegränsad anställning har förtydligats. (§2 mom 2)
  • Kravet på anställningstid för föräldralön sänks från arbete tidigare minst ett år i följd till sammanlagt minst sex månader. (§5 mom 6:1)
  • Krav på att arbetsgivarintyg ska utges inom 14 dagar. (§11 mom 3:7)

Förändringar i arbetstidsavtal

  • Kompletterande kommentar har tillkommit för vad som gäller vid återhämtning och vila i samband med omfattande tjänsteresor. (§2 mom 2)
  • Tidsgränsen för allmän övertid utökas från högst 150 till högst 200 timmar per år. (§3 mom 2)
  • Max antal timmar som får överföras till övertidsutrymmet höjs från 75 till 100 timmar.

Deltidspension

Avsättningen till deltidspension utökas med ytterligare 0,2 procent, utöver den nu gällande avsättningen på 0,5 procent.

Arbetsgrupp lönebildning/löneseminarier

Parterna ska gemensamt genomföra informationsinsatser om det nya lönebildningsavtalet och ta fram ett nytt stödmaterial. Partsgemensam samverkan ska ske med IA och Sveriges Ingenjörer för att stärka den lokala löneprocessen hos utvalda företag.

Arbetsgrupp Hållbara chefer

Parterna är överens om att det partsgemensamma arbetet med projekt Hållbara chefer fortsätter under avtalsperioden. Arbetet sker i arbetsgrupp där IA ingår tillsammans med andra arbetsgivarorganisationer inom industrin.

Övriga arbetsgrupper

  • Sågverk kommer ingå i befintlig arbetsgrupp inom Gruv, Stål och Metall som arbetar med utlandsvillkor med mera.
  • Nuvarande avtal från 2013 kring Fackliga förtroendemän ska revideras och uppmärksammas.

Tillsvidareavtal

Ledarna avser att sammankalla ett branschöverskridande diskussionsforum under 2016 kring hur ett löpande arbete med ständiga förbättringar av avtalen skulle kunna se ut. Industriarbetsgivarna avser delta i diskussionerna.

Framtidens lönebildning

Ledarna avser att sammankalla ett branschöverskridande diskussionsforum kring framtidens lönebildning och löneavtal under 2016/2017, där Industriarbetsgivarna avser delta.

Mer information

Har du frågor om avtalet är du välkommen att kontakta Ledarnas Chefsservice på telefon 0200-87 11 11 eller Leif Nordin, avtalsansvarig på Ledarna, leif.nordin@ledarna.se.

Text: Uppdaterat: 2016-04-19

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem