2016-04-11

Nytt avtal mellan Ledarna och IA Stål- och Metallindustrin

Sveriges chefsorganisation Ledarna och Industriarbetsgivarna IA har tecknat överenskommelse om ett nytt löneavtal och förlängning av Allmänna Anställningsvillkor samt i övriga frågor enligt nedan. Avtalet om Allmänna Anställningsvillkor gäller från den 1 april 2016 till och med den 31 mars 2017.

Avtalen omfattar samtliga Ledarnas medlemmar som är verksamma i medlemsföretag inom IA:s avtalsområde Stål- och Metallindustrin.

Nyheter i avtalet

Nytt löneavtal

Det nya Ledaravtalet ger bättre förutsättningar och stöd för den lokala löneprocessen oberoende av de lokala förutsättningarna. Avtalet innehåller även information om vad chefsdialogen bör innehålla och det finns bilagor som tar hänsyn till aspekterna kring Hållbara chefer.

Parterna ska gemensamt genomföra informationsinsatser om det nya löneavtalet och ta fram stödmaterial.

Deltidspension

Avsättningen till deltidspension utökas med ytterligare 0,2 procent, utöver den nu gällande avsättningen på 0,5 procent.

Arbetsgrupp Hållbara chefer

Det partsgemensamma arbetet med projekt Hållbara chefer fortsätter under avtalsperioden. Arbetet sker i arbetsgrupp där IA ingår tillsammans med andra arbetsgivarorganisationer inom industrin.

Övriga arbetsgrupper

  • Arbetstidsfrågor. Partsgemensamt arbete med IA och Unionen, i syfte att se över frågor som arbetstidens längd och förläggning samt begränsningsperiod.
  • Trygghet och Flexibilitet (ToF). Partsgemensamt arbete med IA och Unionen, i syfte att se över möjligheten till flexibilitet i arbetstiden i första hand rörande produktionsnära tjänstemän. Representanter från de lokala Ledarna- respektive Unionenklubbarna kommer att involveras i arbetet.
  • Utlandsvillkor. Befintlig arbetsgrupp sedan 2013, med uppdrag att analysera och sammanställa regleringar som kan gälla om utlandsreglemente eller lokala överenskommelser saknas, fortsätter sitt arbete. Arbetet ska även omfatta avtalsområdet Sågverk.

Tillsvidareavtal

Ledarna avser att sammankalla ett branschöverskridande diskussionsforum under 2016 kring hur ett löpande arbete med ständiga förbättringar av avtalen skulle kunna se ut. Industriarbetsgivarna avser delta i dessa diskussioner.

Framtidens lönebildning

Ledarna avser att sammankalla ett branschöverskridande diskussionsforum kring framtidens lönebildning och löneavtal under 2016/2017, där Industriarbetsgivarna avser delta.

Mer information

Har du frågor om avtalet är du välkommen att kontakta Ledarnas Chefsservice på telefon 0200-87 11 11 eller Leif Nordin, avtalsansvarig på Ledarna, leif.nordin@ledarna.se.

Text: Uppdaterat: 2016-04-19

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem