2016-04-05

Nytt avtal mellan Ledarna och IKEM

Sveriges chefsorganisation Ledarna och Innovations- och kemiarbetsgivarna IKEM har enats om att förlänga tidigare gällande avtal rörande allmänna villkor och utöka avsättningen till deltidspension samt inrätta ett par arbetsgrupper. Avtalet gäller från den 1 april 2016 till och med den 31 mars 2017.

Avtalet innehåller även förlängning av ett antal överenskommelser rörande ersättning för olika arbetstidsformer, viloregler med mera. Vidare förlängs överenskommelsen om Livsarbetstid – Arbetstidskonto enligt 2004 års avtal samt överenskommelsen om arbetstidsförkortning enligt 1998 års avtal.

Avtalet omfattar Ledarnas medlemmar som är verksamma i medlemsföretag inom IKEMs avtalsområde.

Nyheter i avtalet

Deltidspension

Avsättningen till deltidspension utökas med ytterligare 0,2 procent, utöver den nu gällande avsättningen med 0,5 procent.

Arbetsgrupp lönebildning

Ett antal studiebesök hos IKEMs medlemsföretag kommer att genomföras i syfte att inhämta information och erfarenhet från lokala parter samt stötta och inspirera i den lokala tillämpningen av löneavtalet. Avtalets ”Vägledning” har kompletterats under avtalsperioden och eventuella behov och form av ytterligare stödmaterial ska utvärderas.

Arbetsgrupp Hållbara chefer

Det partsgemensamma arbetet med ”Hållbara chefer” fortsätter under avtalsperioden och företrädesvis i samverkan med andra arbetsgivarorganisationer. Möjliga gemensamma aktiviteter ska snarast diskuteras och förverkligas under avtalsperioden.

Tillsvidareavtal

Ledarna avser att sammankalla ett branschöverskridande diskussionsforum under 2016 kring hur ett löpande arbete med ständiga förbättringar av avtalen skulle kunna se ut. IKEM avser delta i diskussionerna.

Framtidens lönebildning

Ledarna avser att sammankalla ett branschöverskridande diskussionsforum kring framtidens lönebildning och löneavtal under 2016/2017, där IKEM avser delta.

Mer information

Har du frågor om avtalet är du välkommen att kontakta Ledarnas Chefsservice på telefon 0200-87 11 11 eller Leif Nordin, avtalsansvarig på Ledarna, leif.nordin@ledarna.se.

Text: Uppdaterat: 2016-04-20

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem