2016-05-19

Nytt avtal mellan Ledarna och Livsmedelsföretagen

Sveriges chefsorganisation Ledarna och Livsmedelsföretagen har tecknat ett nytt avtal om allmänna villkor för chefer inom livsmedelsbranschen.

Avtalet gäller från den 1 april 2016 till och med 31 mars 2017. Avtalet omfattar Ledarnas medlemmar som är chefer verksamma i medlemsföretag inom Livsmedelsbranschen.

Nyheter i avtalet

Deltidspension

Avsättningen till deltidspension utökas med ytterligare 0,2 procent, utöver den nu gällande avsättningen på 1,1 procent.

Mer information

Har du frågor om avtalet är du välkommen att kontakta Ledarnas Chefsservice på telefon 0200-87 11 11 eller Annika Hage Nederström, bransch- och avtalsansvarig Ledarna, annika.hage.nederstrom@ledarna.se.

 

Text: Uppdaterat: 2016-05-19

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem