2016-05-16

Nytt avtal mellan Ledarna och SLA

Sveriges chefsorganisation Ledarna och SLA har tecknat ett nytt avtal om lönebildning och allmänna anställningsvillkor för chefer inom skogsbruk, golf, trädgårdsanläggning och trädgårdsodling samt hushållningssällskap och husdjursföreningar.

Avtalet gäller från den 1 juni 2016 och tills vidare. Avtalet omfattar Ledarnas medlemmar som är chefer verksamma i medlemsföretag inom SLA.

Nyheter i avtalet

Deltidspension

Avsättningen till deltidspension utökas med ytterligare 0,2 procent, utöver den nu gällande avsättningen på 0,5 procent.

Hållbara chefer

Kraven på chefer ökar och allt fler chefer larmar om att de har allt svårare att hantera sina uppdrag och samtidigt må bra och hålla i längden. En partssammansatt arbetsgrupp kommer därför tillsättas för att jobba med frågan Hållbara chefer.

Mer information

Har du frågor om avtalet är du välkommen att kontakta Ledarnas Chefsservice på telefon 0200-87 11 11 eller Annika Hage Nederström, bransch- och avtalsansvarig Ledarna, annika.hage.nederstrom@ledarna.se.

Text: Uppdaterat: 2016-05-17

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem