Material om Ledaravtalet

Ta del av skrifter och filmer om lönesättning och Ledaravtalet!


Tre skrifter framtagna tillsammans med Sveriges Byggindustrier:Att sätta lön i det mindre företaget

Tillämpning av Ledaravtalet vid mindre företag inom byggbranschen

Den här skriften beskriver Ledaravtalet och hur man kan tillämpa det i mindre företag. Det nya materialet riktar sig till både medlemmar och lönesättande chefer och syftet är att underlätta den lokala lönebildningen och verksamhetens utveckling.

 

 

 

 


Från ord till handling

Vägledning för en fungerande lokal lönebildning

Den här skriften syftar till att underlätta ert arbete med att få igång en väl fungerande och verksamhetsanpassad lönebildning. Materia-
let är uppbyggt kring tio frågor att ta ställning till för att tydliggöra roller, ansvar och arbetssätt.

 

 

 

 

 

 

 

Att sätta lön
En vägledning för dig som är lönesättande chef


I den här skriften får du vägledning inför lönesättningen.

 

 

 

 

 

 

 


 

Fyra skrifter framtagna tillsammans med arbetsgivarorganisationer inom den byggnära sektorn:

Ledaravtalet - från ord till handling

Ledaravtalet – från ord till handling

Möjligheternas avtal – vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning

Den här skriften syftar till att underlätta ditt företags arbete med att få i gång en lokal tillämpning av Ledaravtalet. Materialet fungerar även om ni vill utveckla en befintlig löneprocess. Materialet är uppbyggt kring tio frågeställningar som hjälper er att klargöra roller, ansvar och arbetssätt.
 

 

 
Sätta lön enligt Ledaravtalet

Sätta lön enligt Ledaravtalet

– en vägledning för dig som lönesättande chef

Att sätta lön innebär att du ska bedöma, värdera och kunna förklara för dina medarbetare hur du resonerat. Du ska kunna motivera på vilka grunder du sätter lönen och vad medarbetaren kan göra för att påverka sin löneutveckling. I den här skriften får du vägledning inför lönesättningen.

 

 

 Vässa och förbered lönedialogen

Vässa och förbered lönedialogen

Ett verktyg för att dokumentera och följa upp

Den här skriften är ett hjälpmedel för att förbättra lönedialogen mellan chef och medarbetare. Hur förbereder man sig inför ett utvecklingssamtal? Hur sätter chefen och medarbetaren upp realistiska mål och hur följs de upp?

Skriften innehåller checklistor för det viktiga utvecklingssamtalet och mallar för utvärdering och lönebedömning. Materialet vänder sig både till chef och medarbetare.

  

Att sätta lön i det mindra företaget

Att sätta lön i det mindra företaget

Tillämpning av Ledaravtalet vid mindre företag inom bygg- och installationsbranscherna

Den här skriften beskriver Ledaravtalet och hur man kan tillämpa det i mindre företag.

Uppdaterat: 2016-09-06

Om Ledaravtalet

Filmen nedan är framtagen tillsammans med arbetsgivarorganisationer inom den byggnära sektorn och är tänkt som ett stöd inför lönesamtalet, både till våra medlemmar och till deras företag.

Ledaravtalet – möjligheternas avtal


Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem