2012-06-20

Avtalsnyhet: Almega IT-Telekom

Ledarna tecknade den 21 maj 2012 ett nytt avtal om allmänna anställningsvillkor med Almega IT-Telekom.

Det nya avtalet gäller under perioden den 1 april 2012 till och med den 31 mars 2013 och innebär fredsplikt under avtalsperioden.

Villkorsmässigt innehåller årets avtal bara några smärre förändringar.

De avsättningar som gjordes i samband med 2010 års överenskommelse på 0,2 procent av lönesumman ska nu betalas ut till medlemmarna. Orsaken är att planen på att bygga upp kompetenskonton har lagts ner.

Det är upp till de lokala klubbarna att besluta om hur pengarna ska fördelas. På de arbetsplatser där det inte finns någon klubb ska pengarna istället betalas ut som lön.

Ledarna har i årets avtalsrörelse arbetat med att införa arbetsgrupper med syfte att diskutera och utveckla begreppet ”hållbara chefer”.

Ledarna och Almega IT-Telekom är överens om att bevaka hur andra avtalsområden inom Almega gör angående yrkandet om arbetsgrupper om ”hållbara chefer”. Syftet är att ta upp frågan gemensamt då någon av parterna begär detta.


Det nya avtalet hittar du här

Text: Uppdaterat: 2012-06-20

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem