2012-06-25

Avtalsnyhet: Almega Kommunikation

Det nya avtalet gäller under perioden den 1 juni 2012 till och med den 31 maj 2013 och innebär fredsplikt under avtalsperioden.


Villkorsmässigt innehåller årets avtal bara några smärre förändringar.

Ersättning för restid, ob, jour och beredskap räknas upp med 2,6 procent från den 1 juni 2012.

Ledarna har i årets avtalsrörelse arbetat med att införa arbetsgrupper med syfte att diskutera och utveckla begreppet ”hållbara chefer”.

Ledarna och Almega Kommunikation är överens om att bevaka hur andra avtalsområden inom Almega gör angående yrkandet om arbetsgrupper om ”hållbara chefer”. Syftet är att ta upp frågan gemensamt då någon av parterna begär detta.

Text: Uppdaterat: 2012-06-25

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem