2012-06-25

Avtalsnyhet: Almega Samhallförbundet

Ledarna tecknade den 18 juni 2012 ett nytt avtal om allmänna anställningsvillkor med Almega Samhallförbundet.

Det nya avtalet gäller under perioden den 1 april 2012 till och med den 31 mars 2013 och innebär fredsplikt under avtalsperioden.

Villkorsmässigt innehåller årets avtal bara några smärre förändringar.

De avsättningar som gjordes i samband med 2010 års avtalsrörelse på 0,2 procent av lönesumman har tidigare inte gällt för avtalsområdet Almega Samhallförbundet. Årets förhandlingar innebär att man tillför värdet 0,2 procent även till detta avtalsområde och summan ska nu betalas ut till medlemmarna.

Det är upp till de lokala klubbarna att besluta om hur pengarna ska fördelas. På de arbetsplatser där det inte finns någon klubb ska pengarna betalas ut som lön.

Ledarna har i årets avtalsrörelse arbetat med att införa arbetsgrupper med syfte att diskutera och utveckla begreppet ”hållbara chefer”.

Ledarna och Almega Samhallförbundet är överens om att avvakta resultatet av det arbete som Samhall startat i frågan om hållbart ledarskap.

Det nya avtalet hittar du här

Text: Uppdaterat: 2012-06-25

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem