2012-05-24

Avtalsnyhet: Almega Tjänsteförbunden Järnvägsinfrastruktur

Efter tre års förhandlingar har Ledarna tecknat avtal för ett nytt branschområde: Almega Tjänsteförbunden Järnvägsinfrastruktur.

– I dagsläget är det enbart företaget Infranord som omfattas av det nya avtalet, men fler företag kommer att ansluta, säger Antonio Ropero, avtalsansvarig.

För Ledarnas medlemmar på Infranord innebär det nya avtalet mer inflytande.

– Infranord, som tidigare var en del av Banverket, är nu bolagiserat. Våra medlemmar företräddes tidigare av ST genom OFR, vilket gav oss begränsade möjligheter att påverka. Nu, med det nya avtalet, har våra medlemmar möjligheten att utveckla det fackliga arbetet utifrån Ledarnas värderingar och intressen. Detta kan de göra utan att behöva företrädas av någon annan i exempelvis löneförhandlingar och vid andra viktiga förändringar, säger Antonio Ropero.

Sedan Ledarnas förhandlingar med Infranord avslutades har den lokala klubben sett medlemssiffrorna stiga kraftigt. På kort tid har klubben fördubblat antalet medlemmar och är nu cirka 80 personer.

För Antonio Roperos del fortsätter förhandlingsarbetet med Infranord.

– Nu startar arbetet med att skapa ett eget lokalt tillämpningsavtal på Ledaravtalet.

 

Det nya avtalet hittar du här

Text: Uppdaterat: 2012-05-24

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem