2012-06-25

Avtalsnyhet: Almega Tjänsteförbunden Serviceentreprenad- och Specialserviceföretag Säkerhetsföretag

Ledarna tecknade den 18 juni 2012 ett nytt avtal om allmänna anställningsvillkor med Almega Tjänsteförbunden Serviceentreprenad- och Specialserviceföretag Säkerhetsföretag.

Det nya avtalet gäller under perioden den 1 april 2012 till och med den 31 mars 2013 och innebär fredsplikt under avtalsperioden.

Villkorsmässigt innehåller årets avtal bara några smärre förändringar:

De avsättningar som gjordes i samband med 2010 års avtalsrörelse på 0,2 procent av lönesumman har tidigare inte gällt för avtalsområdet Almega Tjänsteförbunden Serviceentreprenad- och Specialserviceföretag Säkerhetsföretag.

Årets förhandlingar innebär att man tillför värdet 0,2 procent även till detta avtalsområde och att summan ska nu ska betalas ut till medlemmarna.

Det är upp till de lokala klubbarna att besluta om hur pengarna ska fördelas. På de arbetsplatser där det inte finns någon klubb ska pengarna istället betalas ut som lön.
Ledarna har i årets avtalsrörelse arbetat med att införa arbetsgrupper med syfte att diskutera och utveckla begreppet ”hållbara chefer”.

Ledarna och Almega Tjänsteförbunden Serviceentreprenad- och Specialserviceföretag Säkerhetsföretag är överens om att bevaka hur andra avtalsområden inom Almega gör angående yrkandet om arbetsgrupper om ”hållbara chefer”. Syftet är att ta upp frågan gemensamt då någon av parterna begär detta.

Protokoll - Almega Tjänsteförbunden Serviceentreprenad- och Specialserviceföretag Säkerhetsföretag

Det färdigredigerade avtalet publiceras under Ditt avtal så fort det är tillgängligt som pdf.

Text: Uppdaterat: 2012-06-25

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem