2012-06-20

Avtalsnyhet: Almega Utveckling och Tjänster

Ledarna tecknade den 8 juni 2012 ett nytt avtal om allmänna anställningsvillkor med Almega Utveckling och Tjänster.

Det nya avtalet gäller under perioden den 1 april 2012 till och med den 31 maj 2013 och innebär fredsplikt under avtalsperioden.

Villkorsmässigt innehåller årets avtal bara några smärre förändringar.

De avsättningar som gjordes i samband med 2010 års avtalsrörelse på 0,2 procent av lönesumman har tidigare inte gällt för avtalsområdet Almega Utveckling och Tjänster. Årets förhandlingar innebär att man tillför värdet 0,2 procent även till detta avtalsområde.

Det är upp till de lokala klubbarna att besluta om hur pengarna ska fördelas. På de arbetsplatser där det inte finns någon klubb ska pengarna istället betalas ut som lön.

Ledarna har i årets avtalsrörelse arbetat med att införa arbetsgrupper med syfte att diskutera och utveckla begreppet ”hållbara chefer”.

Ledarna och Almega Utveckling och Tjänster är överens om att bevaka hur andra avtalsområden inom Almega gör angående yrkandet om arbetsgruppen. Syftet är att ta upp frågan gemensamt då någon av parterna begär detta.

Protokoll - Almega Utveckling och Tjänster

Det färdigredigerade avtalet publiceras under Ditt avtal så fort det är tillgängligt som pdf.

Text: Uppdaterat: 2012-06-20

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem