2013-07-04

Avtalsnyhet: Almega IT&Telekomföretagen

Nytt avtal för Ledarnas medlemmar har träffats med Almega IT&Telekomföretagen.

Det nya avtalets allmänna villkor gäller från den 1 april 2013 till och med 31 mars 2016. Det tredje året är uppsägningsbart.

Allmänna villkor

Det blev ett antal mindre förändringar i villkorsavtalen i denna avtalsrörelse. Bland annat införs ytterligare en månads föräldralön. Förändringen gäller från den 1 april.

Bilaga 2 ersätts av en ny bilaga 2 med ändrad skrivning gällande hantering av arbetstidförkortning. 1 april gäller som lönerevisionsdatum om inte annat överenskommits lokalt eller med lönesättande chef.


Hållbara chefer

Ledarna och Almega IT&Telekomföretagen är överens om att tillsätta en arbetsgrupp som ska identifiera och analysera problemfaktorer i chefsrollen.


Övrigt

Delpension. Inom Almega tillsattes en central arbetsgrupp angående delpension som har till uppgift att utreda och analysera förutsättningarna för förändringar i kollektivavtalet. Ledarna följer utvecklingen.

Har du frågor om avtalet? Kontakta Ledarnas Chefsservice på telefon 0200-87 11 11 eller via
 e-post till ledarna@ledarna.se.

Antonio Ropero
Avtalsansvaring
Uppdaterat: 2013-07-04

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem