2013-07-04

Avtalsnyhet: Almega Samhallförbundet

Nytt avtal för Ledarnas medlemmar har träffats med Almega Samhallförbundet.

Det nya avtalets allmänna villkor gäller från den 1 april 2013 till och med 31 mars 2016. Det tredje året är uppsägningsbart.

Allmänna villkor

Det blev ett antal mindre förändringar i villkorsavtalen i denna avtalsrörelse. Bland annat införs ytterligare en månads föräldralön. I övrigt prolongeras avtalet fram till 2016. Förändringen gäller från den 1 april.

1 april gäller som lönerevisionsdatum om inte annat överenskommits lokalt eller med lönesättande chef.

Övrigt

Delpension. Inom Almega tillsattes en central arbetsgrupp angående delpension som har till uppgift att utreda och analysera förutsättningarna för förändringar i kollektivavtalet. Ledarna följer utvecklingen.

Arbetsgrupp Utvecklingsavtal. Översyn och modernisering av utvecklingsavtalet inom Samhall.

Har du frågor om avtalet? Kontakta Ledarnas Chefsservice på telefon 0200-87 11 11 eller via
 e-post till ledarna@ledarna.se.

Antonio Ropero
Avtalsansvaring

Uppdaterat: 2013-07-04

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem