2013-07-04

Avtalsnyhet: Almega Tjänsteförbunden Säkerhetsföretagen samt Serviceentreprenad- och Specialserviceföretag

Nytt avtal för Ledarnas medlemmar har träffats med Almega Tjänsteförbunden, Säkerhetsföretagen samt Serviceentreprenad- och specialserviceföretag.

Det nya avtalets allmänna villkor gäller från den 1 april 2013 till och med 31 mars 2016. Det tredje året är uppsägningsbart.

Allmänna villkor

Det blev ett antal mindre förändringar i villkorsavtalen i denna avtalsrörelse. Bland annat införs ytterligare en månads föräldralön. Förändringen gäller från den 1 april.

§ 10.6.1 Utgår i sin helhet från avtalet och rör ”Tjänsteman som fyllt 60 år”

Hållbara chefer

Ledarna och Almega Tjänsteförbunden Säkerhetsföretagen samt Serviceentreprenad- och Specialserviceföretag är överens om att tillsätta en arbetsgrupp som ska identifiera och analysera problemfaktorer i chefsrollen inom fastighetsbranschen under avtalsperioden.

Samtliga ändringar i avtalet gäller från den 1 april 2013

Har du frågor om avtalet? Kontakta Ledarnas Chefsservice på telefon 0200-87 11 11 eller via
 e-post till ledarna@ledarna.se.

Antonio Ropero
Avtalsansvaring

Uppdaterat: 2013-07-04

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem