2013-07-04

Avtalsnyhet: Almega Tjänsteförbunden, Utveckling & tjänster

Ett nytt avtal har tecknats mellan Ledarna och Almega Tjänsteförbunden, Utveckling & Tjänster.

Det nya avtalets allmänna villkor gäller från den 1 april 2013 till och med 31 mars 2016. Det tredje året är uppsägningsbart.

Allmänna villkor

Det blev ett antal mindre förändringar i villkorsavtalen i denna avtalsrörelse. Bland annat införs ytterligare en månads föräldralön. Förändringen gäller från den 1 april.

Ny anmärkning II har tillkommit, anmärkningen belyser frågan om att man innan en utlandsresa i tjänsten ska komma överens om villkoren samt att arbetsgivaren ger möjlighet till vila om resan avslutas sen kväll.

I det nya avtalet får anställda fem dagar mer semester om övertiden avtalas bort. Tidigare stod det tre dagar. Detta gäller bara överenskommelser som träffats efter den 1 april 2013. Den nya skrivningen finns i paragraf 6, moment 2:2.

Hållbara chefer

Ledarna och Almega Tjänsteförbunden Utveckling & Tjänster är överens om att tillsätta en arbetsgrupp som ska identifiera och analysera problemfaktorer i chefsrollen.

Övrigt

Delpension. Inom Almega tillsattes en central arbetsgrupp angående delpension som har till uppgift att utreda och analysera förutsättningarna för förändringar i kollektivavtalet. Ledarna följer utvecklingen.

Har du frågor om avtalet? Kontakta Ledarnas Chefsservice på telefon 0200-87 11 11 eller via
 e-post till ledarna@ledarna.se.

Antonio Ropero
Avtalsansvaring

 

Uppdaterat: 2013-07-04

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem