2013-10-03

Avtalsnyhet: Almega Tjänsteförbunden bransch Kommunikation

Nytt avtal mellan Ledarna och Almega Tjänsteförbunden bransch Kommunikation.

Nytt avtal för Ledarnas medlemmar har tecknats med Almega Tjänsteförbunden bransch Kommunikation. Det nya avtalets allmänna villkor gäller från den 1 juni 2013 till och med 31 juli 2016.

Allmänna villkor

Det blev en förändring i villkorsavtalet i denna avtalsrörelse. Den innebär att anställda inom avtalsområdet får ytterligare två månaders föräldralön. Förändringen gäller från den 1 juni 2013.

Hållbara chefer

Ledarna och Almega Tjänsteförbunden bransch Kommunikation är överens om att tillsätta en arbetsgrupp som ska identifiera och analysera problemfaktorer i chefsrollen inom branschen under avtalsperioden.

Antonio Ropero
Avtalsansvaring

Text: Antonio Ropero Uppdaterat: 2013-10-03

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem