2013-05-07

Byggnadsämnesförbundet

Avtal klart mellan Ledarna och Byggnadsämnesförbundet.

Ledarna och Byggnadsämnesförbundet, BÄF, har träffat ett nytt avtal som gäller för perioden 1 april 2013 till och med 31 mars 2016.

En av de större förändringarna i avtalet är möjligheten att ta ut delpension från 62 års ålder och att det görs extra pensionsavsättningar för detta. Avtalet innebär också att föräldralönetillägget utökas – från fem månader till sex månader. Ledarna och BÄF kommer att följa de projekt som arbetar vidare med ”Hållbara chefer”, som underlag för eventuella egna insatser. Ledarna och BÄF kommer fortsätta det gemensamma arbetet med att stödja tillämpningen av Ledaravtalet under avtalsperioden.

Avtalsöverenskommelsens övergripande förändringar:

Delpension. Möjligheten att ansöka om att gå i delpension från och med 62 års ålder införs. Arbetsgivaren kommer att göra en extra avsättning till pension årligen med start från och med den 1 april 2014. Då avsätts 0,2 procent och den 1 april 2015 avsätts ytterligare 0,3 procent. Sedan kommer avsättning göras med 0,5 procent per år. Avsättningen görs för alla som omfattas av avtalet och alltså även för dem som ännu inte fyllt 25 år. Inbetalningen görs till Collectum, samma som för ITP-premier och för den som inte fyllt 25 år skapas ett konto. Regleringen av detta sker i § 13 i avtalet om Allmänna anställningsvillkor.

Föräldraledighet. Föräldraledighetstillägget utökas från fem månader till högst sex månader inom en period av 18 månader efter barns födelse eller adoption.

Avtalstexterna kommer nu att redigeras och när de är klara publiceras de i sin helhet på ledarna.se.

Har du frågor om avtalet? Kontakta Ledarnas Chefsservice på telefon 0200-87 11 11 eller via
 e-post till ledarna@ledarna.se.

Finns behov av fördjupad information så hör gärna av dig till mig.

Leif Nordin
Avtalsansvarig

Text: Leif Nordin Uppdaterat: 2013-05-08

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem