2013-04-08

Grafiska Företagens Förbund

Avtal klart mellan Ledarna och Grafiska Företagens Förbund.

Den 5 april 2013 förlängdes (prolongerades) avtalet mellan Ledarna och Grafiska Företagens Förbund, GFF. Samtidigt genomförs ett antal mindre förändringar i villkorsavtalen. Bland annat införs ytterligare en månads föräldralön och det blir möjligt att ansöka om delpension från 62 år. Ledarna och GFF kommer också arbeta med hur tillämpningen av Ledaravtalet kan bli bättre.

Förändringarna i korthet

  • I dag har man rätt till fem (5) månaders föräldralön, från och med 1 april har man rätt till sex (6) månaders föräldralön och man uppfyller kriterierna för att få föräldralön, det vill säga 24 månaders anställning.
  • Möjlighet att ansöka om att gå i delpension från och med 62 år kommer att föras in i avtalen. Det innebär att det kommer ske en avsättning till pension varje år. Från och med 2014 kommer avsättning att göras med 0,2 procent och 2015 avsätts 0,3 procent. Sedan kommer avsättning göras med 0,5 procent per år. Detta kommer att göras en gång per år. Parterna kommer under 2013 att arbeta fram rutinerna för hur det närmare ska hanteras i partsgemensam arbetsgrupp. Mer information kommer när arbetet är klart.

Partsgemensamma insatser ska genomföras för att stötta processen kring Ledaravtalet hos företagen. Detta arbete är tänkt att leda till en avtalsutveckling som gynnar företag och medlemmar.

Annika Hage Nederström
Avtalsansvarig

Text: Annika Hage Nederström Uppdaterat: 2013-04-08

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem