2012-12-18

KFS Energibranschen

Tillsvidareavtal inom Energibranschen klart med Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomerna och förtecknade Saco.

Den 17 december 2012 blev första avtalet för 2013 klart i och med att KFS tecknade ett tillsvidareavtal för sina medlemsföretag inom Energibranschen med Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomerna och förtecknade Saco.

Avtalet gäller från den 1 januari 2013 och ersätter tidigare avtal som skulle löpt ut den 31 mars 2013. Avtalet saknar centralt angivet utrymme och kan tidigast sägas upp till 2015-04-01. Löneprocessen är i stort likalydande som tidigare avtal. Förändringarna finns främst i förhandlingsordningen med fokus på att lokala parter ska komma överens om nya löner. Förstärkta lönesamtal och lönenämnd är två steg som är införda i den nya förhandlingsordningen.

Parterna åtar sig att löpande se över och anpassa allmänna villkor.

Tillsvidareavtalet innebär att KFS medlemsföretag i god tid före den 1 april respektive år kan påbörja löneprocessen för anställda som är medlemmar i de avtalstecknande förbunden.

Informationsträffar kring avtalet kommer att erbjudas under februari månad på ett antal platser i landet.

Läs protokollet

Det färdigredigerade avtalet publiceras under Ditt avtal så fort det är tillgängligt som pdf.


Antonio Ropero
Avtalsansvarig, Ledarna

Text: Antonio Ropero Uppdaterat: 2012-12-20

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem