2013-10-10

Avtalsnyhet: Nytt avtal för anställda inom staten

Ledarna har genom förhandlingssamverkan tillsammans med sju andra fackförbund inom statlig sektor tecknat ett nytt avtal med Arbetsgivarverket. Avtalet är treårigt och gäller från och med nu till och med 30 september 2016.

Det centrala ramavtalet som nu har förhandlats fram ger som tidigare möjlighet för lokala parter på arbetsplatsen välja mellan lönesättande samtal eller det mer traditionella förhandlandet om löneutrymme mellan parterna.

Om man inte kan enas om nya löneökningar på arbetsplatsen ger den så kallade oenighetsbilagan i avtalet följande utfall:

  • Första året 2,0 procent
  • Andra året 2,3 procent
  • Tredje året 2,5 procent

Totalt ger detta alltså 6,8 procent i löneökning på tre år. Annat löneutrymme kan förhandlas fram lokalt på arbetsplatserna.

Arbetsgivarverket sa också upp Trygghetsavtalet inför löneförhandlingarna. OFR/S/P/O är nu överens med Arbetsgivaverket om att förhandla fram ett nytt avtal.

Ett nytt pensionsavtal ska också förhandlas fram.

Du hittar avtalstexterna här på ledarna.se. Det som är nytt eller ändrat i avtalet från det tidigare gällande är färgsatt i rött.


Kort om förhandlingssamverkan OFR/S/P/O

OFR/Statstjänstemän, Poliser, Officerare är ett förhandlande samverkansorgan för åtta självständiga fackförbund inom statlig sektor som tillsammans organiserar cirka 100 000 anställda. Medlemmarna finns inom Fackförbundet ST, Polisförbundet, Officersförbundet, Lärarförbundet, Vårdförbundet, Försvarsförbundet, Tull-Kust och Ledarna.

Text: Anna Nilsson Uppdaterat: 2013-10-10

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem