2013-07-04

Avtalsnyhet: Svensk Industriförening SINF

Nytt avtal med Svensk Industriförening SINF.

Avtal är klart för Ledarnas medlemmar med Svensk Industriförening, SINF. Det nya avtalets allmänna villkor gäller från den 1 juni 2013 och tillsvidare.

Allmänna villkor

Det blev ett antal mindre förändringar i villkorsavtalen i denna avtalsrörelse. Bland annat införs ytterligare en månads föräldralön. I övrigt förlängs avtalet, som gäller från den 1 juni 2013.

Nytt stycke under restid angående planering så att natt, dygns och veckovilan inte belastas i onödan.

Skrivningen kring övertid förtydligas men förändras inte i sak.

Övrigt

Delpension. Möjlighet att gå i delpension vid 62 års ålder skapas genom att arbetsgivaren gör en extra avsättning till tjänstepensionen årligen.

Har du frågor om avtalet? Kontakta Ledarnas Chefsservice på telefon 0200-87 11 11 eller via
 e-post till ledarna@ledarna.se.

Antonio Ropero
Avtalsansvaring

Uppdaterat: 2013-07-04

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem