2012-05-24

Avtalsnyhet: EnergiFöretagens Arbetsgivareförening

Information om nytt avtal mellan Ledarna och EnergiFöretagens Arbetsgivareförening, EFA.

Det nya avtalet gäller under perioden 1 april 2012 till och med den 31 mars 2013.

Under årets avtalsförhandlingar har Ledarna yrkat på att starta en projektgrupp under rubriken "Hållbara chefer". Detta har gjorts på flera avtalsområden. Överenskommelsen med EFA innebär att en arbetsgrupp tillsätts för att skapa bra förutsättningar för chefer.

Ledarna och EFA enades om att följa utvecklingen av löneprocessen samt att identifiera eventuella problem under hösten 2012.

Villkorsmässigt innehåller årets avtal flera nyheter.

Vad gäller avlösen av kompetenskonton innebär det nya avtalet att vi har fått ytterligare 0,2 procent till en pensionavsättning. Detta innebär att arbetsgivare inom EFA betalar 0,8 procent till pension utöver det som ITP-avtalet ger.

Det nya avtalet har också infört en ny paragraf under det tolfte kapitlet (§ 1) som rör användning av elektroniska övervakningssystem, exempelvis vid GPS-användning. Den nya regeln förtydligar arbetsgivarens skyldighet att MBL-förhandla vid införande av elektroniska övervakningssystem. Dessutom tar avtalet upp behovet av att arbetsgivaren tar hänsyn till arbetstagaren integritet.

Dessutom har Ledarna och EFA kommit överens om avtalsförändringar gällande uppsägningstid för arbetstagare som fyllt 67 år (10 kap). Det nya avtalet innebär också förändringar i reglerna kring nödfallsövertid.

Protokoll - Överenskommelse löner med mera, mellan Ledarna och EFA

Protokoll - Överenskommelse allmänna anställningsvillkor, mellan Ledarna och EFA

Avtal om allmänna anställningsvillkor 2012-2013 hittar du här

Text: Uppdaterat: 2012-05-24

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem