2012-06-20

Avtalsnyhet: Teknikgrossisternas Arbetsgivareförening

Det nya avtalet som rör allmänna anställningsvillkor tecknades den 8 juni 2012. Avtalet gäller under perioden den 1 maj 2012 till och med den 30 april 2013 och innebär fredsplikt under avtalsperioden.

Villkorsmässigt innehåller årets avtal bara några smärre förändringar.

De avsättningar som gjordes i samband med 2010 års avtalsrörelse på 0,2 procent av lönesumman ska nu betalas ut till medlemmarna. Orsaken är att planen på att bygga upp kompetenskonton har lagts ner.

Det är upp till de lokala klubbarna att besluta om hur pengarna ska fördelas. På de arbetsplatser där det inte finns någon klubb ska pengarna istället betalas ut som lön.

Protokoll - Teknikgrossisternas Arbetsgivareförening

Det färdigredigerade avtalet publiceras under Ditt avtal så fort det är tillgängligt som pdf.

Text: Uppdaterat: 2012-06-20

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem