2012-06-25

Avtalsnyhet: IDEA

Ledarna tecknade den 18 juni 2012 ett nytt avtal om allmänna anställningsvillkor med IDEA.

Det nya avtalet gäller under perioden den 1 juli 2012 och tillsvidare med en uppsägningstid om tre månader och innebär fredsplikt under avtalsperioden.
 
Villkorsmässigt innehåller årets avtal bara några smärre förändringar.

De avsättningar som gjordes i samband med 2010 års avtalsförhandlingar på 0,2 procent av lönesumman har tidigare inte gällt för avtalsområdet IDEA. Årets förhandlingar innebär att man tillför värdet 0,2 procent även till detta avtalsområde och summan ska nu betalas ut till medlemmarna.

Det är upp till de lokala klubbarna att besluta om hur pengarna ska fördelas. På de arbetsplatser där det inte finns någon klubb ska pengarna betalas ut som lön.

Protokoll - IDEA

Det färdigredigerade avtalet publiceras under Ditt avtal så fort det är tillgängligt som pdf.

Text: Uppdaterat: 2012-06-25

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem