2014-12-16

Nytt avtal synliggör dina förutsättningar för chefsuppdraget

Ledarna har tillsammans med TMF utvecklat och tecknat ett nytt ledaravtal för dig som medlem inom trä- och möbelindustrin. Avtalet innehåller ett helt nytt område som särskilt lyfter betydelsen av chefsuppdraget förutsättningar. Den nya avtalsdelen ska stödja dialogen mellan dig och din chef kring dina förutsättningar att hantera ditt chefsuppdrag på bästa sätt – för verksamheten och dina medarbetare.

I avtalsrörelsen 2012 yrkade Ledarna att parterna gemensamt skulle undersöka hur chefer och företag skulle kunna stöttas i arbetet med att skapa goda förutsättningar för chefer och vad som krävs för att chefer ska hålla över tid. Ledarna ville också att parterna skulle se över och uppdatera Ledaravtalet.

Som en följd av detta har TMF och Ledarna gemensamt drivit ett projekt kring hållbara chefer, där vi bland annat genomfört seminarier. Projektet har syftat till att medvetandegöra deltagarna inom avtalsområdet om förutsättningar för chefsuppdraget, som ansvar och befogenheter som följer med chefsrollen, vikten av organisatoriskt stöd, tillgänglighet bland mycket annat.

Avtalet är giltigt från och med 2015-03-01 och finns tillgängligt på den här sidan.

Text: Annika Hage Nederström Uppdaterat: 2014-12-18

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem