2015-03-13

Nytt löneavtal på IKEM-området

IKEM (Innovations- och Kemiindustrierna i Sverige) samt Ledarna, Sveriges chefsorganisation, har den 2 mars tecknat ett nytt löneavtal.

Det nya avtalet ska underlätta den lokala tillämpningen, genom att skapa bättre förutsättningar för en mer utvecklad löneprocess, även på företag där Ledarna har få medlemmar och där lokala företrädare saknas.

Nyckelorden är en förenklad och förtydligad process mellan medlem i Ledarna och dennes chef.

Avtalet är en vidareutveckling av det huvudavtal om lokal lönebildning som gällt mellan förbunden sedan 1994. Överenskommelsen inkluderar stödanvisningar, Vägledning – Utvecklingssteg för en företags- och chefsnära lönebildning, som lyfter de frågeställningar som lokalt måste hanteras för att tydliggöra hela löneprocessen i praktisk tillämpning.

Frågeställningarna syftar även till att optimera chefsrollen genom att fokusera på utvecklingsfaktorer och chefens förutsättningar.

Förutom stödanvisningarna ligger även avtalets förhandlingsordning som en separat bilaga vid sidan om avtalstexten och är fortsättningsvis en del av Huvudavtalet mellan parterna. Gemensamma åtgärder för implementering av det nya löneavtalet planeras för sommarhalvåret 2015.

Du hittar avtalet här

Text: Leif Nordin Uppdaterat: 2015-03-26

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem