Frågor och svar om Lönekollen

Vad visar Lönekollen?

Lönekollen ger dig en uppfattning om det aktuella löneläget för din befattning. Välj om du vill visa löneinformation för viss befattning – då redovisas traditionell lönestatistik, eller kombinera befattning med chefsnivå och andra lönepåverkande faktorer för att få en mer fördjupad och anpassad löneinformation. I Lönekollen finns över 260 olika befattningar inom privat och offentlig sektor att välja bland.

Vilka siffror baseras Lönekollen på?

Lönekollens statistik baseras på över 33 000 löneuppgifter som samlats in via en enkät till Ledarnas yrkesverksamma medlemmar under oktober och november 2015. Det är 2015 års lönenivå som visas. I löneuppgiften ingår fast kontant månadslön, rörliga lönedelar och värdet av skattepliktiga förmåner.

Ingår förmåner och bonus i löneuppgifterna?

Bonus och bilförmån ingår i redovisade löner medan aktier, pensions- och sjukvårdsförmåner inte ingår. Till varje chefsnivå redovisas hur vanliga förmåner som exempelvis bonus, bilförmån och aktier är. Information om hur vanliga förmåner är redovisas oberoende av sektor.

Om jag skriver in min lön – hur kommer siffran att användas?

Om du skriver in din lön och klickar på ”Jämför” kan du direkt se var din lön hamnar i jämförelse med Lönekollens statistik. Ledarna sparar inte din löneangivelse och kommer inte använda den. Att du anger din lön påverkar inte heller lönestatistiken.

Hur många personer ingår i löneangivelserna?

I det sammanlagda underlaget ingår över 33 000 individuppgifter fördelade på 260 befattningar inom privat och offentlig sektor. Beroende på hur din sökning ser ut, omfattar underlaget olika antalet personer.

Vad betyder löneangivelserna i grafen?

Grafen visar hur lönestatistiken fördelas för den valda befattningen. I exemplet nedan tjänar de allra flesta ekonomichefer mellan 53 200 kronor och 60 300 kronor i månaden. Om du tjänar över 79 800 kronor tillhör du de 10 procenten av ekonomichefer som tjänar mest.

Hur många gånger kan jag använda den begränsade versionen av Lönekollen?

Du kan göra Lönekollen hur många gånger du vill genom att ange dina kontaktuppgifter om du ännu inte är medlem, eller logga in som medlem för fler urvalskriterier.

Jag kan inte hitta min befattning, hur gör jag då?

I Lönekollen ingår mer än 260 befattningar inom privat och offentlig sektor. För att en befattning ska visas i Lönekollen måste minst 10 personer i den underliggande statistiken ha just den befattningen. Om din befattning saknas kan det alltså bero på att underlaget innehåller för få personer för att den ska kunna visas. Välj i så fall någon närliggande befattning, om möjligt.


Uppdaterat: 2016-02-22

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem