Branschföreningar

Inom Ledarna finns branschföreningar som ger dig lokal och branschmässig förankring, och fördjupning i ledarskapsfrågor av relevans för den bransch du verkar i. Branschföreningarna har också i uppgift att ta vara på din möjlighet att påverka Ledarnas inriktning och verksamhet. När du blir medlem i Ledarna väljer du själv vilken förening du vill vara med i.

Byggcheferna

Byggcheferna är branschföreningen för Ledarnas medlemmar inom byggyrkena. Vi arbetar med förändringsarbete i samhällsbyggnadssektorn.

 

Grafiska Medieförbundet, GMf

Grafiska Medieförbundet, GMf, är en förening inom Ledarna som organiserar chefer, ledare och specialister inom den grafiska branschen.

 

Kost & Näring – en branschförening inom Ledarna

För dig som är chef inom kost och nutrition. Vi arbetar för att stödja våra medlemmar i sin yrkesroll och stärka dem på arbetsmarknaden.

 

Ledarna inom Energi & Teknik

Föreningen för dig som är chef och specialist inom energi-, drift-, teknik- och underhållsområdena. Vi bevakar dina intressen och håller dig informerad i branschfrågor. Våra medlemmar kommer från olika delar av branschen.

 

Ledarna inom Handeln, LiH

Ledarna inom Handeln är en branschförening för Ledarnas medlemmar inom detalj- och partihandel. Vi vill förbättra chefers villkor inom Handeln.

 

Ledarna inom Kriminalvården

För dig som är chef inom kriminalvården. Vi bevakar våra medlemmars intressen och arbetar för att främja erfarenhetsutbyten i branschen.

 

Ledarna inom Livsmedelsbranschen

För dig som är chef inom livsmedelsbranschen. Vi arbetar för att påverka vår bransch på ett sätt som gynnar våra medlemmar.

 

Ledarna inom offentlig sektor

Ledarna inom offentlig sektor är en branschförening för dig som är chef inom kommun, stat och landsting.

 

Ledarna inom privat tjänstesektor, LPT

Vi finns för dig som är chef inom den privata tjänstesektorn. Vi arbetar för branschfrågor i medlemmarnas intresse.

 

Ledarna inom Processindustrin

För dig som är chef inom det stål-, metall- och svetsmekaniska området, kemisk industri, mineralnäringen samt läkemedelsindustrin.

 

Ledarna inom Räddningstjänsten

Ledarna inom Räddningstjänsten är branschföreningen för dig inom räddningstjänsten i Sverige. Vi jobbar för att skapa en trygg och säker arbetsmiljö för våra medlemmar.

 

Ledarna inom Transport & Logistik

Ledarna inom Transport & Logistik är en branschförening för medlemmar som arbetar för att bevaka branschintressen ur ett chefsperspektiv.

 

Ledarna inom Vård & Omsorg, LiVO

Våra medlemmar finns i både privat som offentlig sektor och vi vill uppmärksamma hur viktigt det goda ledarskapet är för hela verksamheten.

 

Ledarna Skogs- och Träindustrin, STI

Ledarna Skogs- och Träindustrin är en förening för bransch- och avtalsbevakning inom delbranscherna massa/papper, sågverk, trä/möbel och stoppmöbel. Vi arbetar för hållbart ledarskap.

 

Ledarna Teknik & Motor

Föreningen är till för dig som arbetar som chef inom tillverkningsindustrin eller motorbranschen. Vi arbetar med intressefrågor som rör vår bransch.

 

Medieledarna

För dig som är chef inom media.Vi bevakar dina intressen i mediebranschen och organiserar idag över 1000 mediechefer. Vi har också ett eget avtal för mediechefer.

 

Sveriges Skogstjänstemannaförening, SSF

Sveriges Skogstjänstemannaförening, SSF, är branschföreningen för chefer och andra i ledande ställning inom skogsbruket och närliggande verksamhetsområden.

 
Ledaravtalet – möjligheternas avtal
Bli medlem