Bransch – Bygg/fastighet

Ju mer kunskap och insikt om din omvärld, desto bättre blir du som chef! Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång – människor växer och verksamheter utvecklas.

Branschansvarig på Ledarna

Som branschansvarig uppmärksammar jag händelser och trender inom Bygg och Fastighetsbranschen. Fokus är inställt på nyheter, verksamhets- och ledarskapsfrågor som påverkar dig som chef inom dessa branscher och bevakningen kommer att följa alla delar i branschen så som hus och anläggningsbyggande, installatörer och övriga specialentreprenörer. Även byggherrefrågor, fastighetsförvaltning och byggrelaterade konsulter inkluderas i min bevakning.

Ledarnas branschbevakning kan ses som komplement till föreningen Byggchefernas bevakning och andra nyhetsbrev i branschen. 

I mitt uppdrag som branschansvarig ingår också att tydliggöra och lyfta fram de perspektiv som är viktiga för dig som chef i din bransch – både i media och i kontakter med arbetsmarknadens parter och beslutsfattare i samhället.

/Irena Franzén, bransch- och avtalsansvarig på Ledarna
Kontakta mig gärna om branschfrågor!
irena.franzen@ledarna.se

 


 

Nyheter om branschen

 • 2016-09-23

  Han blir ny byggeneral i Stockholm

  (Byggvärlden nyhet)

  Jonas Claeson blir ny så kallad byggeneral för Stockholms stad. Han tillträder sin nya tjänst som stadsutvecklingsstrateg på stadsledningskontoret den 1 oktober och efterträder Torleif Falk som blir stadens nya stadsarkitekt. Jonas är utbildad planeringsarkitekt med ett stort intresse för hållbar stadsutveckling. Han kommer närmast från stadsbyggnadskontoret där han de senaste åren har varit enhetschef på planavdelningen. Han har även haft ett övergripande ansvar vid planering och miljöprofilarbetet för Norra Djurgårdsstaden och även arbetat med att utveckla planprocessen.

 • 2016-09-23

  "Inte bara frågan om mer betalt"

  (Byggnadsarbetaren)

  Hampe Mobärg, vd för Maskinentreprenörerna, har retat upp maskinförare i den heta frågan om de i framtiden ska få ingå i prestationslönelaget och därmed få mer betalt. Du har sagt att det är livsfarligt att sätta en kranförare eller maskinförare i ett ackordslag. Hur menar du? - Själva grunden för ett ackord är att jobbet ska gå snabbare, det är ju så det betalas. Det står ofta i motsättning till säkerhet och kvalité. Att sätta förare till stora, riskfyllda, maskiner i ett tidspressat ackordslag innebär ett stort grupptryck, alla vill väl ha högre lön.

 • 2016-09-23

  Fortfarande lågt antal inspektörer

  (Byggnadsarbetaren)

  Långt till mål trots extra pengar Tjugofem nya miljoner får Arbetsmiljöverket om regeringens budget går igenom. Men det är långt kvar både till nationella och internationella mål om hur många inspektörer som ska finnas. Målet är att det ska finnas 300 arbetsmiljöinspektörer i Sverige år 2020.

 • 2016-09-22

  Bravida utökar i Skåne

  (Byggvärlden nyhet)

  Bravida förvärvar Nilssons Elekstriska AB i Kristianstad. Nilssons Elektriska erbjuder främst elinstallationer och tillhörande serviceuppdrag, men verksamheten inkluderar även vitvaror, tvättutrustning samt larm och passage. Bland kunderna finns lokala fastighetsägare, byggföretag, industrier och handel – Genom förvärvet förstärker vi vår marknadsposition i Kristianstad och nordöstra Skåne, säger Anders Ahlquist, divisionschef Bravida division Syd, i ett pressmeddelande. 

 • 2016-09-22

  Fastighetsbranschen gynnas av Brexit

  (Realtid.se)

  Catellas senaste kreditbarometer Credi visar att fastighetsbranschen har klarat turbulensen efter Brexit-omröstningen väl. "Det senaste kvartalet präglades av en oväntad Brexit med efterföljande volatilitet som mynnade ut i ett fortsatt starkt finansieringsklimat för fastighetsbolagen. En ökad riskvilja och fortsatt sökande efter avkastning banar väg för tilltagande finansiering utanför banksystemet. Det ser vi bland annat i fastighetsbolagen nyfunna intresse för obligationer och i lanseringen av nya instrument.

 • 2016-09-21

  "Regeringen tycks sakna plan för bostadsmarknaden"

  (Byggnyheter.se Senaste Nytt)

  Fastighetsägarna kritiska – Trots ett högt tonläge mot tidigare regeringars resultat inom området förefaller regeringen sakna en plan för bostadsmarknaden, säger Martin Lindvall, samhällspolitisk chef på Fastighetsägarna Sverige, i en kommentar till regeringens budgetproposition. Inom det bostadspolitiska området aviseras bland annat några mindre åtgärder för snabbare handläggning av plan- och byggärenden, en översyn av byggreglerna och ett tillfälligt sänkt tak för uppskov med reavinstbeskattningen vid bostadsförsäljning.

 • 2016-09-21

  "Bra järnvägsinvesteringar"

  (Infrastrukturnyheter.se)

  Stockholms Handelskammare kommenterar regeringsbudgeten - Regeringens framtida investeringar i underhåll av järnväg är välbehövliga. Vår förhoppning är också att höstens infrastrukturproposition ska innehålla en robust investering i fyra järnvägsspår längs hela sträckan mellan Uppsala och Stockholm. Det är Sveriges pendlingstätaste järnvägssträcka och utbyggd kapacitet kan ge 100 000 nya bostäder. Det säger Maria Rankka, vd Stockholms Handelskammare, i en kommentar till regeringens budget.

 • 2016-09-20

  "Ska bostadsbristen lösas krävs mer omfattande åtgärder"

  (Byggvärlden nyhet)

  ”Det är bra att det kommer flera konkreta förslag för att råda bot på bostadsbristen, men det är inte tillräckligt”, menar SABOs vd Anders Nordstrand. ”Samtliga större infrastruktursatsningar borde kopplas till krav på byggande av bostäder, inte minst hyresrätter”, säger Mariell Juhlin, chefsekonom på Hyresgästföreningen. Det är några av branschens kommentarer på regeringens budget.

 • 2016-09-20

  "Alla måste bli lite bättre"

  (Byggnadsarbetaren)

  BI om brister i personalliggare "Visst det måste skärpas upp, alla måste bli lite bättre" säger Peter Löfgren på BI efter Skatteverkets kritik gällande personalliggare. Samtidigt säger Peter Löfgren att stora förändringar tar tid. - Det krävs verkligen att branschen också lyfter sig i kragen, tar till sig detta och börjar jobba med det ordentligt. Det är en absolut förutsättningen för att det ska få den effekten som är tänkt, sa Conny Johansson, nationell samordnare på Skatteverket, .

 • 2016-09-19

  HSB lanserar projekt för studenter

  (Byggnyheter.se Senaste Nytt)

  Bostadslösa studenter och seniorer med ledigt bostadsutrymme ska matchas Studenter är en av de grupper som har svårast att hitta bostad i Stockholm. Nu startar HSB Stockholm ett samarbete med Ett tak två generationer, ett projekt som ska matcha bostadslösa studenter med seniorer med ledigt bostadsutrymme. – Vår bostadsminister efterfrågar en större tradition av att hyra ut delar av sin bostad. Det är nu det behövs socialt hållbara lösningar för att minska bostadsbristen.

 • 2016-09-16

  Wästbygg tillsätter ny vd

  (Byggvärlden nyhet)

  Anders Bergeling blir ny vd för Wästbygg AB. Han kommer närmast från Peab.

 • 2016-09-14

  Byggnads förlorade i Arbetsdomstolen

  (DN Ekonomi Senaste Nytt)

  Fackförbundet Byggnads har förlorat i Arbetsdomstolen (AD) mot Sveriges Byggindustrier, i ett segdraget mål som gällt löner för utländska byggarbetare. Byggnads hade stämt arbetsgivarsidan och det irländska bolaget ICDS Constructors.

 • 2016-09-13

  Pengar till fler arbetsmiljöinspektörer

  (Byggnadsarbetaren)

  Regeringen föreslår att Arbetsmiljöverket ska få sitt anslag höjt med 25 miljoner kronor per år. Pengarna ska användas till att anställa fler arbetsmiljöinspektörer. Förslaget om mer pengar ingår i den kommande budgetpropositionen för 2017.

 • 2016-09-12

  Tyréns köper arkitektkontor

  (Branschaktuellt Byggnationer Projekt)

  Samhällsbyggnadsföretaget Tyréns AB förvärvar bolagen Pyramiden Arkitekter AB och Pyramiden Projektledning AB med totalt 55 medarbetare i Göteborg och Uddevalla. – Vi är mycket nöjda med förvärvet av Pyramiden som är ett framgångsrikt företag med goda kundrelationer och oerhört kompetenta, kreativa medarbetare. Tillsammans kan vi erbjuda fler kreativa och tekniskt samordnade helhetslösningar i tidiga skeden, säger Christer Abrahamsson, regionchef Tyréns.

 • 2016-09-09

  Järfälla växlar upp bostadsbyggandet - planerar 10 000 nya bostäder

  (Fastighetssverige Bostäder)

  Järfälla kommun har lagt i högsta växel i bostadsbyggandet och går nu ut med en rekordstor detaljplan omfattande 4000-5000 bostäder, arbetsplatser, skolor och handel i Barkarbystaden. Järfälla kommun arbetar just nu med detaljplaner i hela Järfälla omfattande totalt cirka 10 000 nya bostäder.

 • 2016-09-06

  Ny arbetschef i Svevia

  (Byggnyheter.se Senaste Nytt)

  Pär Gustafsson har utsetts till ny arbetschef i Svevia. Den 5 september, 2016 tillträdde han sin nya tjänst som arbetschef för division Drift i Jönköping. – Jag är mycket glad över att Pär Gustafsson tar över ansvaret för arbetschefsområde Drift Jönköping och att vi samtidigt kan visa att vi kan erbjuda våra medarbetare nya karriärmöjligheter i Svevia genom intern rörlighet med nya ansvarsområden. Jönköping är en strategiskt viktig marknad med goda expansions- och utvecklingsmöjligheter för vår driftaffär.

 • 2016-09-02

  Poseidon bygger hyresrätter i Örgryte

  (Fastighetssverige Bostäder)

  Poseidon inleder arbete för ytterligare 155 hyresrätter i den nya stadsdelen Örgryte Torp.

 • 2016-09-01

  Det är vårt ansvar att säkra kompetensförsörjningen

  (Byggvärlden nyhet)

  Mer än hälften av Sveriges studenter arbetar extra vid sidan av sina studier, men deras erfarenheter är sällan relevanta när de börjar söka sina första riktiga jobb. Samtidigt som fastighetsbranschen behöver unga akademiker kräver vi ofta arbetslivserfarenheter även av de unga. Något som de omöjligt kunnat skaffa sig. Det här är ett moment 22.

 • 2016-08-31

  Södertäljebron ur ett juridiskt perspektiv

  (Byggvärlden nyhet)

  Har en beställare skyldighet att kontrollera det företag som de handlar upp?

 • 2016-08-31

  Aberdeen lanserar svensk fastighetsfond

  (Realtid.se)

  Brittiska kapitalförvaltaren Aberdeen Asset Management lanserar Swedish Balanced Property Fund och har redan genom fört en första anskaffningsrunda. Det rör sig om en så kallad core-fond med hållbarhetsfokus som ska förvärva kontors-, handels- och logistikfastigheter och är skräddarsydd för större institutionella investerare. Svenska tillväxtorter med hög likviditet är marknaden som står högst i fokus för fonden. – Svenska fastighetsmarknaden erbjuder bra förutsättningar för genomförande av fondens strategi med sin stabilitet, likviditet och transparens.

Vill du veta mer om Ledaravtalet?

Du hittar film samt skrifter framtagna tillsammans med arbetsgivarorganisationer inom den byggnära sektorn på den här sidan.

Ny skrift om gemensamma utgångspunkter för lokal facklig verksamhet

En ny skrift är framtagen för att underlätta ditt fackliga arbete. Den är gemensamt framtagen av Sveriges Byggidustrier, Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen. Läs och ladda ner skriften


Bli vinnare i ditt eget lönesamtal

Ett av årets viktigaste samtal är ditt eget lönesamtal. Väl förberedd ökar möjligheterna för att du får ett bra samtal om din utveckling och din lön. Ta del av våra tips (pdf) 

 


Läs vår branschrapport!


En säker arbetsplats


Här hittar du foldern En säker arbetsplats. Med denna skrift vill vi öka ditt engagemang i och dina kunskaper om arbetsmiljöfrågorna genom att redogöra för några av de viktigaste delarna i ett bra arbetsmiljöarbete.


Hitta vägledning genom våra chefsguider

Vill du veta mer om allt ifrån arbetsrätt till karriär, lön och jämställdhet? Hitta svaren i våra chefsguider!

Bli medlem