Bransch – Bygg/fastighet

Ju mer kunskap och insikt om din omvärld, desto bättre blir du som chef! Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång – människor växer och verksamheter utvecklas.

Branschansvarig på Ledarna

Som branschansvarig uppmärksammar jag händelser och trender inom Bygg och Fastighetsbranschen. Fokus är inställt på nyheter, verksamhets- och ledarskapsfrågor som påverkar dig som chef inom dessa branscher och bevakningen kommer att följa alla delar i branschen så som hus och anläggningsbyggande, installatörer och övriga specialentreprenörer. Även byggherrefrågor, fastighetsförvaltning och byggrelaterade konsulter inkluderas i min bevakning.

Ledarnas branschbevakning kan ses som komplement till föreningen Byggchefernas bevakning och andra nyhetsbrev i branschen. 

I mitt uppdrag som branschansvarig ingår också att tydliggöra och lyfta fram de perspektiv som är viktiga för dig som chef i din bransch – både i media och i kontakter med arbetsmarknadens parter och beslutsfattare i samhället.

/Irena Franzén, bransch- och avtalsansvarig på Ledarna
Kontakta mig gärna om branschfrågor!
irena.franzen@ledarna.se

 


 

Nyheter om branschen

 • 2017-07-03

  Ny vice vd på Stockholmshem

  (Fastighetsnytt Nyheter)

  Chef för vd-staben på Stockholmshem, Linus Johansson, blir nu även vice vd, enligt ett beslut som styrelsen fattade i juni.

 • 2017-06-27

  Kostsamt att halka efter i digitalisering

  (Fastighetstidningen)

  De stora bygg- och bostadsföretagen ser en tydlig ekonomisk vinning med en ökad digitalisering. Men de befinner sig bara i startgroparna. Det är den bild som tonar fram i rapporten ”Byggbranschen och digitalisering” från Svensk Byggtjänst. Undersökningen baseras på intervjuer med 300 chefer hos byggentreprenörer, installatörer och bostadsbolag.

 • 2017-06-20

  Byggstudenternas budskap mot sexism i branschen

  (Fastighetstidningen)

  Byggstudenten Hannah Leuchovius och hennes klasskompisar på Bräckegymnasiet i Göteborg rullade iväg från sitt utspring med ett protestbudskap om läget i byggbranschen. ”Vi river machokulturen & bygger Sverige. Tjejerna från bygg”, stod det sprayat på avgångsstudenternas flak. Bilden på byggstudenternas flak har spridits snabbt i flera medier sedan en lärare lagt ut den på Twitter. Nu strömmar påhejande reaktioner in. Bland annat från bostadsminister Peter Eriksson som skickat blommor, och Gustav Fridolin som hyllat protesten på sitt eget Instagram-konto, det berättar Hannah Leuchovius själv för tidningen Byggnadsarbetaren.

 • 2017-06-19

  Vd:ar utan vilja bromsar jämställdheten

  (Fastighetsnytt Nyheter)

  "Det kommer han aldrig att klara av, inte en chans", sa vd-Anders i ett panelsamtal apropå vd-Johans löfte om att uppnå en jämn könsfördelning i ledningen under det kommande året.

 • 2017-06-19

  Jättefusion i byggbranschen

  (Infrastrukturnyheter.se Toppnyheter)

  Byggnadsbolagen Lemminkäinen och YIT fusioneras och därmed uppstår ett nytt stort företag på den nordeuropeiska marknaden. Företagens affärsområden kompletterar varandra, heter det i ett pressmeddelande. Fusionen förverkligas så att Lemminkäinen går in i YIT. Det nya företagets sammantagna omsättning är 3,4 miljarder euro och fjolårets rörelsevinst var i fjol 85 miljoner euro. Bolaget har cirka 10 000 arbetstagare i 11 olika länder: Finland, Ryssland, Sverige, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Tjeckien, Slovakien och Polen, berättar tidningen

 • 2017-06-14

  Byggföretag jagar arbetskraft i utlandet

  (DN Ekonomi Senaste Nytt)

  Svensk byggsektor är på väg att koka över. Företagen får senarelägga projekt och skriker arbetskraft. Nu vänder sig allt fler till utlandet för att fylla hålen.

  Det byggs mer i Sverige än sedan miljonprogrammets dagar och ambitionerna inför framtiden är stora. Bostadsbristen är fortsatt stor, samtidigt är flera stora infrastrukturprojekt inplanerade. Byggbolagen är mer efterfrågade än någonsin. Men en flaskhals gör att det kan ta längre tid än önskat: det finns inte tillräckligt med arbetskraft. Följden blir att allt fler blickar mot utlandet.

 • 2017-06-12

  Mikael Forsberg blir ny vd för Landskronahem

  (Svenskbyggtidning.se Bostad)

  Mikael Forsberg har utsetts till ny vd för det kommunägda bostadsbolaget AB Landskronahem. Mikael Forsberg har lång erfarenhet av fastighetsbranschen och har bland annat varit vd på Staffanstorp Centrum AB, en koncern som äger flera allmännyttiga bolag. Mikael Forsberg utsågs till vd av styrelsen för Landskronahem under ett styrelsemöte på måndagen den 12 juni.

 • 2017-06-09

  Uppkopplade byggplatser är målet

  (B2BNyheter.se Bygg & Fastighet)

  Luleå tekniska universitet har fått i uppdrag att i samverkan med Linköpings universitet och sju företag från Bygg- och Telecom sektorerna ta fram ett projekt där syftet är att leda en digitalisering av svenska byggplatser, för att effektivisera byggindustrin i Sverige. I oktober fattar Vinnova beslut om projektet som i så fall innebär 40 miljoner till forskningsprojektet Uppkopplad byggplats.

 • 2017-06-08

  ”Det är lite motsägelsefullt”

  (Fastighetssverige artikel)

  Sveriges Byggindustriers näringspolitiske chef Björn Wellhagen om varför konkurserna bland byggbolag ökar – trots att det byggs som aldrig förr.

 • 2017-06-08

  Nya grepp ska locka unga till fastighetsbranschen

  (Svenskbyggtidning.se Bygg & Fastighet)

  Fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation Fastigo testar nya grepp för att attrahera unga till fastighetsbranschen. Imorgon startar en fototävling på Instagram i samarbete med influencern och youtubern Hampus Hedström. – Fastighetsbranschen är okänd bland dagens unga. För att nå målgruppen måste vi kommunicera med ungdomar på deras villkor och i kanaler som de befinner sig. Genom samarbetet med Hampus hoppas vi på sikt få fler unga att bli intresserade av att jobba i den framtidsbransch vi tycker att vi är, säger Anette Nordenfelt, kommunikationschef på Fastigo.

 • 2017-06-01

  Konkurserna i byggindustrin ökar

  (Fastighetssverige Sverige)

  Företagskonkurserna i maj månad ökar med fyra procent. Hittills i år är ökningen fem procent. Utvecklingen är dock ännu sämre bland branscherna, där storbranscher som byggindustrin (17 procent), hotell- och restaurang (15) och detaljhandel (12) ökar konsekvent.

 • 2017-05-31

  Kiruna och Slussen – inspirerande exempel på digitala kliv inom byggbranschen

  (Lantmäteriet Nyheter)

  I ombyggnaden av Slussen i Stockholm har datamodeller ersatt merparten av de traditionella pappersritningarna. Digitaliseringen ger oanande möjligheter inom byggbranschen. Men hur länge dröjer det innan 3D-modeller ersätter de tvådimenisonella ritningarna även i mer "normala" projekt?

 • 2017-05-31

  Två chefer till Stockholmshem

  (Fastighetsnytt Nyheter)

  Allmännyttiga Stockholmshem rekryterar Johanna Wikander som ny miljöchef och Charlotte Lundqvist som chef för lokalenheten. De kommer närmast från Stockholms stad respektive Locum.

 • 2017-05-30

  Får toppjobb på Hufvudstaden

  (Fastighetsvärlden | notiser |)

  John Lethenström tar plats i koncernledningen.

 • 2017-05-30

  Miljöindikatorer visar bygg- och fastighetssektorns totala miljöpåverkan

  (Boverket Senaste Nyheter)

  Boverkets miljöindikatorer sammanfattar bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan på nationell nivå ur ett livscykelperspektiv. Miljöindikatorerna visar hur stora utsläppen eller användningen är i sektorn och utvecklingen över tid.

 • 2017-05-24

  Nya roller för flera i Skanskas koncernledning

  (Fastighetssverige Karriär)

  Skanska genomför flera ändringar i koncernledningen. Bland annat får Anders Danielsson, Peter Wallin och Pierre Olofsson nya roller.

 • 2017-05-18

  Karin Strömberg Ekström blir ny vd för Huge

  (Fastighetsaktien Senaste Nytt)

  Styrelsen för kommunägda Huge Fastigheter AB i Huddinge har utsett Karin Strömberg Ekström till ny vd för bolaget. 

  Hon kommer närmast från Fastighets AB Förvaltaren där hon varit chef för förvaltning och uthyrning och medlem i ledningsgruppen. Tidigare har Strömberg Ekström bland annat varit boservicechef och personalansvarig på Stiftelsen Stockholms Studentbostäder och chef för uthyrningen på AB Botkyrkabyggen. Hon tillträder sin nya tjänst på Huge senast den 1 september.

   

   

 • 2017-05-13

  Kvinnligt nätverk chockat av sexistiska kommentarer

  (Byggnadsarbetaren)

  Kvinnligt nätverk chockat av sexistiska kommentarer. Kamp mot machokultur
  "Kvinnor hör hemma i köket och i sängen" Snickaren och ombudsmannen Emmelie Renlund blev chockad. Under det senaste mötet med Näta, ett nätverk för kvinnliga byggnadsarbetare, fick deltagarna skriva ner kommentarer de fått på bygget.

 • 2017-05-12

  Fastigo och Fastighets tecknar kollektivavtal

  (dagensfastigheter.se Toppnyheter)

  Nyligen har Fastigo och Fastighetsanställdas Förbund tecknat ett treårigt kollektivavtal. Avtalet följer industrins märke som innebär kostnadsökningar på 6,5 procent på tre år. Avtalet berör cirka 10 000 anställda. - Förhandlingarna har stundtals varit tuffa men ändå konstruktiva och vi är nöjda med att ha träffat ett treårigt avtal helt i linje med industrins märke, säger Mona Finnström, vd för Fastigo, fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation.

 • 2017-05-12

  Politikerna vill ha billiga bostäder medan byggherrar och boende vill ha hållbara bostäder

  (B2BNyheter.se Bygg & Fastighet)

  Under de kommande åtta åren ska minst 700 000 bostäder byggas i Sverige för att möta framtidens behov. Det märks dock en växande oro i byggbranschen för att kvantitet ska vinna över kvalitet och därmed orsaka samhället stora underhållskostnader i framtiden.
  – Vi vill ha hållbara och gedigna material. Dåliga material ger dålig ekonomi och därför väljer vi kvalitet, lång hållbarhet och lågt underhåll, säger Eva Nordström, VD i SKB, Stockholms Kooperativa Bostadsförening, med knappt 8 000 lägenheter.
  – Man måste se på totalekonomin. Det kostar lite mera i början men man får en fantastisk fastighet som genererar pengar i längden, berättade hon för de nästan hundra arkitekter och folk i byggbranschen som deltog i vårens konferens om ”Totalekonomi och estetik” på Moderna Museet i Stockholm.

Vill du veta mer om Ledaravtalet?

Du hittar film samt skrifter framtagna tillsammans med arbetsgivarorganisationer inom den byggnära sektorn på den här sidan.

Ny skrift om gemensamma utgångspunkter för lokal facklig verksamhet

En ny skrift är framtagen för att underlätta ditt fackliga arbete. Den är gemensamt framtagen av Sveriges Byggidustrier, Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen. Läs och ladda ner skriften


Utveckla ditt lönesamtal

Ett av årets viktigaste samtal är ditt eget lönesamtal. Väl förberedd ökar möjligheterna för att du får ett bra samtal om din utveckling och din lön. Ta del av våra tips (pdf) 


Läs vår branschrapport!


En säker arbetsplats


Här hittar du foldern En säker arbetsplats. Med denna skrift vill vi öka ditt engagemang i och dina kunskaper om arbetsmiljöfrågorna genom att redogöra för några av de viktigaste delarna i ett bra arbetsmiljöarbete.


Hitta vägledning genom våra chefsguider

Vill du veta mer om allt ifrån arbetsrätt till karriär, lön och jämställdhet? Hitta svaren i våra chefsguider!

Bli medlem