Bransch – Bygg/fastighet

Ju mer kunskap och insikt om din omvärld, desto bättre blir du som chef! Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång – människor växer och verksamheter utvecklas.

Branschansvarig på Ledarna

Som branschansvarig uppmärksammar jag händelser och trender inom Bygg och Fastighetsbranschen. Fokus är inställt på nyheter, verksamhets- och ledarskapsfrågor som påverkar dig som chef inom dessa branscher och bevakningen kommer att följa alla delar i branschen så som hus och anläggningsbyggande, installatörer och övriga specialentreprenörer. Även byggherrefrågor, fastighetsförvaltning och byggrelaterade konsulter inkluderas i min bevakning.

Ledarnas branschbevakning kan ses som komplement till föreningen Byggchefernas bevakning och andra nyhetsbrev i branschen. 

I mitt uppdrag som branschansvarig ingår också att tydliggöra och lyfta fram de perspektiv som är viktiga för dig som chef i din bransch – både i media och i kontakter med arbetsmarknadens parter och beslutsfattare i samhället.

/Irena Franzén, bransch- och avtalsansvarig på Ledarna
Kontakta mig gärna om branschfrågor!
irena.franzen@ledarna.se

 


 

Nyheter om branschen

 • 2017-09-21

  Branschen kritisk till budgeten

  (Fastighetssverige Sverige)

  Bygg- och fastighetsbranschen är kritisk till regeringens budget och menar att det saknas åtgärder för bostadsmarknaden.

 • 2017-09-20

  Regeringen fortsätter satsa på investeringsstöd

  (Fastighetstidningen)

  Regeringens höstproposition bjuder inte på några större omställningar i bostadspolitiken. Bland årets budgenyheter för fastighetsbranschen presenterade regeringen en ekonomisk satsning för att minska hälsoproblemen kopplade till radon i bostäder. För 2018 avsätts 34 miljoner kronor och åren 2019-2021 avsätts 72 miljoner kronor årligen.

 • 2017-09-13

  Johan Karlström slutar som vd för Skanska under 2018

  (Svenskbyggtidning.se Bygg & Fastighet)

  Skanskas koncernchef och vd Johan Karlström har meddelat styrelsen att han önskar sluta som vd. Han kommer att fortsätta i sin nuvarande roll till årsstämman den 13 april 2018, då han även lämnar Skanskas styrelse. Han kommer att fortsätta arbeta som senior rådgivare till och med januari 2019. Johan Karlström började på Skanska 1983 och har haft en lång rad olika roller i företaget: platschef, projektingenjör, projektchef och regionchef. Han utsågs till vd och koncernchef i april 2008. Innan dess hade han suttit i koncernledningen sedan 2001 med ansvar för de nordiska enheterna och sedan för byggenheterna i USA.

 • 2017-09-11

  Bolagen jämställda – om 22 år

  (Affärsvärlden)

  Var femte person i börsbolagens ledningar är en kvinna. Ökningen jämfört med i fjol är marginell. I nuvarande takt blir bolagen jämställda om 22 år, visar en ny rapport. Det senaste året har andelen kvinnor i börsbolagens ledningsgrupper ökat från 20 till 21 procent. När det kommer till vd-poster står det och stampar på sex procent, visar en årlig rapport från stiftelsen Allbright, som jobbar för jämställdhet i näringslivet.

 • 2017-09-11

  Fastighetsbranschen (fortfarande) börsens mest jämställda

  (Fastighetstidningen)

  Utvecklingen står och stampar. Andelen kvinnor i börsbolagens ledningsgrupper har det senaste året ökat från 20 till 21 procent. Det visar den årliga rapporten från stiftelsen Allbright, som jobbar för jämställdhet i näringslivet. Resultatet bekymrar Allbrights vd Amanda Lundeteg. Hon hade hoppats på större framsteg. Men det finns ett undantag som får henne på bättre humör:
  – Fastighetsbranschen fortsätter att ligga i topp i våra mätningar. Och där ser de ut att vara fortsatt ohotade, säger Amanda Lundeteg.


  I fastighetsbranschen har ledningsgrupperna nått rekordhöga 33 procent och styrelserna har som första jämställda bransch nått 41 procent kvinnor. Fyra fastighetsbolag har också skrivit under det så kallade Allbrightavtalet som innebär att bolagen ska kartlägga jämställdheten, budgetera för ett aktivt arbete, utbilda bort okunskap och sätta mål för representation i ledningen.

 • 2017-09-06

  NCC: Vi har färre arbetsplatsolyckor

  (Fastighetsnytt Nyheter)

  Ökat säkerhetsfokus på NCC har bidragit till att minska antalet arbetsplatsolyckor med 47 procent på sex år.

 • 2017-09-06

  Ny vd för VR Track Sweden

  (Infrastrukturnyheter.se Toppnyheter)

  Lars Öhman har lång erfarenhet av samhällsbyggande i nyckelpositioner från bygg- och järnvägsbranschen, både i Sverige och internationellt. Lars har de senaste åren framgångsrikt verkat som vd och koncernchef för Infranord. VR Track Sweden styrelseordförande Harri Lukkarinen kommenterar rekryteringen av Lars Öhman:

  – I Lars Öhman får vi en välrenommerad ledare med meriter från ett helt yrkesliv inom byggbranschen. Vi sätter givetvis högt värde på hans kompetenser inom järnvägskonstruktion och underhållsarbete, vilket i kombination med hans handlingskraft och ledarskap är nyckelegenskaper för att rusta VR Track Sverige för framtiden.

 • 2017-09-05

  Stena Bygg rekryterar ny vd

  (Fastighetssverige Karriär)

  Stena Bygg går in i en ny fas och kommer ansvara för både nyproduktionen av Stena Fastigheters hyresrätter samt hela bostadsrättsaffären. Niclas Melander har rekryterats som vd i bolaget.

 • 2017-09-05

  Veidekke specialiserar byggverksamheten

  (Fastighetssverige Bolag)

  Veidekke delar upp byggverksamheten och specialiserar sig ytterligare inom såväl bostads- som kommersiellt byggande. Chefen för bostadsdelen rekryteras från Skanska.Veidekke Bostad har mer än tredubblat volymen under de tre senaste åren och ligger nu på mer än 2 200 enheter i pågående produktion. Nu väljer Veidekke att ytterligare specialisera sin byggverksamhet för att öka produktiviteten och stötta utvecklingen av attraktiva koncept såväl inom kommersiellt- som bostadsbyggande.

  Som ansvarig för bostadsbyggandet har Veidekke rekryterat Mats Nyström, som närmast kommer från Skanska där han ingick i Sverigeledningen.

 • 2017-09-05

  Diös certifierar yrkesarbetare till fastighetstekniker

  (Fastighetssverige Bolag)

  Under hösten kommer Diös att satsa på sin driftsorganisation genom att certifiera alla yrkesarbetare till fastighetstekniker.

 • 2017-09-01

  Målet: uppkopplade byggarbetsplatser

  (Byggvärlden Teknik)

  Projektets syfte är en digitalisering av svenska byggplatser. Foto: Anna Sjöström Luleå tekniska universitet har fått i uppdrag att i samverkan med Linköpings universitet och sju företag från Bygg- och Telecomsektorerna ta fram ett projekt där syftet är att leda en digitalisering av svenska byggplatser, för att effektivisera byggindustrin i Sverige.

 • 2017-09-01

  Byggkonkurserna fortsätter att öka - ökningen är 20 procent

  (Byggnadsarbetaren)

  Totalt sett minskar konkurserna, men inom byggindustrin fortsätter konkurserna uppåt. Ökningen är 20 procent. Efter flera månader av negativ utveckling har vinden vänt. De svenska företagskonkurserna minskar i augusti månad med 10 procent. Men utvecklingen gäller inte byggindustrin, där konkurserna fortsätter att öka, uppger UC (affärs- och kreditupplysningsföretaget). Antalet byggkonkurser under årets första sju månader, jan-aug, var 701, vilket är en ökning jämfört med samma period förra året, då det var 586.

 • 2017-09-01

  Kalldusch över glödhet bostadsmarknad

  (DN Ekonomi Senaste Nytt)

  En kalldusch i form av nybyggen sköljer över den glödheta bostadsmarknaden. Priserna planar ut och osålda bostäder blir allt fler. Mardrömsscenariot vore en oväntat kraftig ränteuppgång ovanpå det.

 • 2017-09-01

  Fastighetsservice – nästa digitala utmaning

  (Fastighetsnytt Nyheter)

  Digital transformation skapar både möjligheter och utmaningar i fastighetsbranschen. Nu lägger Fastighetsägarna Stockholm i en högre växel för att säkerställa att branschen hänger med i utvecklingen.

 • 2017-08-30

  Byggbranschen går starkt framåt - stor brist på arbetare inom husbyggnad

  (Byggnadsarbetaren)

  Det är fortfarande mycket stark tillväxt i byggbranschen. Det är framför allt husbyggarna som planerar att nyanställa i stor utsträckning, visar senaste Konjunkturbarometern. Det fortsätter att gå bra i byggbranschen. Byggföretagen rapporterar om stark sysselsättningstillväxt de senaste tre månaderna. Det visar konjunkturbarometern för augusti. Fortfarande är arbetskraftsbrist det främsta bygghindret, trots att företagen gjort omfattande nyanställningar. Framöver är företagen mer optimistiska än normalt om byggandet, även om förväntningarna justerats

 • 2017-08-30

  Månsson ny vd för Installatörsföretagen: "Det är en inspirerande utmaning"

  (Byggnadsarbetaren)

  Ola Månsson blir ny vd för Installatörsföretagen. Han var tidigare vd för Sveriges Byggindustrier.Ola Månsson var vd på Sveriges Byggindustrier under sex år, men lämnade arbetsgivarorganisationen tidigare i år. Nu är det är klart att han går till Installatörsföretagen (sammanslutning av Installatörsorganisationen EIO och VVS Företagen). Han tillträder som vd den 16 oktober.
  - Det är en stor och inspirerande utmaning att tillsammans med mina nya medarbetare på Installatörsföretagen visa våra medlemmar att vi utvecklas i takt med tiden och att vi jobbar vidare för att bli en modern, stark och attraktiv bransch- och arbetsgivarorganisation, säger Ola Månsson, på Installatörernas hemsida.

 • 2017-08-28

  Byggcheferna ger studenter insyn i arbetslivet

  (Byggcheferna)

  Byggchefernas ambassadörer vill möta branschens framtida ledare.
  I morgon föreläser Anders Hinn och Anders Lindh på Campus i Helsingborg.
  – Studenterna uppskattar det jättemycket, säger läraren Radhlinah Aulin.
  I sin roll som lektor vid Lunds universitet, på Avdelningen för byggproduktion, bokar Radhlinah Aulin ofta föreläsningar av Byggchefernas ambassadörer. Hon ser det som ett sätt att lyfta de mänskliga aspekterna av byggbranschen, vid sidan av hårda fakta och sifferexercis.
  – Vår utbildning är mest teoretisk, säger hon. Därför behöver vi lyssna på personer som har praktisk erfarenhet. Studenterna ska jobba tillsammans med andra efter utbildningen, då måste de lära sig hur olika personer fungerar i grupp. Det handlar om en ledarskapsinput från Byggcheferna.

 • 2017-08-25

  Arbetsmiljö i fokus på Peab

  (Peab)

  Arbetsmiljö är ett av Peabs absolut viktigaste fokusområden. Under företagets årliga fokusvecka besöker Peabs chefer minst 500 arbetsplatser i både Sverige, Norge och Finland.
  I år äger fokusveckan rum mellan den 28 augusti och den 1 september.
  – Vi kan aldrig acceptera att det sker olyckor på våra arbetsplatser och därför ska vi ha fortsatt största fokus på arbetsmiljöarbetet i alla led. Arbetsmiljö är ett av de absolut viktigaste fokusområdena vi har i Peab, alla dagar hela året. För att ge extra energi till det dagliga säkerhetsarbetet genomför vi denna årliga fokusvecka där chefer, medarbetare och underentreprenörer möts i dialog på våra arbetsplatser, säger Jesper Göransson, koncernchef Peab.

 • 2017-08-24

  ”Jobbet är integration för mig”

  (Byggvärlden Arbetsmarknad)

  ”Jobbet är integration för mig” Se till att utnyttja den kunskap som kommer till Sverige, säger ingenjören Diana Baghdo, som jobbar för Skanska med bygget av Södertälje sjukhus. Foto: Anna Sjöström Sjukhuset ska stå färdigt i maj 2018 och det ska certifieras enligt miljöklassningssystemet Miljöbyggnad på högsta nivån guld.

 • 2017-08-23

  Ny rapport: Machokultur leder till dödsolyckor

  (Personal & Ledarskap)

  Visa sig stark, våga ta risker, inte vara så smärtkänslig. Det är beteenden som premieras i det forskningen beskriver som maskulina kulturer. Och det är också kulturer som finns i de mer olycksdrabbade branscherna bygg, industri, transport samt skogs- och jordbruk.

  Gunilla Olofsdotter är docent i sociologi på Mittuniversitetet och en av rapportförfattarna till Arbetsmiljöverkets kunskapssammanställning. – Vi har gått igenom svensk och internationell forskning. Även om den inte är omfattande är den tydlig. Det finns föreställningar om maskuliniteter, om hur man som man ska bete sig och detta påverkar risktagande i arbetet, säger hon. M achokulturen återspeglar sig även på de kvinnor som finns i branscherna.

   

Vill du veta mer om Ledaravtalet?

Du hittar film samt skrifter framtagna tillsammans med arbetsgivarorganisationer inom den byggnära sektorn på den här sidan.

Ny skrift om gemensamma utgångspunkter för lokal facklig verksamhet

En ny skrift är framtagen för att underlätta ditt fackliga arbete. Den är gemensamt framtagen av Sveriges Byggidustrier, Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen. Läs och ladda ner skriften


Utveckla ditt lönesamtal

Ett av årets viktigaste samtal är ditt eget lönesamtal. Väl förberedd ökar möjligheterna för att du får ett bra samtal om din utveckling och din lön. Ta del av våra tips (pdf) 


Läs vår branschrapport!


En säker arbetsplats


Här hittar du foldern En säker arbetsplats. Med denna skrift vill vi öka ditt engagemang i och dina kunskaper om arbetsmiljöfrågorna genom att redogöra för några av de viktigaste delarna i ett bra arbetsmiljöarbete.


Hitta vägledning genom våra chefsguider

Vill du veta mer om allt ifrån arbetsrätt till karriär, lön och jämställdhet? Hitta svaren i våra chefsguider!

Bli medlem