Bransch – Bygg/fastighet

Ju mer kunskap och insikt om din omvärld, desto bättre blir du som chef! Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång – människor växer och verksamheter utvecklas.

Branschansvarig på Ledarna

Som branschansvarig uppmärksammar jag händelser och trender inom Bygg och Fastighetsbranschen. Fokus är inställt på nyheter, verksamhets- och ledarskapsfrågor som påverkar dig som chef inom dessa branscher och bevakningen kommer att följa alla delar i branschen så som hus och anläggningsbyggande, installatörer och övriga specialentreprenörer. Även byggherrefrågor, fastighetsförvaltning och byggrelaterade konsulter inkluderas i min bevakning.

Ledarnas branschbevakning kan ses som komplement till föreningen Byggchefernas bevakning och andra nyhetsbrev i branschen. 

I mitt uppdrag som branschansvarig ingår också att tydliggöra och lyfta fram de perspektiv som är viktiga för dig som chef i din bransch – både i media och i kontakter med arbetsmarknadens parter och beslutsfattare i samhället.

/Irena Franzén, bransch- och avtalsansvarig på Ledarna
Kontakta mig gärna om branschfrågor!
irena.franzen@ledarna.se

 


 

Nyheter om branschen

 • 2017-10-06

  NCC samlade byggbranschen för ökad jämställdhet

  (byggnyheter.se Toppnyheter)

  Bild: NCC Att byggbranschen har en utmaning i jämställdhet är ingen nyhet. Att rekrytera fler kvinnor är en viktig fråga för alla företag i byggbranschen och är också en nyckel till framgång. Därför tar NCC initiativ till ett intensifierat arbete för jämställdhet och mångfald. Startskottet gick vid ett seminarium i Dome of Visions, då man bjöd in flera intressenter för att gemensamt diskutera vad som kan göras för att få en mer jämställd byggbransch. I diskussionspanelen ingick representanter för såväl arbetsgivarsidan och arbetstagarsidan.

   

 • 2017-10-06

  Nya trenden: Byta företag

  (Byggnadsarbetaren)

  Allt fler byggnadsarbetare lämnar storbolagen till förmån för mindre regionala byggbolag. De offrar därmed platsen på turordningslistan.

 • 2017-10-04

  Branschens mest hållbara bolag

  (Fastighetssverige Bolag)

  Sustainable Brand Index är Nordens största varumärkesundersökning med fokus på hållbarhet. I år genomförs även en B2B-lista. Skanska toppar listan före NCC. Vasakronan toppar listan över de renodlade fastighetsbolagen före Klövern. Se hela listan här.

 • 2017-10-04

  Stockholmsregionen växer – tusentals arbetstillfällen i byggbranschen

  (Svenskbyggtidning.se Bygg & Fastighet)

  Behovet av arbetskraft för att genomföra planerade bygginvesteringar i Stockholmsregionen är beräknat till över 100000 arbetstillfällen under 2017 och 2018. Behovet är störst av byggnads- och anläggningsarbetare, byggnadshantverkare samt målare och lackerare. En sammanställning av planerade byggprojekt i Stockholmsregionen visar att planerade investeringar uppgår till 95 miljarder EUR fram till 2030, varav mer än hälften planeras under 2017 och 2018. Majoriteten av planerade bygginvesteringar avser flerbostadshus. Även spår och järnväg utgör en stor post.

 • 2017-10-03

  Bygg i toppen av löneligan

  (Byggnadsarbetaren)

  ...  men tappar mot tjänstemännen Lönen för arbetare inom byggsektorn fortsätter att ligga högt inom LO-sfären. Men de tappar jämfört med tjänstemännen på bygget. Enligt LO-rapporten "Lönerapporten 2017" tjänade en arbetare inom byggindustrin i genomsnitt 30 700 kronor i månaden 2016. En nivå som innebär att de tillhör de bäst betalda inom LO-sfären. Högst lön hade gruvarbetarna med ett snitt på 31 500 kronor i månaden. Medellönen för samtliga arbetare i landet hamnade på 25 800 kronor.

 • 2017-10-03

  Bostadsministern om penningtvättshärvan: "Byggindustrin har ett ansvar"

  (Byggnadsarbetaren)

  Bostadsminister Peter Eriksson har tagit del av Byggnadsarbetarens granskning och kommer att ta upp frågan om skattefuskande byggföretag med Sveriges Byggindustrier. Byggnadsarbetaren avslöjade på måndagen en jättehärva där 43 svenska byggföretag misstänks ha tvättat pengar för att kunna betala svarta löner och undvika skatt. Bostadsminister Peter Eriksson (MP) har tagit del av granskningen och reagerar på att fler fuskande företag nu kopplas till Nya Karolinska.

 • 2017-10-03

  Byggnads och BI om penningtvättshärvan: "Det är ju rent åt helvete"

  (Byggnadsarbetaren)

  "Rent åt helvete!" "Blir oerhört upprörd." Byggnads och Sveriges Byggindustrier skräder inte orden när de kommenterar Byggnadsarbetarens granskning av skattefusket i branschen. Byggnadsarbetaren avslöjade på måndagen en jättehärva där 43 svenska byggföretag misstänks ha tvättat pengar för att kunna betala svarta löner och undvika skatt. Byggnads ordföranden Johan Lindholm har tagit del av granskningen och säger att han är upprörd, men inte förvånad. – Det är ju rent åt helvete.

 • 2017-09-30

  Rapport pekar ut brister hos SFV

  (Fastighetsnytt Nyheter)

  Statens Fastighetverks korruptionsförebyggande arbete har haft stora brister. Det visar Statskontorets rapport som utrett verket efter skandalen förra året. SFV har haft stora problem med organisation, styrning och ledarskap, enligt rapporten. Det har bidragit till att myndigheten inte har haft tillräcklig beredskap att förebygga och hantera korruption och oegentligheter inom verksamheten. 

 • 2017-09-27

  Rikshem rekryterar HR-chef

  (Fastighetsnytt Nyheter)

  Rikshem har rekryterat Catharina Kandel som HR-chef. Hon har sedan ett år tillbaka jobbat som konsult för bolaget, och har tidigare jobbat bland annat som HR-ansvarig för Skandia och SBAB.

 • 2017-09-27

  "Håll Nollan" ska bidra till minskade olyckor inom...

  (stockholmsbyggnyheter.se Toppnyheter)

  Ulrika Dolietis ansvarar för satsningen Samverkan för noll olyckor i byggbranschen.         Visionen om att få ner antalet olyckor till noll på Sveriges byggarbetsplatser har funnits länge hos många enskilda aktörer, men nu går branschen samman under namnet Håll Nollan. Branschorganisationen bakom initiativet heter Samverkan för noll olyckor i byggbranschen.    

 • 2017-09-27

  Ramirent: "Över 30 000 har utbildats för att minska olycksrisken"

  (Infrastrukturnyheter.se Toppnyheter)

  Arbete på höjder, i trafik och i brandfarliga miljöer innebär risker och byggbranschen är fortsatt en av de mest olycksdrabbade branscherna i Sverige. Maskinuthyrningsföretaget Ramirent är en av de som vill vända trenden och startade därför Ramirentskolan – utbildningar för en säker arbetsplats. Sedan starten 2013 har över 30 000 personer utbildats inom säkerhet. – Av erfarenhet vet vi att de flesta olyckor och tillbud som sker på byggarbetsplatser kan förebyggas med rätt utrustning och rätt agerande.

 • 2017-09-26

  Göran Landgren ersätter Svante Hagman

  (Fastighetsnytt Nyheter)

  Göran Landgren blir tillförordnad affärsområdeschef för NCC Infrastructure. Han efterträder Svante Hagman, även ordförande i Sveriges Byggindustrier, som övergår till en annan roll i koncernen.

 • 2017-09-26

  Därför petar NCC Svante Hagman

  (Fastighetssverige artikel)

  Skenande tunnelkostnader i Norge och sämre danskt byggresultat än väntat ledde till att NCC igår vinstvarnade. Nu berättar koncernchef Peter Wågström varför man dessutom petar Sveriges byggindustriers ordförande Svante Hagman, från posten som affärsområdeschef.

 • 2017-09-21

  Branschen kritisk till budgeten

  (Fastighetssverige Sverige)

  Bygg- och fastighetsbranschen är kritisk till regeringens budget och menar att det saknas åtgärder för bostadsmarknaden.

 • 2017-09-20

  Regeringen fortsätter satsa på investeringsstöd

  (Fastighetstidningen)

  Regeringens höstproposition bjuder inte på några större omställningar i bostadspolitiken. Bland årets budgenyheter för fastighetsbranschen presenterade regeringen en ekonomisk satsning för att minska hälsoproblemen kopplade till radon i bostäder. För 2018 avsätts 34 miljoner kronor och åren 2019-2021 avsätts 72 miljoner kronor årligen.

 • 2017-09-13

  Johan Karlström slutar som vd för Skanska under 2018

  (Svenskbyggtidning.se Bygg & Fastighet)

  Skanskas koncernchef och vd Johan Karlström har meddelat styrelsen att han önskar sluta som vd. Han kommer att fortsätta i sin nuvarande roll till årsstämman den 13 april 2018, då han även lämnar Skanskas styrelse. Han kommer att fortsätta arbeta som senior rådgivare till och med januari 2019. Johan Karlström började på Skanska 1983 och har haft en lång rad olika roller i företaget: platschef, projektingenjör, projektchef och regionchef. Han utsågs till vd och koncernchef i april 2008. Innan dess hade han suttit i koncernledningen sedan 2001 med ansvar för de nordiska enheterna och sedan för byggenheterna i USA.

 • 2017-09-11

  Bolagen jämställda – om 22 år

  (Affärsvärlden)

  Var femte person i börsbolagens ledningar är en kvinna. Ökningen jämfört med i fjol är marginell. I nuvarande takt blir bolagen jämställda om 22 år, visar en ny rapport. Det senaste året har andelen kvinnor i börsbolagens ledningsgrupper ökat från 20 till 21 procent. När det kommer till vd-poster står det och stampar på sex procent, visar en årlig rapport från stiftelsen Allbright, som jobbar för jämställdhet i näringslivet.

 • 2017-09-11

  Fastighetsbranschen (fortfarande) börsens mest jämställda

  (Fastighetstidningen)

  Utvecklingen står och stampar. Andelen kvinnor i börsbolagens ledningsgrupper har det senaste året ökat från 20 till 21 procent. Det visar den årliga rapporten från stiftelsen Allbright, som jobbar för jämställdhet i näringslivet. Resultatet bekymrar Allbrights vd Amanda Lundeteg. Hon hade hoppats på större framsteg. Men det finns ett undantag som får henne på bättre humör:
  – Fastighetsbranschen fortsätter att ligga i topp i våra mätningar. Och där ser de ut att vara fortsatt ohotade, säger Amanda Lundeteg.


  I fastighetsbranschen har ledningsgrupperna nått rekordhöga 33 procent och styrelserna har som första jämställda bransch nått 41 procent kvinnor. Fyra fastighetsbolag har också skrivit under det så kallade Allbrightavtalet som innebär att bolagen ska kartlägga jämställdheten, budgetera för ett aktivt arbete, utbilda bort okunskap och sätta mål för representation i ledningen.

 • 2017-09-06

  NCC: Vi har färre arbetsplatsolyckor

  (Fastighetsnytt Nyheter)

  Ökat säkerhetsfokus på NCC har bidragit till att minska antalet arbetsplatsolyckor med 47 procent på sex år.

 • 2017-09-06

  Ny vd för VR Track Sweden

  (Infrastrukturnyheter.se Toppnyheter)

  Lars Öhman har lång erfarenhet av samhällsbyggande i nyckelpositioner från bygg- och järnvägsbranschen, både i Sverige och internationellt. Lars har de senaste åren framgångsrikt verkat som vd och koncernchef för Infranord. VR Track Sweden styrelseordförande Harri Lukkarinen kommenterar rekryteringen av Lars Öhman:

  – I Lars Öhman får vi en välrenommerad ledare med meriter från ett helt yrkesliv inom byggbranschen. Vi sätter givetvis högt värde på hans kompetenser inom järnvägskonstruktion och underhållsarbete, vilket i kombination med hans handlingskraft och ledarskap är nyckelegenskaper för att rusta VR Track Sverige för framtiden.

Vill du veta mer om Ledaravtalet?

Du hittar film samt skrifter framtagna tillsammans med arbetsgivarorganisationer inom den byggnära sektorn på den här sidan.

Ny skrift om gemensamma utgångspunkter för lokal facklig verksamhet

En ny skrift är framtagen för att underlätta ditt fackliga arbete. Den är gemensamt framtagen av Sveriges Byggidustrier, Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen. Läs och ladda ner skriften


Utveckla ditt lönesamtal

Ett av årets viktigaste samtal är ditt eget lönesamtal. Väl förberedd ökar möjligheterna för att du får ett bra samtal om din utveckling och din lön. Ta del av våra tips (pdf) 


Läs vår branschrapport!


En säker arbetsplats


Här hittar du foldern En säker arbetsplats. Med denna skrift vill vi öka ditt engagemang i och dina kunskaper om arbetsmiljöfrågorna genom att redogöra för några av de viktigaste delarna i ett bra arbetsmiljöarbete.


Hitta vägledning genom våra chefsguider

Vill du veta mer om allt ifrån arbetsrätt till karriär, lön och jämställdhet? Hitta svaren i våra chefsguider!

Bli medlem