Bransch – Energi

Ju mer kunskap och insikt om din omvärld, desto bättre blir du som chef! Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång – människor växer och verksamheter utvecklas.

Branschansvarig på Ledarna

Välkommen till din branschsida inom Energibranschen, som branschansvarig bevakar jag och uppmärksammar intressanta händelser och trender inom Energibranschen. Vill du veta mer om aktiviteter i en särskild förening kan du gå in på branschföreningens egna sidor.

Bevakningen kan ses som en komplement till Ledarna inom Energi & Tekniks egen verksamhet.

I första hand riktar jag in mig på att bevaka ledarskapsfrågor som kan vara av intresse för dig i din vardag som chef!

/Antonio Ropero, bransch- och avtalsansvarig på Ledarna
Kontakta mig gärna om branschfrågor!
antonio.ropero@ledarna.se

 


 

Nyheter om branschen

 • 2016-11-30

  Energieffektivisering och förnybart viktigast för att nå klimatmålen

  (Supermiljöbloggen)

  Satsning på energieffektivisering och förnybar energi är de viktigaste åtgärderna för att inte gå över tvågradersgränsen, enligt en rapport från International Energy Agency (IEA). Rapporten bygger på ett scenario där klimatmålen nås med befintlig teknik och utan att BNP påverkas. Kostnaderna för förnybar energi sjunker. För solceller har kostnaden minskat med två tredjedelar mellan 2010 och 2015. Kostnaden för landbaserad vindkraft har minskat med 30 procent under samma tid.

 • 2016-11-09

  "Så påverkar Trump klimtförhandlingarna"

  (Miljö & Utveckling Senaste Nytt)

  Valet av Donald Trump till USAs nästa president skickar chockvågor till COP22 i Marrakech, men hur påverkas klimatförhandlingarna egentligen? Mattias Goldmann, vd för den gröna liberala tankesmedjan Fores, ger sin syn på saken.

  Viktigast: Parisöverenskommelsen fortsätter gälla. För att avtalet skulle träda i kraft fordrades en dubbel 55-majoritet; minst 55 länder, representerande minst 55 procent av utsläppen skulle ha ratificerat avtalet. Detta uppnåddes mycket snabbare än vad vi trott; Parisavtalet är det snabbast ratificerade avtalet i FN:s historia. Att lämna avtalet tar däremot mycket längre tid; fyra år. Att det motsvarar en amerikansk presidentperiod är förstås ingen slump; Trump måste bli omvald för att USA ska lämna avtalet.

 • 2016-11-08

  Klimattoppmötet i Marrakech sätter agendan för framtidens klimatarbete

  (Supermiljöbloggen)

  Under gårdagen inleddes det två veckor långa COP22 i Marrakech. Årets klimattoppmöte är en viktig början på att omsätta Parisavtalets löften till verklighet. Förhandlare från 196 länder möts nu i Marocko för att bena ut hur processen för att införliva fjolårets klimatavtal i ländernas faktiska miljöarbete ska se ut. Den utmaningen är direkt avgörande för om avtalet lyckas eller inte.

 • 2016-11-08

  Klimatvänliga bränslen finns – vad väntar vi på?

  (Dagens Samhälle Miljö)

  Näringslivet och forskning har visat att det redan finns fossilfria bränslealternativ. Trots det hör Sverige till de länder som kan få svårt att klara klimatmålen till 2030. Det som behövs nu är kraftfulla politiska beslut, skriver professor Staffan Laestadius och Catharina Nystedt Ringborg på tankesmedjan Global utmaning.

  Atmosfärens koldioxidhalt är högre än någonsin, och stiger i allt snabbare takt. Den globala uppvärmningen slår ständigt nya rekord. Årets sommar var den varmaste som någonsin uppmätts.
  Ändå köper vi svenskar fler fossilbränsledrivna bilar än någonsin tidigare. Månad efter månad fylls Europas tyngsta personbilspark på med tiotusentals fordon som, utan biobaserade bränslealternativ, fortsatt kommer att släppa ut koldioxid långt bortom 2030, då vi enligt planerna ska ha en fossilfri fordonsflotta.

 • 2016-11-04

  FN larmar: dagens klimatlöften otillräckliga

  (Supermiljöbloggen)

  De nuvarande klimatlöftena räcker inte för att minska utsläppen av växthusgaser i den takt som är nödvändig för att undvika kollaps. Nu måste alla delar av världssamhället börja agera på riktigt för att hålla temperaturökningarna nere.I

  dag träder fjolårets Parisavtal i kraft, samtidigt som världens ledare kraftsamlar inför det uppföljande klimattoppmötet i Marrakech om två veckor. I samma veva varnar nu FN:s miljöprogram Unep i deras årliga rapport för att även om klimatlöftena från Paris hålls kommer världen se en betydligt högre temperaturökning än de två grader man siktar på.
  Om alla länder enbart minskar utsläppen i takt med hur Parisavtalet är utformat kommer koldioxidutsläppen år 2030 ligga 12-14 miljarder ton över den gräns som krävs för att vi ska hålla oss under två graders uppvärmning. Istället förväntas uppvärmningen öka med 2,9-3,4 grader, vilket kan få ödesdigra konsekvenser.

 • 2016-10-28

  Stora Förnybarhetspriset 2016 går till Wallenstam

  (Energinyheter.se)

  Vind 2016 Klimatutmärkelsen Stora Förnybarhetspriset 2016 delas ut under konferensen Vind 2016. Vinnare av priset 2016 är fastighetsbolaget Wallenstam för deras satsningar på förnybar energi. Priset delas ut av Svensk Vindenergi och överlämnades till Wallenstams vd, Hans Wallenstam. − Det känns väldigt ärofullt att få ta emot Stora Förnybarhetspriset. Utmärkelsen är ett kvitto på att vi är på rätt väg med våra miljösatsningar, där våra vindkraftverk utgör en stor och viktig del.

 • 2016-10-27

  Dyrare och smutsigare el väntas

  (Sydsvenskan Ekonomi)

  Elpriset har på kort tid lyft till den högsta nivån på tre år. Och det lutar åt att importen av smutsig el från kontinenten blir högre än vanligt i vinter. Import av el från fossila bränslen kan krävas i vinter för att täcka svenska behov i köldknäpparna. Den milda och torra hösten har ett pris. Betalningen sker via vinterns elräkningar, som just nu ser ut att kunna bli ovanligt höga. Vattenfallchefen Magnus Hall tonar i samband med redovisningen av bolagets rapport för tredje kvartalet ned risken.

 • 2016-10-27

  Vattenfall i tyskt tvåfrontskrig

  (Sydsvenskan Ekonomi)

  Med ett vinstras i tredje kvartalet summeras nettoförlusten för statliga Vattenfall hittills i år till nästan 22 miljarder. Det lutar därmed åt ännu ett år utan utdelning från bolaget, som inlett ett juridiskt tvåfrontskrig mot Tyskland. Magnus Hall tog över som vd för Vattenfall hösten 2014. Bild: Fredrik Sandberg/TT Sedan vd Magnus Hall tillträdde hösten 2014 har Vattenfall inte delat ut ett öre till ägarna. Det lär inte bli något över från 2016 års verksamhet heller, efter nedskrivningarna på över 30 miljarder sedan årsskiftet.

 • 2016-10-27

  Kraftringen fördubblar investeringstakten

  (Energinyheter.se)

  Vädersäkrar elnäten till och med 2020 Kraftringen vädersäkrar elnäten till och med år 2020. Det innebär en fördubbling av investeringstakten och görs för att säkra en trygg elleverans till alla Kraftringens elnätkunder. – Hög leveranssäkerhet och nöjda kunder är det viktigaste för oss på Kraftringen, säger Mikael Olsson, distributionschef på Kraftringen. Därför ökar vi nu investeringstakten ytterligare och tidigarelägger alla våra vädersäkringsprojekt. Det innebär att våra elnät kommer att vara vädersäkrade vid utgången av år 2020.

 • 2016-10-27

  "Vindkraften slår ut bioenergin i Finland"

  (Energinyheter.se)

  Kritik mot subventionerad energi ökar År 2015 genererades i Finland 2,3 terawattimmar vindenergi, som kostade skattebetalarna 143 miljoner euro i understöd, skriver Hufvudstadsbladet. Import av samma mängd el hade blivit hälften så billigt. Under de närmaste åren stiger understödet flerfaldigt. Kritiken mot subventionerad energi i Finland ökar. – Bioenergins ställning måste stärkas i Finland. Bioenergin kan annars slås ut av vindkraften. Ur sysselsättningssynpunkt är vindkraften rätt ointressant.

 • 2016-10-27

  Nya satsningar på skånska solceller

  (Energinyheter.se)

  Förbättrade möjligheter att söka solcellsstöd Mer pengar i solcellsstöd och förlängd söktid – nu förbättras möjligheterna för att sänka kötiden för solcellsansökningarna i Skåne. Den 29 september fattade Regeringen beslut om att förlänga slutdatumet för färdigställande i solcellsstödet till siste december 2019. Sedan tidigare har Regeringen aviserat 390 miljoner kronor i nationella solcellssatsningar varje år 2017-2019. Det ska jämföras med projekttiden 2009-2015 då bidraget i genomsnitt låg på 81 miljoner kronor årligen.

 • 2016-10-26

  Senaste rapporten: Nu håller förnybar energi på att gå om kolkraft

  (Veckans Affärer Hållbart)

  Den sammanlagda kapaciteten av världens förnybara energikällor är nu större än kolkraft. Kolkraften generar fortfarande mer elektricitet, men IEA:s nya rapport spår fortsatt stark tillväxt för de förnybara energikällorna. Det rapporterar Financial Times i en artikel som baseras på rapporten “Medium-Term Renewable Market Report" som International Energy Agency (IEA) nyligen publicerat. Rapporten visar att förnybara energikällor – i huvudsak vind- och solkraft – slog igenom stort på energimarknaderna under åren 2010 till 2015 tack vare ökad efterfrågan.

 • 2016-10-08

  "Kärnkraften bör ersätta USA:s kolkraftverk"

  (Energinyheter.se)

  Kolen förlorar sin ledande roll Kol som energikälla har förlorat sin tidigare ledande roll i USA. Kärnkraften bör, enligt J. Winston Porter, en av USA:s ledande nationella energi- och miljökonsulter, ersättas helt av kärnkraften. Porter hänvisar till att kraftverk som bränner kol genererar idag mindre än 30 procent av el i USA. Kvantiteten har sjunkit från 50 procent bara under ett enda decennium. – Från Alabama och Ohio till Michigan och på annat håll, stängs för närvarande dussintals kolkraftverk, skriver J.

 • 2016-10-07

  Fastighetsägare tveksamma till energibesparingar

  (Energinyheter.se)

  Få klarar att halvera energianvändningen till 2050 En undersökning bland svenska fastighetsägare visar att knappt hälften av dem tror att de kommer klara att halvera energianvändningen i sina bostäder och lokaler till 2050. Det är en av de frågor som kommer att diskuteras på mässan Fastighetsfokus VVS i Örebro den 20 oktober och i Borås den 8 november. – För att Sverige ska klara sina högt satta klimatmål måste fastighetssektorn bidra mer. Därför är det oroande att så många av fastighetsägarna tvivlar på möjligheterna att minska energianvändningen.

 • 2016-10-07

  Näst bästa månaden någonsin för laddbara bilar

  (Energinyheter.se)

  Ökning med 175 procent jämfört med samma period 2015 September blev en mycket bra månad för de laddbara bilarna i Sverige. Nu finns 24 800 laddbara bilar i landet, efter att beståndet under föregående månad ökade med 1 449 bilar. Det är den näst högsta ökningen någonsin, och 175 procent mer än motsvarande månad föregående år. Laddhybriderna stod under månaden för 71 procent av ökningen, och för första gången sedan april 2015 är nu de tre vanligaste laddbara bilarna just laddhybrider efter att Volvo V60 petat ned Nissan Leaf från tredjeplatsen.

 • 2016-10-07

  "Sluta kasta bort energi i onödan"

  (Veckans Affärer Nyheter)

  Thomas Öström kläckte affärsidén tillsammans med grannen och drog i gång Climeon. De hade båda gått och funderat på att det måste finnas ett sätt att bättre utnyttja energi som i dag bara kastas bort. Det kallas för "energiskräp", den där energin som inte används, som till exempel spillvärme som bara släpps ut i atmosfären. Och i dag försvinner uppemot 50 procent av energin från varmvatten till ingen nytta. E-prize 2016 Sveriges största energipris - som belönar de svenska företag som har de mest innovativa och klimatsmarta energilösningarna.

 • 2016-10-06

  Organiska solceller närmare kommersialisering

  (Energinyheter.se)

  Ny forskning vid bland annat Linköpings universitet Forskare vid Linköpings universitet har, tillsammans med amerikanska och kinesiska kolleger, demonstrerat organiska solceller med betydligt lägre drivkrafter än tidigare. Resultaten har publicerats i Nature Energy. En stor grupp forskare under ledning av Feng Gao, universitetslektor vid Avdelningen för biomolekylär och organisk elektronik vid LiU och He Yan vid The Hong Kong University of Science and Technology, har tagit fram organiska solceller där förlusten av fotonens energi bara är 0,61 eV,

 • 2016-10-04

  Nu har Europarlamentet godkänt Parisavtalet – innehåller särskild Trump-klausul

  (Veckans Affärer Hållbart)

  Ifjol slöts det så kallade Parisavtalet – nu har det godkänts av EU. Och avtalet innehåller en särskild klausul som skydd mot klimatförnekaren Trump. Europaparlamentet har godkänt FN:s klimatavtal som slöts i Paris ifjol, efter att EU:s miljöministrar i fredags beslöt att ratificera avtalet gemensamt. Röstsiffrorna i Europaparlamentet blev överväldigande; 610-38 med 31 ledamöter som avstod. För EU har det varit viktigt att ratificera Parisavtalet före den 7 oktober, för att därigenom få rösträtt vid klimatkonferensen som hålls i Marocko november 2016.

 • 2016-09-29

  Så kan Sverige få en fossiloberoende fordonsflotta 2030

  (Supermiljöbloggen)

  Ny rapport visar hur Sverige kan nå en fossiloberoende fordonsflotta 2030. En omställning i transportsektorn skulle också vara bra för hälsan, jobben och ge mer plats för bostäder och grönområden i städerna. Men en del menar att det är oeffektiv klimatpolitik att ha ett separat klimatmål för transportsektorn, istället för att bara ha ett klimatmål för alla sektorer.

  Bilåkandet och användningen av fossila bränslen ökar. Så mycket som bilåkandet ökade 2014 har det inte ökat på 64 år. Andelen resor med kollektivtrafik ökade från 11 till 13 procent mellan 2005/2006 och 2011-2014. Men cykelåkandet minskar. Befolkningen i Sverige cyklar i snitt 5,3 miljoner kilometer per dag, vilket är en minskning med 16 procent sedan mitten av 1990-talet.
  Detta visar rapporten Fossiloberoende fordonsflotta 2030 som är gjord av teknikkonsultföretaget Sweco, 2030-sekritariatet, Energiforsk och Statens väg- och transportforskningsinstitut.
  I rapporten undersökshur denna dystra trend kan brytas och hur en fossiloberoende fordonsflotta 2030 kan uppnås.

  För att göra fordonen energieffektivare rekommenderas att Sverige ska driva skärpta utsläppskrav inom EU, att miljöbilsdefinitionen ska skärpas och att miljödefinitioner för lastbilar och långfärdsbussar ska införas. Andra rekommendationer är: stegvis höjd koldioxidskatt på fossila bränslen, utökat produktionstöd till nya förnybara bränslen, krav på att transporter som bekostas av skattepengar ska drivas med ett miljöbränsle långsiktigt stöd som skapar laddinfrastruktur, och
  mackar med förnybara bränslen. För att folks beteende ska bli miljövänligare rekommenderas
  att det ska bli svårare att ta bilen in till stadskärnan, att det ska bli attraktivare att använda andra färdmedel..

 • 2016-08-16

  2016 blir historiens varmaste år

  (Miljö & Utveckling Senaste Nytt)

  Sommarmånaden juli i år är den varmaste månad som någonsin uppmätts på jorden. Det rapporterar den amerikanska rymdstyrelsen, Nasa. Tio månader i rad har har det satts nya temperaturrekord. Medeltemperaturen i juli var 0,11 grader högre än under tidigare rekordmånader, och hela 0,84 grader högre än det globala medeltalet mellan åren 1950 och 1980, enligt Nasas ledande klimatforskare Gavin Schmidt. Nasa kombinerar temperaratur på havsytan och i luften i sina mätningar.

Hitta vägledning genom våra chefsguider

Vill du veta mer om allt ifrån arbetsrätt till karriär, lön och jämställdhet? Hitta svaren i våra chefsguider!

Bli medlem