Bransch – Energi

Ju mer kunskap och insikt om din omvärld, desto bättre blir du som chef! Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång – människor växer och verksamheter utvecklas.

Branschansvarig på Ledarna

Välkommen till din branschsida inom Energibranschen, som branschansvarig bevakar jag och uppmärksammar intressanta händelser och trender inom Energibranschen. Vill du veta mer om aktiviteter i en särskild förening kan du gå in på branschföreningens egna sidor.

Bevakningen kan ses som en komplement till Ledarna inom Energi & Tekniks egen verksamhet.

I första hand riktar jag in mig på att bevaka ledarskapsfrågor som kan vara av intresse för dig i din vardag som chef!

/Antonio Ropero, bransch- och avtalsansvarig på Ledarna
Kontakta mig gärna om branschfrågor!
antonio.ropero@ledarna.se

 

 


 

Nyheter om branschen

 • 2016-10-08

  "Kärnkraften bör ersätta USA:s kolkraftverk"

  (Energinyheter.se)

  Kolen förlorar sin ledande roll Kol som energikälla har förlorat sin tidigare ledande roll i USA. Kärnkraften bör, enligt J. Winston Porter, en av USA:s ledande nationella energi- och miljökonsulter, ersättas helt av kärnkraften. Porter hänvisar till att kraftverk som bränner kol genererar idag mindre än 30 procent av el i USA. Kvantiteten har sjunkit från 50 procent bara under ett enda decennium. – Från Alabama och Ohio till Michigan och på annat håll, stängs för närvarande dussintals kolkraftverk, skriver J.

 • 2016-10-07

  Fastighetsägare tveksamma till energibesparingar

  (Energinyheter.se)

  Få klarar att halvera energianvändningen till 2050 En undersökning bland svenska fastighetsägare visar att knappt hälften av dem tror att de kommer klara att halvera energianvändningen i sina bostäder och lokaler till 2050. Det är en av de frågor som kommer att diskuteras på mässan Fastighetsfokus VVS i Örebro den 20 oktober och i Borås den 8 november. – För att Sverige ska klara sina högt satta klimatmål måste fastighetssektorn bidra mer. Därför är det oroande att så många av fastighetsägarna tvivlar på möjligheterna att minska energianvändningen.

 • 2016-10-07

  Näst bästa månaden någonsin för laddbara bilar

  (Energinyheter.se)

  Ökning med 175 procent jämfört med samma period 2015 September blev en mycket bra månad för de laddbara bilarna i Sverige. Nu finns 24 800 laddbara bilar i landet, efter att beståndet under föregående månad ökade med 1 449 bilar. Det är den näst högsta ökningen någonsin, och 175 procent mer än motsvarande månad föregående år. Laddhybriderna stod under månaden för 71 procent av ökningen, och för första gången sedan april 2015 är nu de tre vanligaste laddbara bilarna just laddhybrider efter att Volvo V60 petat ned Nissan Leaf från tredjeplatsen.

 • 2016-10-07

  "Sluta kasta bort energi i onödan"

  (Veckans Affärer Nyheter)

  Thomas Öström kläckte affärsidén tillsammans med grannen och drog i gång Climeon. De hade båda gått och funderat på att det måste finnas ett sätt att bättre utnyttja energi som i dag bara kastas bort. Det kallas för "energiskräp", den där energin som inte används, som till exempel spillvärme som bara släpps ut i atmosfären. Och i dag försvinner uppemot 50 procent av energin från varmvatten till ingen nytta. E-prize 2016 Sveriges största energipris - som belönar de svenska företag som har de mest innovativa och klimatsmarta energilösningarna.

 • 2016-10-06

  Organiska solceller närmare kommersialisering

  (Energinyheter.se)

  Ny forskning vid bland annat Linköpings universitet Forskare vid Linköpings universitet har, tillsammans med amerikanska och kinesiska kolleger, demonstrerat organiska solceller med betydligt lägre drivkrafter än tidigare. Resultaten har publicerats i Nature Energy. En stor grupp forskare under ledning av Feng Gao, universitetslektor vid Avdelningen för biomolekylär och organisk elektronik vid LiU och He Yan vid The Hong Kong University of Science and Technology, har tagit fram organiska solceller där förlusten av fotonens energi bara är 0,61 eV,

 • 2016-10-04

  Nu har Europarlamentet godkänt Parisavtalet – innehåller särskild Trump-klausul

  (Veckans Affärer Hållbart)

  Ifjol slöts det så kallade Parisavtalet – nu har det godkänts av EU. Och avtalet innehåller en särskild klausul som skydd mot klimatförnekaren Trump. Europaparlamentet har godkänt FN:s klimatavtal som slöts i Paris ifjol, efter att EU:s miljöministrar i fredags beslöt att ratificera avtalet gemensamt. Röstsiffrorna i Europaparlamentet blev överväldigande; 610-38 med 31 ledamöter som avstod. För EU har det varit viktigt att ratificera Parisavtalet före den 7 oktober, för att därigenom få rösträtt vid klimatkonferensen som hålls i Marocko november 2016.

 • 2016-09-29

  Så kan Sverige få en fossiloberoende fordonsflotta 2030

  (Supermiljöbloggen)

  Ny rapport visar hur Sverige kan nå en fossiloberoende fordonsflotta 2030. En omställning i transportsektorn skulle också vara bra för hälsan, jobben och ge mer plats för bostäder och grönområden i städerna. Men en del menar att det är oeffektiv klimatpolitik att ha ett separat klimatmål för transportsektorn, istället för att bara ha ett klimatmål för alla sektorer.

  Bilåkandet och användningen av fossila bränslen ökar. Så mycket som bilåkandet ökade 2014 har det inte ökat på 64 år. Andelen resor med kollektivtrafik ökade från 11 till 13 procent mellan 2005/2006 och 2011-2014. Men cykelåkandet minskar. Befolkningen i Sverige cyklar i snitt 5,3 miljoner kilometer per dag, vilket är en minskning med 16 procent sedan mitten av 1990-talet.
  Detta visar rapporten Fossiloberoende fordonsflotta 2030 som är gjord av teknikkonsultföretaget Sweco, 2030-sekritariatet, Energiforsk och Statens väg- och transportforskningsinstitut.
  I rapporten undersökshur denna dystra trend kan brytas och hur en fossiloberoende fordonsflotta 2030 kan uppnås.

  För att göra fordonen energieffektivare rekommenderas att Sverige ska driva skärpta utsläppskrav inom EU, att miljöbilsdefinitionen ska skärpas och att miljödefinitioner för lastbilar och långfärdsbussar ska införas. Andra rekommendationer är: stegvis höjd koldioxidskatt på fossila bränslen, utökat produktionstöd till nya förnybara bränslen, krav på att transporter som bekostas av skattepengar ska drivas med ett miljöbränsle långsiktigt stöd som skapar laddinfrastruktur, och
  mackar med förnybara bränslen. För att folks beteende ska bli miljövänligare rekommenderas
  att det ska bli svårare att ta bilen in till stadskärnan, att det ska bli attraktivare att använda andra färdmedel..

 • 2016-08-16

  2016 blir historiens varmaste år

  (Miljö & Utveckling Senaste Nytt)

  Sommarmånaden juli i år är den varmaste månad som någonsin uppmätts på jorden. Det rapporterar den amerikanska rymdstyrelsen, Nasa. Tio månader i rad har har det satts nya temperaturrekord. Medeltemperaturen i juli var 0,11 grader högre än under tidigare rekordmånader, och hela 0,84 grader högre än det globala medeltalet mellan åren 1950 och 1980, enligt Nasas ledande klimatforskare Gavin Schmidt. Nasa kombinerar temperaratur på havsytan och i luften i sina mätningar.

 • 2016-06-17

  Nytt förslag: "Minska utsläppen för inrikes transporter med minst 70 procent till 2030 jämfört med 2010″

  (Supermiljöbloggen)

  På DN debatt skriver representanter från sex av de sju riksdagspartier som ingår i Miljömålsberedningen (S, M, MP, C, L och KD) att man enats om en rad olika förslag som ska ingå i det slutbetänkande som kommer presenteras för regeringen inom kort.

  Ett av de viktigaste förslagen gäller inrikes transporter, och i debattartikeln går att läsa:
  Vårt förslag är att utsläppen för inrikes transporter år 2030 behöver vara minst 70 procent lägre jämfört med 2010 års nivå. Detta mål kommer att innebära en stor utmaning men beredningen menar att en sådan utsläppsminskning är möjlig med rätt utformade styrmedel och en snabb teknisk utveckling. Det krävs också åtgärder inom samhällsplaneringen för att sänka utsläppen långsiktigt. Vi föreslår att gång- cykel och kollektivtrafik görs till normgivande i planeringen i större tätorter samt att resor med buss och tåg underlättas vid planering av infrastruktur mellan tätorterna.

 • 2016-04-28

  Stor omställning på gång på Ringhals

  (Sveriges Ingenjörer)

  Stor omställning på gång på Ringhals Hur klarar vi en arbetsmarknadsomställning för en arbetsplats som i dag sysselsätter mer än 1 600 personer? Det skriver Lars Martinsson och Peter Larsson, ordförande i Hallandsdistriktet respektive samhällspolitisk direktör, på Sveriges Ingenjör. Energiminister Ibrahim Baylan efterlyste nyligen en plan för en ordnad övergång där kärnkraften successivt ersätts med förnybar energi och energieffektivisering. 

 • 2016-04-04

  SSAB ändrar sig om klimatmål – det som sågs som "önsketänkande" kan vara "fullt rimligt"

  (Supermiljöbloggen)

  Sveriges enskilt största utsläppare av koldioxid vill skapa en stålindustri som är fri från koldioxidutsläpp. I dag meddelade den svenska ståltillverkaren SSAB att man tillsammans med statliga gruvdriftskoncernen LKAB och energibolaget Vattenfall nu initierar ett projekt för att lösa koldioxidfrågan i svensk stålindustri.
  ”Projektet skulle innebära ett stort bidrag till ett fossilfritt Sverige” skriver företagen på Dagens industris debattsida. För bara några veckor sedan uttryckte SSAB skepsis till Miljömålsberedningens förslag om noll i nettoutsläpp och 85 procents faktiska utsläppsminskningar till 2045.
  – Det är lite av ett önsketänkande, jag tror det blir svårt att nå. 75 procent utsläppsminskningar till 2050 hade känts mer möjligt att nå. Men även det förutsätter ny teknik som inte finns i dag, sa Klas Lundbergh till tidningen. Men under en pressträff på måndagsmorgonen förklarade Martin Lindqvist, vd och koncernchef på SSAB, att målet visst kan visa sig vara möjligt.

 • 2016-03-18

  S lovar svar om kärnkraft inom två månader

  (GP Ekonomi)

  Energiminister Ibrahim Baylan (S), lovar ett besked om effektskatten på kärnkraft inom två månader. Arkivbild. Lars Pehrson/SvD/TT S lovar svar om kärnkraft inom två månader Energiministern: Senast i mitten av maj ska ägarna få besked om skatten. Senast i mitten av maj ska kärnkraftsägarna få besked om effektskatten kan slopas eller sänkas. Det säger energiminister Ibrahim Baylan (S) efter ett nytt möte i energikommissionen.

 • 2016-03-17

  Järpströmmens vattenkraftverk moderniseras

  (Energinyheter.se)

  Fortum investerar 130 miljoner kronor Järpströmmens vattenkraftverk skall moderniseras för omkring 130 miljoner kronor. Kraftstationen ligger i Åre kommun och byggdes 1944. Nu investerar Fortum i en modernisering av kraftverket för att förbättra effektiviteten och förlänga livslängden med ytterligare minst 50 år. Första fasen av projektet som inkluderar merparten av arbetena påbörjas i slutet av april och beräknas vara klara i oktober 2016. Nu är det dags för den 70 år gamla kraftverket att förnyas och moderniseras så att kraftverket kan vara en del av

 • 2016-03-17

  Elpriserna går upp trots varmt väder

  (Energinyheter.se)

  Varmaste februari sedan mätningarna började Februari var den varmaste februari som någonsin har uppmätts sedan mätningarna började år 1880. Början av mars har också varit varmare än normalt. Trots detta går elpriserna svagt uppåt. – Sannolikt beror det på att oljepriset har gått upp den senaste tiden, säger Anders Kaijser, affärsområdeschef på Kundkraft. Många olika faktorer påverkar elpriset, såsom vädret, tillgång på kärnkraft och hur mycket vatten det finns i vattenkraftverkens magasin.

 • 2016-03-17

  Baylan: Besked om effektskatt i maj

  (GP Ekonomi)

  Energiminister Ibrahim Baylan (S), lovar ett besked om effektskatten på kärnkraft inom två månader. Arkivbild. Lars Pehrson/SvD/TT Baylan: Besked om effektskatt i maj Energiminister lovar besked om skatten på kärnkraft. Senast i mitten av maj ska kärnkraftsägarna få besked om effektskatten kan slopas eller sänkas. Det säger energiminister Ibrahim Baylan (S) efter ett nytt möte i energikommissionen. Relaterat Fakta Fakta: Effektskatten Skatten på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer höjdes senast i augusti

 • 2016-03-17

  Två tjecker intresserade av Vattenfalls kol

  (Ny Teknik Energi & Miljö)

  Två tjeckiska energiföretag ska enligt tysk press fortfarande vara intresserade av att ta över Vattenfalls tyska brunkolsverksamhet. Annons Läs mer Taggar Lediga jobb Verktyg Sedan de tidigare utpekade intressenterna tyska Steag och tjeckiska CEZ sagt sig inte vilja köpa Vattenfalls tyska brunkolsverksamhet återstår tjeckiska EPH tillsammans med finansbolaget PPF, som ska ha lagt ett bud. EPH tillhör Mellantyska Brunkolsbolaget (Mibrag) och EPH-chefen Daniel Kretinsky säger till rbb-online kolet kommer att spela en viktig roll som övergångsteknik i

 • 2016-03-01

  Sol och vind tar över världen

  (Miljö & Utveckling Senaste Nytt)

  Det finns mycket som pekar på att vi är på väg ifrån ett läge där energi var dyrt och smutsigt till ett läge där det inte längre behöver vara så. Solenergi och vind vinner mark i hela världen. Enligt Tomas Kåberger, professor i energi och miljö vid Chalmers tekniska högskola, är nu sol billigare än kol i Indien och i Dubai är solenergi billigare än gas. USA har avskaffat det tidigare exportförbudet av olja. Det behövs inte längre för att säkra den inhemska energiförsörjningen. På el- och fordonssidan har bioenergi och el också blivit verkliga alternativ. I år kommer Airbus att producera sitt första tvåsitsiga skolflygplan med batteridrift och enligt elbilstillverkare kan vi inom bara ett par år köra 50 mil på en laddning.

 • 2016-03-01

  Arise säljer vindprojekt till Fortum

  (Energinyheter.se)

  Arise har ingått avtal med Fortum om att avyttra det byggklara projektet Solberg om 75 megawatt. I tillägg kommer Arise att leverera byggprojektledningstjänster till projektet. Byggstart är villkorat slutligt investeringsbeslut av Fortum. Det framgår av ett pressmeddelande. Arise förvärvade ursprungligen projektet från Ownpower Projects, OPP, under 2011. Projektet har därefter utvecklats i partnerskap med OPP genom ett vinstdelningsavtal.

 • 2016-02-29

  Tre Fukushimachefer åtalas

  (Ny Teknik Energi & Miljö)

  Tre före detta chefer vid japanska energibolaget Tepco åtalades på måndagen för att inte ha vidtagit tillräckliga åtgärder för att förhindra olyckan vid kärnkraftverket Fukushima Daiichi 2011. Annons Taggar Lediga jobb Verktyg Bland de tre före detta toppcheferna finns dåvarande ordföranden Tsunehisa Katsumata, i dag 75 år gammal. Anklagelsen ger de tre skulden för att 13 personer skadades, däribland soldater från självförsvarsstyrkorna, när vätgas exploderade i reaktorbyggnaderna i samband med att kylsystemen havererade i samband med tsunamin som

 • 2016-02-29

  Pelletsproduktionen ökar på krympande hemmamarknad

  (Energinyheter.se)

  Reportage Pellets 2016, Svebios och Pelletsförbundets årliga pelletskonferens har nyligen ägt rum i Uddevalla med studiebesök till världens första avfallseldade kraftvärmeverk som en av höjdpunkterna. Många intressanta frågor med bäring på värmemarknaden i stort togs upp, bland annat de målkonflikter som kan uppstå mellan till exempel strävan att energieffektivisera och att satsa mer på en fossilfri energiproduktion. Trots låga olje- och kolpriser och ett varmare klimat växer pelletsmarknaden stadigt i världen.

Hitta vägledning genom våra chefsguider

Vill du veta mer om allt ifrån arbetsrätt till karriär, lön och jämställdhet? Hitta svaren i våra chefsguider!

Bli medlem