Bransch – Livs

Omvärldsbevakning är viktig och på den här sidan kan du läsa om nyheter från livsmedelsbranschen. Mjölkpriset fortsätter dessvärre nedåt och de svenska mjölkbönderna blir allt färre. Och Arla aviserar hela tiden ytterligare sänkningar. Årets branschbomb släppte dock Findus med beslutet att lägga ner verksamheten i Bjuv och i Sverige.
En annan bra källa till information är livsmedelsverket.se. Här kan du läsa om allt från märkningsregler till vikten av att begränsa intaget av viss fisk till unga kvinnor. Endast 10 procent av kvinnorna i åldrarna 18-29 år känner tydligen till att de bör vara försiktiga med fisk med höga halter av dioxin och PCB. 


/Annika, branch- och avtalsansvarig på Ledarna
Kontakta mig gärna om branschfrågor!
annika.hage.nederstrom@ledarna.se

 


 

Nyheter om branschen

 • 2017-03-20

  Ovanligt billiga ekobananer

  (Fri Köpenskap Nyheter)

  Hemköps billiga ekobananer vecka 10 får Ulf Mazur på Matpriskollen att dyka djupare i de senaste årens kampanjer för ekologiska bananer. Bananer är bland de allra starkaste inroparna. Ekologiska bananer är ännu starkare. Hemköp fick totalt sett väldigt mycket klick till inköpslistan av Matpriskollens användare förra veckan. Mest av allt la man till Ekologiska bananer från Ecuador för bara 10 kronor per kilo. Så lågt pris är extremt ovanligt.

 • 2017-03-20

  Sverige avvaktar besked efter brasilianska köttskandalen

  (food-supply Nyheter)

  Presidenten under kombinerad grillfest och krismöte: "Ett litet problem som berör några få anställda inom ett fåtal företag och inom jordbruksministeriet". Produktionen på bilden har inget med artikeln att göra. Foto: Colourbox I fredags rapporterade den federala polisen i Brasilien att man misstänker en omfattande köttskandal i Brasilien – samma dag slog man till mot ett stort antal företag inom köttindustrin. Enligt polisen misstänker man att flera köttföretag ska ha mutat jordbruksministeriets inspektörer

 • 2017-03-07

  Nytt rekord för köttkonsumtionen

  (food-supply Nyheter)

  Efter flera år av vegetarisk trend och minskande konsumtion ser Jordbruksverket en ökning. 87,7 kilo kött – så mycket kött förbrukade svenskarna per person under 2016, visar statistik från Jordbruksverket. Det är en ökning med ett halvt kilo jämfört med året innan, och ett nytt rekord. Sedan 1990 har konsumtionen ökat med cirka 45 procent. Efter att bland annat ben och förluster i produktionen räknats bort handlar det om en direkt konsumtion på drygt 40 kilo.

 • 2017-02-28

  "Livsmedelsstrategin missar miljömålen"

  (Ledarna Nyhetsbrev AH / ES)

  Den nya livsmedelsstrategin missar åtgärder för att leva upp till målet om ekologisk odling och saknar i praktiken innehåll som styr mot minskad klimatpåverkan från livsmedelsproduktionen. Det menar Artur Granstedt, docent i ekologiskt lantbruk och koordinator för Östersjöprojektet Beras, som i en debattartikel i Göteborgs-Posten kritiserar regeringens livsmedelsstrategi för att vara för mycket av en renodlad produktionsstrategi. "Kretsloppsbaserat jordbruk nämns inte med ett ord i handlingsplanen. Inte heller den minskning av köttkonsumtionen som en hel forskarvärld anser är viktig nämns med ett ord. I stället pratar man om ökad nötköttsproduktion, visserligen mer betesorienterad, men ändå en ökning", skriver han. Enligt Artur Granstedt baseras mycket av den svenska livsmedelsproduktionen på importerade resurser som konstgödsel och fodermedel, vilket innebär att klimatbelastningen läggs över på andra länder. Han menar också att en effektiv åtgärd skulle vara att återinföra skatten på konstgödsel.

 • 2017-02-22

  Västeråsbryggeriet förvärvar för att nå toppen

  (food-supply Nyheter)

  Coppersmith's vill över miljongränsen – blir ny ägare till bryggeri i Uppsala. Västeråsbaserade Coppermith's Brewery är ett Sveriges snabbast växande bryggerier – under 2016 ökade man sin försäljning av öl på Systembolaget från 38 000 liter till cirka 139 000 liter. Nu vill man över miljongränsen till en plats i toppen, och det första steget tar man genom ett förvärv. Efter en längre tids diskussioner om en sammanslagning bryggerierna emellan är en affär klar: Coppersmith’s

 • 2017-02-08

  Nya nationella mål för ekologiskt (regeringen.se)

  (Ledarna Nyhetsbrev AH / ES)

  Svensk jordbruksmark ska till 30 procent utgöras av certifierad ekologisk jordbruksmark år 2030. Samma år ska 60 procent av den offentliga upphandlingen av livsmedelsprodukter bestå av ekologiska livsmedel. Det är två mål som regeringen nu beslutat i samband med den nya livsmedelsstrategin. - Nu får vi in mål både för ekologisk produktion och ekologisk konsumtion. Nationella mål för ekologiska livsmedel har vi inte haft sedan 2010, säger miljöminister Karolina Skog (MP) till Aktuell Hållbarhet.

  Exakt hur ekokonsumtionen ska styras om till inhemsk produktion återstår att se. Den offentliga sektorn styrs av hårda upphandlingsregler som inte tillåter krav på "svenskproducerat". - Men upphandlare kan ställa andra krav. Till exempel går det att styra upphandlingen genom att ställa höga djurhållningskrav och genom att släppa in mindre aktörer i upphandlingarna, säger Karolina Skog.

 • 2017-02-08

  "Handlingsplanen för livsmedelsstrategin är otillräcklig" (aktuellhallbarhet.se)

  (Ledarna Nyhetsbrev AH / ES)

  Regeringens handlingsplan för att nå målen i den nya livsmedelsstrategin innehåller utöver de nya målen för ekologisk produktion och konsumtion totalt 40 mål inom områden som matsvinn, animalieproduktion, konkurrens, export, växtskydd, växtförädling och mycket annat. Reaktionerna på målen har varit blandade och bland de negativa rösterna finns WWF som uppger att organisationen är besviken på den nya livsmedelsstrategin och den handlingsplan som regeringen nu presenterar. Enligt WWF saknas tydliga åtgärder för att nå en mer hållbar matproduktion och konsumtion i Sverige. Till exempel har regeringen än så länge inte nämnt hur den miljard som avsatts till åtgärder och uppdrag för att stärka svenska matproduktion ska fördelas. "Vi efterlyser fortsatt politiskt mod vad gäller åtgärder och budgetmedel för att hålla oss inom ramen för en planet med maten vi äter. Viktiga områden som vi saknar är en handlingsplan för halverad och bättre köttkonsumtion samt tydliga kopplingar till uppfyllandet av FN:s miljömål Agenda 2030", säger Anna Richert, WWF:s talesperson i matfrågor, i en kommentar.

 • 2017-01-31

  Nu har mejerikrisen nått gränsen

  (Fri Köpenskap Nyheter)

  Efter att mjölkproduktionen minskat flera år i rad samtidigt som efterfrågan på svenska mejerivaror ökar har gränsen nu nåtts. "För första gången på hundra år har vi nu för lite mjölk för att kunna få fram tillräckligt med grädde.", säger Patrik Hansson, vd på Arla. Påsk tros bli brytpunkten då Sverige inte längre kan mätta efterfrågan på grädde. Foto: Pressbild De svenska mjölkböndernas kärva ekonomiska situation har länge varit känd.

 • 2017-01-19

  Priset på grönsaker chockhöjs

  (Fri Köpenskap Nyheter)

  Kyla, snö och översvämningar i södra Europa lamslår grönsaksskördarna i främst Spanien och Italien. I Sverige stiger nu priserna kraftigt på bland annat sallad och tomat. Bilder från odlare i Italien och Spanien visar på snötäckta persiljeblad och översvämmade salladsodlingar. Det bistra vädret har lett till råvarubrist och väldigt höga priser. – Bristen märks på bland annat ekologisk sallad, tomater, gurka och paprika, säger Claes Salomonsson, presschef på Axfood.

 • 2017-01-19

  Axfood köper Eurocash

  (Fri Köpenskap Nyheter)

  Axfood ger sig in i gränshandeln genom att köpa Eurocashkedjan. Affären görs i samarbete med Norgesgruppen. Eurocash är den näst största aktören inom gränshandeln mot Norge med åtta butiker och en omsättning på 1,2 miljarder kronor. Koncernen har cirka 280 anställda. Axfood är redan i dag huvudlevarantör av varor till Eurocashbutikerna genom Dagab. Butikerna kommer efter köpet att rapporteras med Willys i koncernrapporteringen, men ha kvar det egna varumärket.

 • 2017-01-18

  Italien får Cloetta att vinstvarna

  (Fri Köpenskap Nyheter)

  Godistillverkaren Cloetta skriver ner värdet på sin verksamhet i Italien, och flaggar för en eventuell försäljning. Nedskrivningen kommer att innebära en engångskostnad på 771 miljoner kronor före skatt som belastar resultatet för fjärde kvartalet, enligt ett pressmeddelande. "Mot bakgrund av den negativa ekonomiska utvecklingen i Italien och Cloettas resultat i Italien de senaste åren genomför Cloetta en strategisk översyn", skriver bolaget.

 • 2017-01-18

  Norvida vill konkurrera med svenskt kött

  (food-supply Nyheter)

  Holländska grisköttet produceras enligt eget koncept. Calle Ramwall, kvalitets- och miljöchef hos Norvida. Nordens ledande köttimportör, meddelar att man i Sverige nu erbjuder importerat griskött "med en djuromsorg och antibiotikaförbrukning som är konkurrenskraftig i jämförelse med svensk produktion". Fläsket kommer från holländska bönder, som man samarbetat med för att ta fram en djurhållning där målet varit att minimera användningen av antibiotika.

 • 2017-01-17

  Så blir svensk matpolitik

  (Miljö & Utveckling Senaste Nytt)

  Ohållbara produktionskedjor och enorma mängder matsvinn. Framtidens livsmedelsproduktion är en högaktuell fråga. Nu har regeringen, Vänsterpartiet och de fyra borgerliga partierna kommit överens om en gemensam strategi på området. Först skulle den ha presenterats efter sommaren, sedan under senhösten.  Idag står utsläppen från mat och jordbruk för ungefär 25 procent av de totala utsläppen av växthusgaser och vi behöver hitta nya sätt att tillverka mat för att produktionen ska hålla sig inom de planetära gränserna.
  Tre viktiga frågor
  Den nya Livsmedelsstrategin omfattar hela livsmedelskedjan och innehåller mål fram till 2030 om att bland annat öka produktionen av livsmedel och hänsyn till nationella miljömål. Strategin innehåller tre viktigaställningstaganden:
  - Utformningen av regler och villkor ska stödja målet om en konkurrenskraftig och hållbar livsmedelskedja där produktionen ökar. Detta ska göras genom ändamålsenliga skatter och avgifter, regelförenklingar, administrativa lättnader mm.
  - Konsumenterna ska ha ett högt förtroende för livsmedlen och kunna göra medvetna och hållbara val, exempelvis av närproducerat och ekologiskt.
  -Marknaden ska kännetecknas av en väl fungerande konkurrens.

 • 2017-01-17

  Livsmedelsstrategin: Partierna bara överens om målen

  (Fri Köpenskap Nyheter)

  Svensk matproduktion ska öka. Det är regeringen, Vänsterpartiet och Alliansen överens om efter utdragna förhandlingar. Men hur det ska gå till är de fortfarande oense om. – Vi producerar alldeles för lite livsmedel i vårt land. Vi lever farligt om vi fortsätter den här utvecklingen och bara minskar och minskar, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) om att svensk matproduktion minskat rejält de senaste 20 åren.

 • 2017-01-17

  Strategin i sikte

  (food-supply Nyheter)

  Regeringen och de andra partierna har kommit överens om målen för att öka svensk livsmedelsproduktion. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. Pressbild/Socialdemokraterna Det har försenats gång på gång, men efter att regeringen presenterade målen för den nya nationella livsmedelsstrategin under måndagen börjar horisonten synas. Den 26 januari, nästa torsdag, kommer livsmedelsstrategin bli proposition i riksdagen.

 • 2017-01-17

  De bli de viktigaste marknaderna för hållbara affärer

  (Ledarna Nyhetsbrev AH / ES)

  Upp till 12 biljoner dollar kan genereras genom hållbara affärsmodeller inom fyra viktiga ekonomiska områden till år 2030. Det enligt organisationen Business & Sustainable Development Commission som i en ny rapport pekar ut de 60 viktigaste marknadsmöjligheterna för hållbara affärer. De ekonomiska områdena som beskrivs handlar om energisektorn, städer, livsmedelsektorn samt hälsosektorn. De 60 marknader och affärsstrategier som pekas ut som "hot spots" förväntas enligt Business & Sustainable Development Commission växa två till tre gånger snabbare än genomsnittligt BNP kommande tioårsperiod. Där ingår exempelvis cirkulära affärsmodeller, sociala matbutiker, delningstjänster och distansbaserad sjukvård. Bakom rapporten står ett 30-tal affärsledare och verksamhetschefer som företrädare för Business & Sustainable Development Commission, bland annat Hans Vestberg, vd för Ericsson. "I en tid när våra ekonomiska modeller driver planeten mot bristningsgränsen och för många leder till en framtid utan hopp erbjuder de globala målen för hållbar utveckling oss en väg ut", säger Paul Polman, vd för Unilever och en av företagsledarna bakom rapporten, i en kommentar.

 • 2017-01-16

  Äntligen: Överenskommelse om livsmedelsstrategin

  (Fri Köpenskap Nyheter)

  Efter långa förhandlingar finns det nu en bred politisk överenskommelse om en ny svensk livsmedelsstrategi. Regeringen har kommit överens med Vänsterpartiet och de borgerliga partierna. Det övergripande målet för strategin ska ska vara en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning och bidra till hållbar utveckling i hela landet.

 • 2017-01-16

  Bättre foder ska minska giftet i ekoäggen

  (food-supply Nyheter)

  Nytt program införs för alla ekoproducenter. Foto: Colourbox När det i oktober av Livsmedelsverket uppmärksammades att miljögifterna dioxin och PCB ökade i svenska ekologiska ägg, vidtog branschorganisationen Svenska ägg åtgärder och minskade andelen fiskmjöl i fodret. Nu planerar organisationen ännu en åtgärd för att komma till rätta med boven i dramat, och för in ett nytt foderprogram som alla ekoäggproducenter ska följa, skriver Jordbruksaktuellt.

 • 2017-01-16

  Falska svar om kycklingens ursprung

  (Sydsvenskan Ekonomi)

  Var köttet i kycklingspetten i delikatessdisken kommer ifrån är inte lätt att få svar på. På direkt fråga uppgav många butiker Sverige, enligt en undersökning. Vid närmare kontroll visade det sig att kycklingen i de flesta fall var thailändsk. Merparten av den tillfrågade personalen i delikatessdisken trodde att kycklingspettens ursprung var Sverige, enligt en undersökning. Vid dubbelkoll visade det sig att det oftast var thailändskt. Arkivbild. Bild: Claudio Bresciani / TT – Att man säger något annat än var köttet verkligen kommer ifrån, det är väldigt

 • 2017-01-13

  Arlas mediestrategi: Kor och personlighet

  (food-supply Nyheter)

  Efter att Uppdrag Granskning i maj 2015 visade upp resultaten på en undersökning bland Arlas bönder, där många uttryckte missnöje över pressade priser, fick Arlas rykte sig en törn. Det gjorde att koncernen fick tänka nytt kring kommunikation i hopp om att lyfta varumärket, skriver Dagens Media. Man satte bönderna och korna i rampljuset, och siktade in sig på sociala medier för att få i gång ett engagemang och nå personer som man vanligtvis inte når.

Branschbevakningen sker i samarbete med branschföreningarna Ledarna inom Livsmedelsbranschen och Kost & Näring som jag träffar och stämmer av aktuella frågor med. 

Läs vår branschrapport!
Rapport. Livsmedelsbranschen ur ett chefsperspektiv

 

Hitta vägledning genom våra chefsguider

Vill du veta mer om allt ifrån arbetsrätt till karriär, lön och jämställdhet? Hitta svaren i våra chefsguider!

Bli medlem