Bransch – Stål/gruvor/kemi

Som branschansvarig uppmärksammar jag på den här sidan händelser och trender inom processindustrin. Det är framförallt kemi-, mineral-/gruv- och stålbranscherna jag bevakar. Fokus är inställt på nyheter, verksamhets- och ledarskapsfrågor som påverkar dig som chef inom dessa branscher. Bevakningen kan ses som ett komplement till Ledarna inom Processindustrins egen verksamhet.

/Anna Nilsson, bransch- och avtalsansvarig på Ledarna
Kontakta mig gärna om branschfrågor!
anna.nilsson@ledarna.se 

 


 

Nyheter om branschen

 • 2017-04-10

  SSAB emitterar obligationer

  (Jernkontoret Nyheter)

  2017-03-28 Kina granskar om stålverk verkligen stängts Enligt Financial Times har utredare skickats till Tangshan i Kina för att undersöka om stadens stålverk verkligen har stängts, skriver nyhetssajten Omni. Kina inledde förra året en plan för att minska landets produktionskapacitet för stål med 100-150 miljoner ton. Omni.se, 2017-03-28

 • 2017-04-10

  Ny stålsort trotsar naturlagarna

  (Jernkontoret Nyheter)

  2017-03-31 Vilja av stål blev en klänning blå Designern Naim Josefi har skapat en stålklänning som bars av programledaren Clara Henry i Melodifestivalens final, och nu har blivit uppmärksammad både i Sverige och utomlands, skriver Värmlandsbygden. Genom ett samarbete med Voestalpine Precision Strip i Munkfors togs paljetterna till klänningen fram. "Som stål betraktat är det ju inte något avancerat stål däremot att man kan göra det så tunt", säger Gert Nilson, teknisk direktör på Jernkontoret och programchef för Metalliska material.

 • 2017-01-16

  SGU: Sveriges gruvor är hållbara (di.se)

  (Ledarna Nyhetsbrev AH / ES)

  Gruvproduktionen i Sverige är jämförelsevis mycket hållbar och alternativet till svensk utvinning är ofta gruvproduktion i låglöneländer i Afrika eller Asien. Så kommenterar SGU:s generaldirektör Lena Söderberg den gruvdebatt som pågått i Dagens Industri de senaste dagarna. Den viktigaste orsaken till att Sverige har en hållbar gruvproduktion är enligt Lena Söderberg att Sverige har en av världens mest krävande miljö- och arbetsmiljölagstiftningar. "Samhällets behov av metaller och mineral är stort, för alla som lever och verkar i Sverige, där många av de efterfrågade ämnena inte är möjliga att återvinna. Därför är det vår gemensamma skyldighet att utvinna materialen så hållbart som möjligt och på de platser som har bäst förutsättningar", skriver Lena Söderberg.

 • 2017-01-02

  SSAB investerar i Norden

  (METALLERochGRUVOR.se Stål)

  Lägger 500 miljoner kronor i nordiska verksamheten SSAB investerar mer än 500 miljoner kronor i den nordiska verksamheten för att stödja tillväxtstrategin inom automotive, öka produktionsstabiliteten och minska energiförbrukningen. Investeringarna gäller verksamheterna i Tavastehus, Finland och Luleå och investeringsprojekten kommer att inledas i slutet av 2016. SSAB kommer att investera 370 miljoner kronor för att modernisera den första delen av betningslinjen i produktionen i Tavastehus.

 • 2016-12-19

  EU närmar sig en stärkning av utsläppshandeln

  (Supermiljöbloggen)

  Europaparlamentets miljöutskott har röstat igenom nya förslag för att stärka den urholkade handeln med utsläppsrätter. Om förslagen blir verklighet kan utsläppshandeln åter bli ett viktigt internationellt klimatverktyg. EU:s kraftigt kritiserade handel med utsläppsrätter EU ETS kan vara på väg att reformeras. Miljöutskottet i Europaparlamentet har efter utdragna förhandlingar antagit tre förslag som ska stärka handelssystemet.

 • 2016-11-10

  Tufft för ståljätte

  (METALLERochGRUVOR.se Stål)

  Förbättrat resultat men under förväntningarna Arcelor Mittal, världens största stålbolag, redovisar ett förbättrat resultat för sin kärnverksamhet under tredje kvartalet. Vinsten var dock lägre än väntat, och bolaget flaggar för att det fjärde kvartalet kommer att bli svagare och påverkas av lägre stålpriser i USA. Rörelsevinsten rensad för engångsposter och nedskrivningar steg med 40 procent jämfört med motsvarande period i fjol, till 1,9 miljarder dollar, cirka 17 miljarder kronor.

 • 2016-11-10

  SSAB lanserar hållbarhetsinitiativ

  (METALLERochGRUVOR.se Stål)

  Ska belysa fördelarna med höghållfast stål Ett globalt hållbarhetsinitiativ från SSAB kommer att hjälpa kunder att se fördelarna med att använda höghållfasta stål. SSAB vill belysa fördelarna med att uppgradera till höghållfasta stål Under användarfasen kommer en SSAB EcoUpgraded-produkt att generera koldioxidminskningar som är större än den mängd koldioxid som släpps ut under produktionen av den uppgraderade delen, vilket visar de miljömässiga fördelarna som finns med höghållfasta stål.

 • 2016-11-07

  Alternativ koks kan minska koldioxidutsläppen

  (METALLERochGRUVOR.se Stål)

  Försök i LKAB:s experimentmasugn Just nu pågår försök med nya typer av koks i LKAB:s experimentmasugn i Luleå. Det är inom forskningsprojektet Flexcoke, som drivs av Swerea MEFOS, som alternativ koks utvecklats och nu testas i pilotskala. De kolsorter som idag används för tillverkning av koks av hög kvalitet är utpekade som kritiska råvaror för Europa. Den begränsade tillgången och de höga kostnaderna gör det allt viktigare att kunna använda alternativa kol och kolinnehållande material som råvara för kokstillverkning.

 • 2016-11-03

  Oförändrade volymer för Stålgrossisterna

  (METALLERochGRUVOR.se Stål)

  Ser fortsatt positiv utveckling Stål- och Metallföreningens index över försäljningen av stål till den svenska industrin visar på en oförändrad volym, trots bygg- och fordonsindustrins starka konjunktur, jämfört med föregående kvartal. I jämförelse med samma kvartal 2015 har vi en ökning av volymerna med knappt två procent. Detta innebär att övriga industrisektorer inte är inne i samma högkonjunktur. För helåret ser Stål- och Metallföreningen en fortsatt positiv utveckling främst inom bygg, infrastruktur och fordon.

 • 2016-11-01

  Antidumpningsåtgärder och svag krona gynnar stålexport

  (METALLERochGRUVOR.se Stål)

  BE Group sammanfattar läget i stålbranschen Låga skrotpriser som sista tiden vänt uppåt. Långa ledtider och ökande priser på belagda material och platta produkter. Nya antidumpningsåtgärder på kinesisk grovplåt och en fortsatt svag svensk krona, som i bästa fall gynnar exporten. Det skriver BE Group i en sammanfattning av läget i stålbranschen just nu. BE Group menar att marknaden i dagsläget kan beskrivas som kluven. En del branscher går bra, medan andra delar av industrin kämpar i motvind.

 • 2016-10-31

  SSAB investerar i Norden

  (METALLERochGRUVOR.se Stål)

  Lägger 500 miljoner kronor i nordiska verksamheten SSAB investerar mer än 500 miljoner kronor i den nordiska verksamheten för att stödja tillväxtstrategin inom automotive, öka produktionsstabiliteten och minska energiförbrukningen. Investeringarna gäller verksamheterna i Tavastehus, Finland och Luleå och investeringsprojekten kommer att inledas i slutet av 2016. SSAB kommer att investera 370 miljoner kronor för att modernisera den första delen av betningslinjen i produktionen i Tavastehus.

 • 2016-10-28

  Högre vinst än väntat för SSAB

  (METALLERochGRUVOR.se Stål)

  Vänder till vinst Ståltillverkaren SSAB redovisar en vinst före skatt på 461 miljoner kronor för tredje kvartalet. Det kan jämföras med förlusten på 438 miljoner kronor motsvarande period i fjol. Analytiker hade i genomsnitt räknat med en vinst på 398 miljoner kronor, enligt Reuters sammanställning. Omsättningen uppgick till 13 477 miljoner kronor, jämfört med 13 594 miljoner kronor ett år tidigare. Förväntat var en ökning till 14 427 miljoner kronor. (TT) Etiketter: Etiketter: Etiketter:

 • 2016-10-28

  Minskad amerikansk stålproduktion

  (METALLERochGRUVOR.se Stål)

  Nedgång med 3,3 procent Den amerikanska stålproduktionen uppgick till 1.632.000 ton under den senaste rapportveckan. Produktionen var 3,3 procent lägre jämfört med nivån för motsvarande vecka förra året. Hittills i år är den justerade produktionen ned med 1,4 procent jämfört med motsvarande period i fjol. Det ackumulerade kapacitetsutnyttjandet ligger på 72,2 procent (72,1). Det framgår av statistik från American Iron and Steel Institute. Statistiken baseras på ett underlag motsvarande ungefär 50 procent av den amerikanska stålindustrin.

 • 2016-10-21

  Global produktion av råstål ökade

  (METALLERochGRUVOR.se Stål)

  Nya siffror från WSA Den globala råstålsproduktionen låg på 132,9 miljoner ton i september 2016, innebärande en uppgång på 2,0 procent jämfört med samma månad föregående år. Det framgår av ett pressmeddelande från World Steel Association, WSA, publicerat under gårdagen. Kapacitetsutnyttjande uppgick till 70,0 procent i september, att jämföra med 68,5 procent i föregående månad. Hittills i år, januari-september, är produktionen ned med 0,5 procent. Under helåret 2015 sjönk produktionen med 2,8 procent, medan kapacitetsutnyttjandet låg på 69,7 procent.

 • 2016-10-19

  Gruvavfall kan säkra omställningen till förnybar energi

  (Miljö & Utveckling Senaste Nytt)

  Sällsynta jordartsmetaller är grundbultar i en grön ekonomi då de används för produktion av bland annat vindkraftverk, batterier i elfordon och solceller. Gruvavfall kan vara en del av lösningen. Merparten av de metaller som krävs för omställningen till förnybar energi utvinns inte inom EU. Kina är störst på marknaden, med 95 procent av den globala tillgången, och har tidigare hotat med att strypa exporten då de själva har behov av metallerna.

  Nu tillsätter regeringen två utredningar som ska kartlägga det svenska behovet och ta reda på om metallerna kan utvinnas från svenskt gruvavfall.

 • 2016-10-19

  Förslag om ökat samarbete mellan myndigheter för att motverka nya kemikaliehot

  (Kemikalieinspektionen Nyheter & Press)

  Nyheter 2016-10-19 En särskild samordningsgrupp bör inrättas för myndighetschefer med ansvar för kemikaliesäkerheten. Det föreslår Kemikalieinspektionen i en promemoria som har överlämnats till regeringen. Den föreslagna åtgärden är ett led i att förbättra möjligheterna att motverka nya kemikaliehot. – Nära samarbete mellan ansvariga myndigheter, forskare och andra aktörer är avgörande för att vi ska kunna upptäcka och avvärja allvarliga kemikalierisker. Med en ny samordningsgrupp och ett ökat kunskapsutbyte kan vi förbättra skyddet för hälsa och miljö,

 • 2016-10-19

  Ökad svensk produktion av råstål

  (METALLERochGRUVOR.se Stål)

  Upp med 10,4 procent på årsbasis Den svenska råstålsproduktionen uppgick till 407,7 tusen ton under september, vilket innebar en ökning med 10,4 procent på årsbasis. Det visar statistik från branschorganisationen Jernkontoret. Hittills i år är produktionen upp 8,0 procent. Under helåret 2015 sjönk produktionen med 3,6 procent till 4,37 miljoner ton. Året innan var produktionen upp 3,3 procent till 4,55 miljoner ton råstål. I underlaget ingår produktion från omkring 10 bolag, varav SSAB är ett av dem.

 • 2016-10-19

  Slam från pappersindustrin kan hjälpa ståltillverkning

  (METALLERochGRUVOR.se Stål)

  Skulle kunna minska stålindustrins koldioxidutsläpp SSAB strävar ständigt efter att minska koldioxidutsläppen från sin stålframställning ännu mer trots att bolagets masugnar är bland de mest effektiva i världen. Små förändringar i masugnsmaterial, som förändringar i brikettsammansättningar, kan bidra till detta arbete. Det är här Merox kommer in i bilden. OSMET-projektet är en förstudie för att utvärdera potentialen av att använda o rganiska s lammer från massa- och pappersindustrin i briketter för masugnen ( met allindustrin).

 • 2016-10-18

  "Vi måste tillsammans säkra ett fossilfritt Sverige"

  (METALLERochGRUVOR.se Stål)

  SSAB vill se annat förslag till utsläppshandel SSAB har tillsammans med Vattenfall och LKAB tidigare i år inlett ett initiativ för en koldioxidfri stålindustri och för att lyckas så menar bolagen att det behövs ett långsiktigt engagemang från politiker och myndigheter. Regeringens anslag till Energimyndigheten om 35 miljoner kronor för att stärka förutsättningarna för att minska industrins utsläpp är mycket välkommet, men inte på långa vägar tillräckligt. I närtid anser bolagen att nästa generations handelssystem för utsläppsrätter (ETS) måste utformas

Branschrapporter

Processindustrin

Ledarnas rapport Processindustrin ur ett chefsperspektiv

Branschrapport processindustrin

Kemiindustrin

Vinnovas rapport Chemical Industry Companies in Sweden

Hitta vägledning genom våra chefsguider

Vill du veta mer om allt ifrån arbetsrätt till karriär, lön och jämställdhet? Hitta svaren i våra chefsguider!

Bli medlem