Bransch – Stål/gruvor/kemi

Som branschansvarig uppmärksammar jag på den här sidan händelser och trender inom processindustrin. Det är framförallt kemi-, mineral-/gruv- och stålbranscherna jag bevakar. Fokus är inställt på nyheter, verksamhets- och ledarskapsfrågor som påverkar dig som chef inom dessa branscher. Bevakningen kan ses som ett komplement till Ledarna inom Processindustrins egen verksamhet.

Läs om Ledarnas kurser

/Anna Nilsson, bransch- och avtalsansvarig på Ledarna
Kontakta mig gärna om branschfrågor!
anna.nilsson@ledarna.se 

 

 


 

Nyheter om branschen

 • 2016-10-05

  "Svensk stålindustri ska stå redo när uppgången kommer"

  (METALLERochGRUVOR.se Stål)

  Scanautomatic & Processteknik "Den svenska stålindustrin har haft en mångårig kris och är därför mottaglig för ny teknik". Det sade Nicklas Tarantino, representant från den regionala utvecklingsorganisationen Triple Steelix, när han talade på temat "Industrins anpassning mot digitalisering- Industri 4.0" på branschmässan Scanautomatic & Processteknik. Stålindustrin har och är fortfarande mycket viktig för Sverige, men hård konkurrens från Asien har pressat priserna, säger Nicklas Tarantino och fortsätter: - Det har skett mycket besparingsåtgärder inom

 • 2016-10-02

  Nytt projekt om ekosystemtjänster inom stålindustrin

  (METALLERochGRUVOR.se Stål)

  Nytt ESR-verktyg testas Outokumpu Stainless kommer tillsammans med Enetjärn Natur, Jernkontoret, IVL och Albaeco att undersöka hur verktyget "Ecosystem Services Review" (ESR) kan användas så att ekosystemtjänster blir en del av stålföretagens affärsutveckling. En tidigare provkörning av ESR-verktyget i stålbranschen visade att det finns ett behov av att ta fram en svensk version som är anpassad efter de ekosystemtjänster som är mest relevanta för stålindustrin.

 • 2016-09-27

  Sami Eronen till SSAB

  (METALLERochGRUVOR.se Stål)

  Blir chef för Ruukki Construction Sami Eronen har utnämnts till chef för Ruukki Construction, ett dotterbolag till SSAB, från 1 december 2016. Han kommer att rapportera till styrelsen för Ruukki Construction Oy och till SSABs koncernchef och vd, Martin Lindqvist. Sami Eronen kommer närmast från SSAB Europe -divisionen, där han är chef för Supply Chain Management och IT. SHan har under många år arbetat inom Rautaruukki, där han bland annat arbetade inom byggnadsprojekt, byggnadskonstruktion i norra Europa och infrastruktur.

 • 2016-09-10

  Ny chef för investerarrelationer på SSAB

  (METALLERochGRUVOR.se Stål)

  Per Hillström ny på posten Per Hillström blir ny chef för investerarrelationer på SSAB. Han tillträder sin tjänst under fjärde kvartalet 2016 och rapporterar till Taina Kyllönen EVP Corporate Identity and Group Communications. Per Hillström har tidigare varit chef för investerarrelationer på Scania, men kommer närmast från rollen som informationschef på Ellos Group. – Per har en lång erfarenhet av att arbeta med investerarrelationer för industribolag och en bred erfarenhet av finansiell kommunikation.

 • 2016-09-09

  Damstahl Groups vd prisas

  (METALLERochGRUVOR.se Stål)

  Tilldelades Stainless Steel Executive of the Year 2016 Damstahl Groups vd Mikael Sthaalros har utsetts till Stainless Steel Executive of the Year 2016 vid International Stainless & Special Steel Summit som hölls i Lissabon. Motiveringen till Executive of the Year 2016 lyder: "Mikael Sthaalros är en extraordinär ledarskapspersonlighet. I över 40 år har han varit den drivande kraften bakom Damstahl Group, som fortfarande är ett familjeägt företag. Han har utvecklat företagsgruppen till en ledande, stålverksoberoende grossist inom rostfritt stål i norra

 • 2016-05-04

  Stena Stål förvärvar Gujab AB

  (METALLERochGRUVOR.se Stål)

  "Ett väldigt bra komplement" Stena Stål har tecknat avtal om förvärv av tunn- och bandplåtsbolaget Gujab AB. Köpet kommer att innebära att Stena Stål fördubblar sin volym i Steel Service Center-sektorn och att Stena stärker sin position inom tunn- och bandplåt för den svenska marknaden. Affären förutsätter godkännande av Konkurrensverket. – Gujabs verksamhet blir ett väldigt bra komplement till vår befintliga verksamhet i det här segmentet, säger Stena Ståls vd, Henrik Forsmark.

 • 2016-05-02

  Kemiindustrin i ny rapport från Vinnova

  Kemiindustrin har expanderat kraftigt under hela 1900-talet och är idag en betydelsefull industrisektor i Sverige som sysselsätter många människor och bidrar starkt till svensk export.

  Nu publiceras en rykande färsk uppdatering av en rapport som belyser utvecklingstrender i kemiindustrin fram till och med år 2014. Rapporten beskriver likt tidigare kemiindustrins struktur men har dessutom kompletterats med data om kompetens, utbildning, kön, och härkomst samt industriell dynamik och strukturomvandling. Exempel på intressanta resultat är att endast 15 procent av företagen står för 80 procent av de anställda och att 80 procent av alla anställda i sektorn arbetar i utlandsägda företag. Gällande utvecklingen över tid, visar rapporten på en stabilisering av antalet anställda efter den tidigare nedgången mellan åren 2007 och 2010 samtidigt som kemiindustrins andel av svensk export fortsatt ökar.

  Rapporten visar även att 40 procent av de som arbetar i kemiindustrin är kvinnor, att en större andel kvinnor än män i kemiindustrin har högre utbildning (högskolenivå) samt att andelen kvinnor varierar stort mellan olika branschsegment. Av de med chefsbefattningar är 31% kvinnor år 2014 (jmf med 27% år 2007).

  Sett över tid visar rapporten också att andelen anställda med högre utbildning har ökat och då främst de högskoleutbildade med mer är tre års utbildning (civilingenjörsutbildningar samt andra utbildningar på master nivå).

   http://www.publector.org/Chemical_Industry_Companies_in_Sweden

  http://www.vinnova.se/upload/EPiStorePDF/va_16_04_T.pdf

 • 2016-04-28

  Förhandlingar om neddragningar på SSAB avslutade

  (METALLERochGRUVOR.se Stål)

  Nu har förhandlingarna som SSAB inledde för att minska antalet tjänstemän inom den nordiska verksamheten avslutats. Som ett resultat av förhandlingarna så kommer 262 tjänster i Sverige att försvinna. I februari meddelade SSAB att man inledde förhandlingar för att minska antalet anställda i den nordiska verksamheten. De förhandlingar som inleddes i Sverige omfattade anställda i Oxelösund, Borlänge, Luleå och koncernfunktionerna.

 • 2016-04-26

  Ökad amerikansk stålproduktion

  (METALLERochGRUVOR.se Stål)

  Ökning med 2,1 procent Den amerikanska stålproduktionen uppgick till 1.684.000 ton under den senaste rapportveckan. Produktionen var 0,5 procent lägre jämfört med veckan dessförinnan och 2,1 procent över nivån under motsvarande vecka förra året. Hittills i år är produktionen ned 2,2 procent, jämfört med motsvarande period i fjol. Det ackumulerade kapacitetsutnyttjandet ligger på 70,6 procent (71,5). Det framgår av statistik från American Iron and Steel Institute.

 • 2016-04-26

  Eurofer spår oförändrad efterfrågan

  (METALLERochGRUVOR.se Stål)

  Stålorganisationen Eurofer bedömer att den synbara efterfrågan (apparent demand) på stål inom EU kommer att vara oförändrad i år. Det är en sänkning från bedömningen i januari som pekade på en uppgång med 1,1 procent. Också för 2017 sänks prognosen som nu är en uppgång med 1,6 procent mot tidigare +1,7 procent. Under 2015 steg efterfrågan med 3,5 procent, att jämföra med organisationens bedömning i januari på 2,3 procent. 

 • 2016-04-23

  Innovationsfond ska gynna klimatsmart industri

  (METALLERochGRUVOR.se Stål)

  Stålindustrin välkomnar nytt förslag En innovationsfond ska skapas med pengar från EU:s handel med utsläppsrätter och fonden ska bidra med pengar till utvecklingen av klimatsmart produktion. Det förslaget lägger EU-parlamentarikern Fredrick Federley (C) nu fram i EU-parlamentet. Det är ett förslag som stålindustrin välkomnar. Det nuvarande systemet för handel med utsläppsrätter, ETS, ska förändras och i EU-parlamentet utarbetas nu olika förslag i miljö- och industriutskotten.

 • 2016-04-22

  SSAB tyngs av förluster

  (METALLERochGRUVOR.se Stål)

  Stålbolaget gör jätteemission SSAB:s styrelse har beslutat om en nyemission av B-aktier för cirka fem miljarder kronor. Samtidigt redovisar bolaget en förlust för årets första kvartal. SSAB redovisar strax efter beskedet om nyemissionen en förlust för årets första kvartal. Resultatet före skatt, exklusive jämförelsestörande poster, blev en förlust på 344 miljoner kronor, vilket kan jämföras med en vinst på 350 miljoner kronor ett år tidigare. Analytiker hade i snitt räknat med en förlust före skatt på 499 miljoner kronor, enligt en sammanställning av

 • 2016-04-21

  Minskad global produktion av råstål

  (METALLERochGRUVOR.se Stål)

  Nya siffror från WSA Den globala råstålsproduktionen låg på 137 miljoner ton i mars, vilket innebar nedgång med 0,5 procent jämfört med samma månad 2015. Det framgår av ett pressmeddelande från World Steel Association, WSA. Kapacitetsutnyttjande uppgick till 70,5 procent i mars, att jämföra med reviderade 66,2 procent i föregående månad. Under helåret 2015 sjönk produktionen med 2,8 procent, medan kapacitetsutnyttjandet låg på 69,7 procent. WSA:s statistik inkluderar siffror från 66 länder.

 • 2016-04-16

  Råstålsproduktionen upp i Kina

  (METALLERochGRUVOR.se Stål)

  Produktionen ned för hela året Råstålsproduktionen i Kina uppgick till cirka 70,65 miljoner ton under mars, vilket var 2,9 procent högre än motsvarande period i fjol. Det framgår av nya siffror från kinesiska statistikmyndigheten. Hittills i år är produktionen ned 3,2 procent. Under 2015 minskade produktionen med 2,3 procent till 803,8 miljoner ton. Året innan steg produktionen med 0,9 procent till 822,70 miljoner ton. Kina är den största råstålsproducenten i världen.

 • 2016-04-12

  Minskad tysk råstålsproduktion

  (METALLERochGRUVOR.se Stål)

  Ned med 1,6 procent Råstålsproduktionen i Tyskland uppgick till 3,811 miljoner ton under mars. Jämfört med samma månad året innan innebar det en nedgång med 1,6 procent. Det visar statistik från tyska stålföreningen. Hittills i år är produktionen ned med 2,5 procent. Under helåret 2015 sjönk produktionen med 0,6 procent till cirka 42,7 miljoner ton. Stålföreningens prognos för 2016 ligger på en nedgång med knappt 3 procent till 41,5 miljoner ton Tyskland var under 2015 den sjunde största producenten av råstål i världen.

 • 2016-04-11

  Toppmöte om överproduktion av stål

  (METALLERochGRUVOR.se Stål)

  Representanter för 30 länder möts i Bryssel Ministrar, höga företrädare och näringslivsrepresentanter från cirka 30 länder att träffas i Bryssel på måndagen den 18 april för att diskutera överkapacitetsproblem i stålsektorn, skriver OECD i ett pressmeddelande. Bland de deltagande länderna finns Kina, Japan, Tyskland, Indien, Storbritannien och USA. EU, WTO, OECD och branschorganisationen World Steel Association kommer också att delta. Mötet anordnas av den belgiska regeringen och OECD och kommer att fokusera på hur regeringen kan stödja en

 • 2016-04-11

  SSAB begär tullar på grovplåt i USA

  (METALLERochGRUVOR.se Stål)

  SSAB har tillsammans med Arcelormittal USA och Nucor lämnat in en formell begäran till handelskommissionen, United States International Trade Commission, att genomföra utredning med önskemål om införande av tullar på import av grovplåt (carbon och alloy steel cut-to-lengt plate) från flera länder i Europa och Asien. Det framgår av ett dokument med dateringen 8 april. 

 • 2016-04-04

  SSAB ändrar sig om klimatmål – det som sågs som "önsketänkande" kan vara "fullt rimligt"

  (Supermiljöbloggen)

  Sveriges enskilt största utsläppare av koldioxid vill skapa en stålindustri som är fri från koldioxidutsläpp. I dag meddelade den svenska ståltillverkaren SSAB att man tillsammans med statliga gruvdriftskoncernen LKAB och energibolaget Vattenfall nu initierar ett projekt för att lösa koldioxidfrågan i svensk stålindustri.
  ”Projektet skulle innebära ett stort bidrag till ett fossilfritt Sverige” skriver företagen på Dagens industris debattsida. För bara några veckor sedan uttryckte SSAB skepsis till Miljömålsberedningens förslag om noll i nettoutsläpp och 85 procents faktiska utsläppsminskningar till 2045.
  – Det är lite av ett önsketänkande, jag tror det blir svårt att nå. 75 procent utsläppsminskningar till 2050 hade känts mer möjligt att nå. Men även det förutsätter ny teknik som inte finns i dag, sa Klas Lundbergh till tidningen. Men under en pressträff på måndagsmorgonen förklarade Martin Lindqvist, vd och koncernchef på SSAB, att målet visst kan visa sig vara möjligt.

 • 2016-04-04

  SSAB, LKAB och Vattenfall i gemensamt projekt

  (METALLERochGRUVOR.se Stål)

  Tar initiativ till en koldioxid-fri stålindustri SSAB, LKAB och Vattenfall initierar ett projekt för att lösa koldioxidfrågan i svensk stålindustri. Tillsammans vill företagen inleda ett arbete för att utveckla en stålproduktion som inte släpper ut koldioxid, utan istället vatten. Världen står inför stora utmaningar då man ska ställa om till ett mer hållbart samhälle. SSAB:s nuvarande produktionssystem är ett av de mest koldioxideffektiva i världen. Samtidigt innebär dagens teknik för stålframställning med koksverk och masugnar att företaget är Sveriges

 • 2016-03-24

  Nina Cromnier fortsätter som generaldirektör för Kemikalieinspektionen

  (Kemikalieinspektionen Nyheter & Press)

  Svenska Nina Cromnier fortsätter som generaldirektör för Kemikalieinspektionen

  Regeringen har beslutat att förlänga Nina Cromniers förordnande som generaldirektör för Kemikalieinspektionen. Det nya förordnandet gäller från den 1 september 2016 till den 31 augusti 2019. 

Branschrapporter

Processindustrin

Ledarnas rapport Processindustrin ur ett chefsperspektiv

Branschrapport processindustrin

Kemiindustrin

Vinnovas rapport Chemical Industry Companies in Sweden

Hitta vägledning genom våra chefsguider

Vill du veta mer om allt ifrån arbetsrätt till karriär, lön och jämställdhet? Hitta svaren i våra chefsguider!

Bli medlem