Bransch – Stål/gruvor/kemi

Som branschansvarig uppmärksammar jag på den här sidan händelser och trender inom processindustrin. Det är framförallt kemi-, mineral-/gruv- och stålbranscherna jag bevakar. Fokus är inställt på nyheter, verksamhets- och ledarskapsfrågor som påverkar dig som chef inom dessa branscher. Bevakningen kan ses som ett komplement till Ledarna inom Processindustrins egen verksamhet.

/Anna Nilsson, bransch- och avtalsansvarig på Ledarna
Kontakta mig gärna om branschfrågor!
anna.nilsson@ledarna.se 

 


 

Nyheter om branschen

 • 2017-09-08

  Välbesökt nätverksträff med Metallkvinnor

  (Jernkontoret Nyheter)

  Smarta stål är framtiden Idag hålls High Tech Steel Conference – en konferens som samlar ledande forskare, innovatörer och entreprenörer för att prata om trender och senaste nytt om teknik och innovationer i avancerade stål. Gert Nilson är teknisk direktör på Jernkontoret och en av huvudtalarna på Triple Steelix konferens HTSC 2017 i Falun. Triple Steelix 2.0 arrangerar idag konferensen , HTSC 2017, i Falu gruva. Jernkontorets tekniske direktör, Gert Nilson är en av huvudtalarna.

 • 2017-09-06

  Skogsflis blir bränsle i masugn

  (metallerochgruvor.se Stål)

  I ett nystartat forskningsprojekt ska användning av bio-kol prövas vid masugnsbaserad ståltillverkning. Det är en ny metod som kan minska de fossila CO2-utsläppen med upp till 30 procent. Projektet drivs av Swerea MEFOS som tillsammans med SSAB i Oxelösund ska vidareutveckla metoder och göra tester i full industriell skala.

 • 2017-08-31

  Begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från medelstora förbränningsanläggningar

  (Jernkontoret Nyheter)

  Stålindustrin välkomnar Industriklivet – Vi välkomnar den här långsiktiga satsningen som stödjer vår resa mot nollutsläpp. Detta är en bra början för att nå målet. Vi är redan idag en av de mest klimatsmarta industrierna i internationell jämförelse, men det krävs både strukturella förändringar och tekniksteg för att nå hela vägen, säger Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret. Idag höll och presenterade 300 miljoner årligen för att minska basindustrins processrelaterade koldioxidutsläpp till 2045.

 • 2017-07-11

  Sparpaket i Thyssen Krupp

  (Jernkontoret Nyheter)

  2017-07-07 Vinnova stödjer smarta stål Som en del av regeringens satsning på digitalisering och nyindustrialisering stödjer innovationsmyndigheten Vinnova utveckligen av smarta stål med tio miljoner kronor, skriver Bergsmannen. "Vi är oerhört glada över Vinnovas stöd. Det ger oss möjlighet att fortsätta utveckla ekosystemet runt SSAB SmartSteel tillsammans med nya forskningspartners och företag", säger SSAB:s FoU-chef Eva Petursson. Bergsmannen, 2017-07-07

 • 2017-07-10

  Yttrande över Styrmedel för att förebygga uppkomst av avfall i syfte att främja cirkulär ekonomi, dir 2016:3

  (Jernkontoret Nyheter)

  Fossilfritt stål är möjligt Under Almedalens hårdaste mingel den 5 juli diskuterades bland annat möjligheten att producera fossilfritt stål i framtiden. Debattpanelen tog också tempen på industrin och menar att den faktiskt växer i Sverige trots att gängse uppfattning ofta är den motsatta. I panelen deltog Maria Wetterstrand , grön samhällsdebattör, Jan Moström , vd LKAB, Mats Kinnwall, chefekonom på Industriarbetsgivarna och Martin Pei , teknisk direktör på SSAB, i en paneldebatt om klimatsmarta innovationer i gruv- och stålindustrin.

 • 2017-07-06

  Säger nej Uddeholm är ohotad etta

  (Jernkontoret Nyheter)

  2017-07-05 Stålet som kan få Sverige att nå klimatmålet SSAB, LKAB och Vattenfall har startat projektet Hybrit, som undersöker möjligheterna att ställa om stålproduktionen från kol till vätgas, skriver DN. DN.se, 2017-07-05

 • 2017-06-22

  Nedgången för oljepriset fortsatt en risk för stålsektorn - Berenberg

  (Jernkontoret Nyheter)

  2017-06-21 EU-krav - gemensamma villkor på stålmarknaden Många europeiska stålföretag har känt av prisfallen som skett på grund av prisdumpning från Kina, skriver Metaller & Gruvor. Nu har EU-parlamentets handelsutskott antagit en ändring av hur unionens antidumpingtullar ska användas för att förhindra prisdumpningar på stål inom EU. "Vi välkomnar förslaget från utskottet. Det är viktigt att vi står upp för lika villkor och justa spelregler på stålmarknaden", säger Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret, stålindustrins branschorganisation.

 • 2017-06-02

  Jernkontoret arrangerar internationella stålkonferenser

  (Jernkontoret Nyheter)

  Nya regler om utsläppshandeln hotar Europas stålindustri Idag skriver 76 vd:ar ett öppet brev till EU:s statschefer. Om förslaget kring nya regler för EU:s handel med utsläppsrätter går igenom utan förändringar så kommer Europas stålindustri att få cirka 35 procent färre utsläppsrätter 2030 än de har idag. Risken att stålföretagen då konkurreras ut av företag utanför EU, som inte behöver betala för sina utsläpp, är överhängande. − Själva idén med systemet är att det ska löna sig att vara klimatsmart och gå före, men med det här förslaget får även de

 • 2017-05-09

  Ståljätten satsar på augmented reality

  (Jernkontoret Nyheter)

  SSAB SmartSteel får stöd från Vinnova Forsknings- och utvecklingsprojektet

  SSAB SmartSteel får nu stöd från innovationsmyndigheten Vinnova, skriver Metaller & Gruvor. Projektet syftar till att digitalisera stålet och göra information och anvisningar om alla stålprodukter tillgängliga, oavsett var de tillverkas. Varje länk i kedjan kan sedan utnyttja och ackumulera informationen. Stödet innebär att ekosystemet runt SSAB SmartSteel nu kan utvecklas tillsammans med nya partners, som Sandvik Materials Technology, och att utvalda delar kan testas

 • 2017-05-05

  SSAB vill öka produktionen

  (Jernkontoret Nyheter)

  SSAB söker tillstånd för utökad produktion SSAB vill öka produktionen av kallvalsad plåt i Borlänge från 650.000 till 900.000 ton om året, skriver Borlänge Tidning. Detta på grund av ökad efterfrågan från bilindustrin. Ärendet ligger nu hos Mark- och miljödomstolen. "Om vi utökar produktionen av kallvalsad glödgad plåt så innebär det inga fler arbetstillfällen i nuläget", uppger Anna Östlund, informationsansvarig vid SSAB i Borlänge, för tidningen.

  Borlänge Tidning, 2017-05-04

 • 2017-04-29

  Effektiviserar materialutveckling inom stålindustrin

  (metallerochgruvor.se Stål)

  Utveckling av nya material inom stålindustrin är kostsamt och tidskrävande. Genom att använda simuleringar kan utveckling av nya material och ståltillverkning effektiviseras. Swerea har ett nära samarbete med industrin där man utför simuleringar för att underlätta utveckling av nya stålsorter, optimera befintliga stål och förbättra tillverkningsprocessen.

 • 2017-04-26

  Certifierar koldioxidavtryck för järnmalmspellets

  (metallerochgruvor.se Gruva)

  Järnmalmspellets bidrar till 14 procent mindre koldioxidutsläpp. LKAB har beställt en undersökning för att spåra koldioxidutsläppen genom varje steg i dagens stålproduktion. En analys utförd av Ecofys fann att stål producerat med järnmalmspellets från LKAB bidrar till 14 procent mindre direkta koldioxidutsläpp än det Europeiska medelvärdet. Anledningen är bland annat att LKAB bryter magnetit, en typ av järnmalm som kräver betydligt mindre energi för att omvandlas till stål än den mindre effektiva hematitjärnmalmen, som är vanligast på den globala marknaden.

 • 2017-04-20

  EU utvärderar kemikalielagstiftningen Reach

  (Kemikalieinspektionen Nyheter & Press)

  Nyheter 2017-04-20 Under våren 2017 genomför EU-kommissionen en översyn av kemikalielagstiftningen Reach. Kemikalieinspektionen har lämnat flera förslag på hur lagstiftningen skulle kunna tillämpas mer effektivt. Reach-lagstiftningen har bidragit starkt till att öka skyddet för både människors hälsa och miljön. Men det finns brister i hur lagstiftningen tillämpas som skulle kunna åtgärdas genom att vissa processer i Reach förenklas och förtydligas, säger Alicja Andersson, utredare på Kemikalieinspektionen.

 • 2017-04-10

  SSAB emitterar obligationer

  (Jernkontoret Nyheter)

  2017-03-28 Kina granskar om stålverk verkligen stängts Enligt Financial Times har utredare skickats till Tangshan i Kina för att undersöka om stadens stålverk verkligen har stängts, skriver nyhetssajten Omni. Kina inledde förra året en plan för att minska landets produktionskapacitet för stål med 100-150 miljoner ton. Omni.se, 2017-03-28

 • 2017-04-10

  Ny stålsort trotsar naturlagarna

  (Jernkontoret Nyheter)

  2017-03-31 Vilja av stål blev en klänning blå Designern Naim Josefi har skapat en stålklänning som bars av programledaren Clara Henry i Melodifestivalens final, och nu har blivit uppmärksammad både i Sverige och utomlands, skriver Värmlandsbygden. Genom ett samarbete med Voestalpine Precision Strip i Munkfors togs paljetterna till klänningen fram. "Som stål betraktat är det ju inte något avancerat stål däremot att man kan göra det så tunt", säger Gert Nilson, teknisk direktör på Jernkontoret och programchef för Metalliska material.

 • 2017-01-16

  SGU: Sveriges gruvor är hållbara (di.se)

  (Ledarna Nyhetsbrev AH / ES)

  Gruvproduktionen i Sverige är jämförelsevis mycket hållbar och alternativet till svensk utvinning är ofta gruvproduktion i låglöneländer i Afrika eller Asien. Så kommenterar SGU:s generaldirektör Lena Söderberg den gruvdebatt som pågått i Dagens Industri de senaste dagarna. Den viktigaste orsaken till att Sverige har en hållbar gruvproduktion är enligt Lena Söderberg att Sverige har en av världens mest krävande miljö- och arbetsmiljölagstiftningar. "Samhällets behov av metaller och mineral är stort, för alla som lever och verkar i Sverige, där många av de efterfrågade ämnena inte är möjliga att återvinna. Därför är det vår gemensamma skyldighet att utvinna materialen så hållbart som möjligt och på de platser som har bäst förutsättningar", skriver Lena Söderberg.

 • 2017-01-02

  SSAB investerar i Norden

  (METALLERochGRUVOR.se Stål)

  Lägger 500 miljoner kronor i nordiska verksamheten SSAB investerar mer än 500 miljoner kronor i den nordiska verksamheten för att stödja tillväxtstrategin inom automotive, öka produktionsstabiliteten och minska energiförbrukningen. Investeringarna gäller verksamheterna i Tavastehus, Finland och Luleå och investeringsprojekten kommer att inledas i slutet av 2016. SSAB kommer att investera 370 miljoner kronor för att modernisera den första delen av betningslinjen i produktionen i Tavastehus.

 • 2016-12-19

  EU närmar sig en stärkning av utsläppshandeln

  (Supermiljöbloggen)

  Europaparlamentets miljöutskott har röstat igenom nya förslag för att stärka den urholkade handeln med utsläppsrätter. Om förslagen blir verklighet kan utsläppshandeln åter bli ett viktigt internationellt klimatverktyg. EU:s kraftigt kritiserade handel med utsläppsrätter EU ETS kan vara på väg att reformeras. Miljöutskottet i Europaparlamentet har efter utdragna förhandlingar antagit tre förslag som ska stärka handelssystemet.

 • 2016-11-10

  Tufft för ståljätte

  (METALLERochGRUVOR.se Stål)

  Förbättrat resultat men under förväntningarna Arcelor Mittal, världens största stålbolag, redovisar ett förbättrat resultat för sin kärnverksamhet under tredje kvartalet. Vinsten var dock lägre än väntat, och bolaget flaggar för att det fjärde kvartalet kommer att bli svagare och påverkas av lägre stålpriser i USA. Rörelsevinsten rensad för engångsposter och nedskrivningar steg med 40 procent jämfört med motsvarande period i fjol, till 1,9 miljarder dollar, cirka 17 miljarder kronor.

Branschrapporter

Processindustrin

Ledarnas rapport Processindustrin ur ett chefsperspektiv

Branschrapport processindustrin

Kemiindustrin

Vinnovas rapport Chemical Industry Companies in Sweden

Hitta vägledning genom våra chefsguider

Vill du veta mer om allt ifrån arbetsrätt till karriär, lön och jämställdhet? Hitta svaren i våra chefsguider!

Bli medlem