Bransch – Stål/gruvor/kemi

Som branschansvarig uppmärksammar jag på den här sidan händelser och trender inom processindustrin. Det är framförallt kemi-, mineral-/gruv- och stålbranscherna jag bevakar. Fokus är inställt på nyheter, verksamhets- och ledarskapsfrågor som påverkar dig som chef inom dessa branscher. Bevakningen kan ses som ett komplement till Ledarna inom Processindustrins egen verksamhet.

/Anna Nilsson, bransch- och avtalsansvarig på Ledarna
Kontakta mig gärna om branschfrågor!
anna.nilsson@ledarna.se 

 


 

Nyheter om branschen

 • 2017-09-20

  Ståljättar överens om sammansmältning

  (Jernkontoret Nyheter)

  2017-09-19 Forskare i Gävle kyler ned stål med jetstrålar Forskare på Högskolan i Gävle har utvecklat en kylteknik som de hoppas ska ge stora fördelar för bland annat stålindustrin, skriver Arbetarbladet. Jetstrålar med luft, vatten eller andra vätskor riktas så att de med exakthet kyler ett material på vissa punkter. Arbetarbladet, 2017-09-19

 • 2017-09-20

  Positiva industrisatsningar i höstbudgeten

  (Jernkontoret Nyheter)

  Stabil stålproduktion jämfört med 2016 Den svenska råstålsproduktionen uppgick till 283 tusen ton under augusti månad 2017. Det är en nedgång med 25 procent jämfört med samma period 2016, visar statistik från Jernkontoret. Slipad stång, Ovako i Hällefors. Hittills under 2017 så har det producerats 3 033 tusen ton råstål i Sverige. Det innebär att den totala produktionen minskat med 1,6 procent jämfört med samma period 2016.

 • 2017-09-19

  Forskare i Gävle kyler ned stål med jetstrålar

  (Jernkontoret Nyheter)

  2017-09-18 Ovako introducerar Hybrid Steel Ovako utmanar den traditionella stålklassificeringen och lanserar nu ett hybridstål som utvecklats på Ovakos FoU-enhet i Hofors, skriver Dalarnas Tidningar. "Hybrid Steel erbjuder egenskaper från verktygsstål, maråldringsstål och rostfritt stål, kombinerat med samma tillverkningsekonomi som konventionellt stål. Stålet kombinerar hög prestanda med möjlighet att hjälpa kunder att minska sina produktionskostnader", skriver Ovako i ett pressmeddelande.

 • 2017-09-15

  Jernkontorets guldmedaljörer sedan 1700-talet på nätet

  (Jernkontoret Nyheter)

  2017-09-13 Bergsskolan ansöker om konkurs Bergsskolan i Filipstad har begärt sig själv i konkurs. Anledningen är att antalet studenter har sjunkit och att skolan då fått problem med ekonomin, skriver Värmlands Folkblad. Enligt rektor Jörgen Andersson kan dock skolans utbildningar som riktar sig mot industrin, Bergsskolan Kompetensutveckling (BKU) bli kvar. Även Gert Nilson, tekniska direktör på Jernkontoret, ser en framtid för BKU. "Vi är övertygade om att efterfrågan på den typ av utbildningar som BKU ger kommer att fortsätta öka", säger Gert Nilson

 • 2017-09-08

  Välbesökt nätverksträff med Metallkvinnor

  (Jernkontoret Nyheter)

  Smarta stål är framtiden Idag hålls High Tech Steel Conference – en konferens som samlar ledande forskare, innovatörer och entreprenörer för att prata om trender och senaste nytt om teknik och innovationer i avancerade stål. Gert Nilson är teknisk direktör på Jernkontoret och en av huvudtalarna på Triple Steelix konferens HTSC 2017 i Falun. Triple Steelix 2.0 arrangerar idag konferensen , HTSC 2017, i Falu gruva. Jernkontorets tekniske direktör, Gert Nilson är en av huvudtalarna.

 • 2017-09-06

  Skogsflis blir bränsle i masugn

  (metallerochgruvor.se Stål)

  I ett nystartat forskningsprojekt ska användning av bio-kol prövas vid masugnsbaserad ståltillverkning. Det är en ny metod som kan minska de fossila CO2-utsläppen med upp till 30 procent. Projektet drivs av Swerea MEFOS som tillsammans med SSAB i Oxelösund ska vidareutveckla metoder och göra tester i full industriell skala.

 • 2017-08-31

  Begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från medelstora förbränningsanläggningar

  (Jernkontoret Nyheter)

  Stålindustrin välkomnar Industriklivet – Vi välkomnar den här långsiktiga satsningen som stödjer vår resa mot nollutsläpp. Detta är en bra början för att nå målet. Vi är redan idag en av de mest klimatsmarta industrierna i internationell jämförelse, men det krävs både strukturella förändringar och tekniksteg för att nå hela vägen, säger Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret. Idag höll och presenterade 300 miljoner årligen för att minska basindustrins processrelaterade koldioxidutsläpp till 2045.

 • 2017-07-11

  Sparpaket i Thyssen Krupp

  (Jernkontoret Nyheter)

  2017-07-07 Vinnova stödjer smarta stål Som en del av regeringens satsning på digitalisering och nyindustrialisering stödjer innovationsmyndigheten Vinnova utveckligen av smarta stål med tio miljoner kronor, skriver Bergsmannen. "Vi är oerhört glada över Vinnovas stöd. Det ger oss möjlighet att fortsätta utveckla ekosystemet runt SSAB SmartSteel tillsammans med nya forskningspartners och företag", säger SSAB:s FoU-chef Eva Petursson. Bergsmannen, 2017-07-07

 • 2017-07-10

  Yttrande över Styrmedel för att förebygga uppkomst av avfall i syfte att främja cirkulär ekonomi, dir 2016:3

  (Jernkontoret Nyheter)

  Fossilfritt stål är möjligt Under Almedalens hårdaste mingel den 5 juli diskuterades bland annat möjligheten att producera fossilfritt stål i framtiden. Debattpanelen tog också tempen på industrin och menar att den faktiskt växer i Sverige trots att gängse uppfattning ofta är den motsatta. I panelen deltog Maria Wetterstrand , grön samhällsdebattör, Jan Moström , vd LKAB, Mats Kinnwall, chefekonom på Industriarbetsgivarna och Martin Pei , teknisk direktör på SSAB, i en paneldebatt om klimatsmarta innovationer i gruv- och stålindustrin.

 • 2017-07-06

  Säger nej Uddeholm är ohotad etta

  (Jernkontoret Nyheter)

  2017-07-05 Stålet som kan få Sverige att nå klimatmålet SSAB, LKAB och Vattenfall har startat projektet Hybrit, som undersöker möjligheterna att ställa om stålproduktionen från kol till vätgas, skriver DN. DN.se, 2017-07-05

 • 2017-06-22

  Nedgången för oljepriset fortsatt en risk för stålsektorn - Berenberg

  (Jernkontoret Nyheter)

  2017-06-21 EU-krav - gemensamma villkor på stålmarknaden Många europeiska stålföretag har känt av prisfallen som skett på grund av prisdumpning från Kina, skriver Metaller & Gruvor. Nu har EU-parlamentets handelsutskott antagit en ändring av hur unionens antidumpingtullar ska användas för att förhindra prisdumpningar på stål inom EU. "Vi välkomnar förslaget från utskottet. Det är viktigt att vi står upp för lika villkor och justa spelregler på stålmarknaden", säger Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret, stålindustrins branschorganisation.

 • 2017-06-02

  Jernkontoret arrangerar internationella stålkonferenser

  (Jernkontoret Nyheter)

  Nya regler om utsläppshandeln hotar Europas stålindustri Idag skriver 76 vd:ar ett öppet brev till EU:s statschefer. Om förslaget kring nya regler för EU:s handel med utsläppsrätter går igenom utan förändringar så kommer Europas stålindustri att få cirka 35 procent färre utsläppsrätter 2030 än de har idag. Risken att stålföretagen då konkurreras ut av företag utanför EU, som inte behöver betala för sina utsläpp, är överhängande. − Själva idén med systemet är att det ska löna sig att vara klimatsmart och gå före, men med det här förslaget får även de

 • 2017-05-09

  Ståljätten satsar på augmented reality

  (Jernkontoret Nyheter)

  SSAB SmartSteel får stöd från Vinnova Forsknings- och utvecklingsprojektet

  SSAB SmartSteel får nu stöd från innovationsmyndigheten Vinnova, skriver Metaller & Gruvor. Projektet syftar till att digitalisera stålet och göra information och anvisningar om alla stålprodukter tillgängliga, oavsett var de tillverkas. Varje länk i kedjan kan sedan utnyttja och ackumulera informationen. Stödet innebär att ekosystemet runt SSAB SmartSteel nu kan utvecklas tillsammans med nya partners, som Sandvik Materials Technology, och att utvalda delar kan testas

 • 2017-05-05

  SSAB vill öka produktionen

  (Jernkontoret Nyheter)

  SSAB söker tillstånd för utökad produktion SSAB vill öka produktionen av kallvalsad plåt i Borlänge från 650.000 till 900.000 ton om året, skriver Borlänge Tidning. Detta på grund av ökad efterfrågan från bilindustrin. Ärendet ligger nu hos Mark- och miljödomstolen. "Om vi utökar produktionen av kallvalsad glödgad plåt så innebär det inga fler arbetstillfällen i nuläget", uppger Anna Östlund, informationsansvarig vid SSAB i Borlänge, för tidningen.

  Borlänge Tidning, 2017-05-04

 • 2017-04-29

  Effektiviserar materialutveckling inom stålindustrin

  (metallerochgruvor.se Stål)

  Utveckling av nya material inom stålindustrin är kostsamt och tidskrävande. Genom att använda simuleringar kan utveckling av nya material och ståltillverkning effektiviseras. Swerea har ett nära samarbete med industrin där man utför simuleringar för att underlätta utveckling av nya stålsorter, optimera befintliga stål och förbättra tillverkningsprocessen.

 • 2017-04-26

  Certifierar koldioxidavtryck för järnmalmspellets

  (metallerochgruvor.se Gruva)

  Järnmalmspellets bidrar till 14 procent mindre koldioxidutsläpp. LKAB har beställt en undersökning för att spåra koldioxidutsläppen genom varje steg i dagens stålproduktion. En analys utförd av Ecofys fann att stål producerat med järnmalmspellets från LKAB bidrar till 14 procent mindre direkta koldioxidutsläpp än det Europeiska medelvärdet. Anledningen är bland annat att LKAB bryter magnetit, en typ av järnmalm som kräver betydligt mindre energi för att omvandlas till stål än den mindre effektiva hematitjärnmalmen, som är vanligast på den globala marknaden.

 • 2017-04-20

  EU utvärderar kemikalielagstiftningen Reach

  (Kemikalieinspektionen Nyheter & Press)

  Nyheter 2017-04-20 Under våren 2017 genomför EU-kommissionen en översyn av kemikalielagstiftningen Reach. Kemikalieinspektionen har lämnat flera förslag på hur lagstiftningen skulle kunna tillämpas mer effektivt. Reach-lagstiftningen har bidragit starkt till att öka skyddet för både människors hälsa och miljön. Men det finns brister i hur lagstiftningen tillämpas som skulle kunna åtgärdas genom att vissa processer i Reach förenklas och förtydligas, säger Alicja Andersson, utredare på Kemikalieinspektionen.

 • 2017-04-10

  SSAB emitterar obligationer

  (Jernkontoret Nyheter)

  2017-03-28 Kina granskar om stålverk verkligen stängts Enligt Financial Times har utredare skickats till Tangshan i Kina för att undersöka om stadens stålverk verkligen har stängts, skriver nyhetssajten Omni. Kina inledde förra året en plan för att minska landets produktionskapacitet för stål med 100-150 miljoner ton. Omni.se, 2017-03-28

 • 2017-04-10

  Ny stålsort trotsar naturlagarna

  (Jernkontoret Nyheter)

  2017-03-31 Vilja av stål blev en klänning blå Designern Naim Josefi har skapat en stålklänning som bars av programledaren Clara Henry i Melodifestivalens final, och nu har blivit uppmärksammad både i Sverige och utomlands, skriver Värmlandsbygden. Genom ett samarbete med Voestalpine Precision Strip i Munkfors togs paljetterna till klänningen fram. "Som stål betraktat är det ju inte något avancerat stål däremot att man kan göra det så tunt", säger Gert Nilson, teknisk direktör på Jernkontoret och programchef för Metalliska material.

Branschrapporter

Processindustrin

Ledarnas rapport Processindustrin ur ett chefsperspektiv

Branschrapport processindustrin

Kemiindustrin

Vinnovas rapport Chemical Industry Companies in Sweden

Hitta vägledning genom våra chefsguider

Vill du veta mer om allt ifrån arbetsrätt till karriär, lön och jämställdhet? Hitta svaren i våra chefsguider!

Bli medlem