Bransch – Tillverkning

Ju mer kunskap och insikt om din omvärld, desto bättre blir du som chef!  Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång – människor växer och verksamheter utvecklas.

Välkommen till webbsidan som bevakar din bransch, Tillverkningsindustrin. Jag vänder mig till alla nyfikna, vetgiriga medlemmar och chefer. 

Jag vill som branschansvarig bevaka aktuella nyheter, chefsfrågor och analysera trender med utgångspunkt i branschen Tillverkningsindustrin.

Med dina insikter, branschföreningen Teknik & Motors kunskaper och mina kontakter med arbetsmarknadens parter och beslutsfattare i samhället ska vi skapa ett forum som är relevant för dig i din roll som medlem och chef. 

/Peder Bertilsson, bransch- och avtalsansvarig på Ledarna
Kontakta mig gärna om branschfrågor!
peder.bertilsson@ledarna.se

 


 

Nyheter om branschen

 • 2017-07-06

  Fordonsindustrin toppar industrins tillväxt

  (Teknikföretagen Exportförutsättningar | Nyheter)

  Transportmedelsindustrin, gruvor och stål, samt maskiner och metall går starkt. Kemi- och läkemedelsindustri samt plast- och gummiindustrin går svagare medan livsmedel visar nolltillväxt. Totalt ökar den svenska industrins produktion med 2,3 procent 2017. Det framgår av industrins nya gemensamma konjunkturbedömning.

 • 2017-07-06

  Svensk industri på väg att växla upp

  (Affärsvärlden)

  "Teknikindustrin, gruvorna och stålet är motorn", säger Anders Rune, chefekonom på Teknikföretagen. Den svenska industrins produktion väntas öka med totalt 2,3 procent i år, efter en produktionsökning på 1,9 procent förra året. Transportmedelsindustrin, gruvor och stål, samt maskiner och metall går starkt, medan livsmedel samt plast- och gummi-industrin visar nolltillväxt.

 • 2017-07-05

  Digitalisering kan öka svensk konkurrenskraft

  (IVA Nyheter)

  Ökad digitalisering kan ge extra fart åt både företag och organisationer. Men kunskapen om möjligheter och utmaningar behöver bli bättre. IVAs nya projekt Digitalisering för ökad konkurrenskraft, som lanserades i Almedalen, ska råda bot på detta. Projektet tar fasta på flera aspekter av digitalisering. Förslag till strategier, riktlinjer och konkreta åtgärder ska tas fram. Allt med fokus på tre områden: infrastruktur, kompetensförsörjning och integritet. – Digitalisering ger stora möjligheter både för Ericsson och Astra Zeneca, sa Leif Johansson, styrelseordförande i båda bolagen, när projektet lanserades.

 • 2017-07-05

  Volvo Cars elektrifierar hela sitt modellprogram

  (industritorget Senaste Nytt)

  Volvo Cars har meddelat att alla nya Volvo-bilar som lanseras från och med 2019 kommer att vara utrustade med en elmotor.Ett historiskt beslut då det innebär att man inte längre kommer att tillverka bilar som endast är utrustade med förbränningsmotor. Samtidigt innebär beslutet att elektrifieringen ges en central position i företagets framtida verksamhet.

 • 2017-07-04

  Dags att se över konfliktreglerna?

  (Teknikföretagen Nyheter)

  Konfliktreglerna är omoderna och bör ses över, var en synpunkt som fördes fram från både arbetsgivarhåll och borgerliga politiker under Teknikföretagens paneldebatt vid Almedalen. Men de fick mothugg av Socialdemokraterna, Unionen och IF Metall. Under rubriken ”Perspektiv på obalanserade konfliktregler – hur ser lösningarna ut?” debatterade företrädare från bland annat fackförbund, Almega, Teknikföretagen och politiken.

 • 2017-07-04

  Industriavtalet 20 år

  (Teknikföretagen Nyheter)

  Industriavtalet fyller i år 20 år och har haft en avgörande betydelse för svensk ekonomis framgång, Men medias ointresse för avtalsrörelsen kan hota dess legitimitet.  Det var några av diskussionspunkterna på Teknikföretagens Almedalsseminarium ”Fyra perspektiv på avtalsrörelsen 2017 och framtiden för Industriavtalet”.

 • 2017-07-04

  Allt fler jobb görs av robotar

  (Prevent Arbetsliv)

  Fysiska robotar och programvaror tar över allt fler arbetsuppgifter. Det visar en undersökning från fackförbundet Unionen. Sex av tio av Unionens klubbar uppger att arbetsuppgifter som tidigare utfördes av människor har automatiserats de senaste fem åren. Industrin har föga förvånande kommit längst när det gäller automatisering. 63 procent av Unionens industriklubbar uppger att arbetsuppgifter i den svenska verksamheten automatiserats de senaste fem åren.

 • 2017-07-03

  Tjejerna som tar klivet från montering till arbetsledare

  (industritorget Senaste Nytt)

  I en värld dominerad av män kan det vara svårt som kvinna att ta plats. -På Uddevalla Finmekanik AB, Ufab nere vid Junogatan strömmar jobben in. Så pass att bara de senaste tre månaderna har styrkan på monteringen fördubblats, från 25 till 50 personer. Totalt har företaget 95 personer på lönelistan. Tidigt i våras insåg produktionschefen Egon Vijatov att han inte skulle kunna hantera en sådan stor personalstyrka. – Då hade vi att välja mellan att rekrytera två färdiga produktionsledare externt, eller att välja internt. Det är inte den enkla vägen, men för oss är det viktigt att ta hand om de talanger vi har och utveckla deras kompetens. Dessutom är det en fördel att själv kunna forma våra ledare. Så nu är mitt mål att Anette och Linda ska bli de duktigaste arbetsledarna killarna och tjejerna på monteringen har haft.

 • 2017-06-30

  Klartecken för nytt lärlingsavtal inom industrin

  (Industriarbetsgivarna Nyheter)

  En ny gymnasielärlingsutbildning är klar att påbörjas till hösten. Tidigare i dag kom Industriarbetsgivarna och IF Metall överens om villkoren i det avtal som ska gälla för en helt ny lärlingsutbildning i svensk basindustri. Inom ramen för en ny anställningsform kombinerar man teoretisk undervisning med arbetspraktik ute på industriföretag. Omkring hälften av utbildningstiden sker ute på arbetsplatserna och hälften av tiden sker på gymnasieskolan.

 • 2017-06-30

  Geely flyttar fram Västra Götalands position som kunskapsregion

  (industrinyheter.se Toppnyheter)

  Geelys etablering av ett innovationscenter med fokus på elfordon gör Västra Götaland till vinnare i den stenhårda konkurrensen om kompetens, företag och arbetstillfällen. Den flyttar också fram Västra Götalands position som en av de främsta regionerna i omställningen till fossiloberoende.

 • 2017-06-29

  Svenska företag i topp gällande investeringar i AI

  (industritorget Senaste Nytt)

  Det digitala utvecklingsbolaget Avanade har genomfört en ny global undersökning bland åttahundra IT-chefer och beslutsfattare från världens åtta mest digitalt drivna ekonomier. Avanade har tittat närmare på attityden till intelligent automatisering (IA) och artificiell intelligens (AI). Svenska företag har en påfallande hög grad av investeringsvilja i ny digital teknik och ligger i topp sett på tre års sikt.

 • 2017-06-28

  Ledarskapet - Sveriges digitala försprång

  Företagskultur har seglat upp som det främsta hindret för digital transformation, men Sverige har ett försprång internationellt tack vare den svenska ledarskapsmodellen. Det visar en ny stor undersökning i Europa och USA. Sverige är bäst på samarbete och kundfokus. Det visar rapporten ”The Digital Culture Challenge” där Capgemini tillsammans med digitalexperten Brian Solis intervjuat chefer, ledning och medarbetare på 340 företag i Europa och USA.

 • 2017-06-28

  Geely valde Göteborg för europeisk storsatsning

  (industritorget Senaste Nytt)

  Kompetensen i det västsvenska fordonsklustret blev avgörande för kinesiska fordonskoncernen Geelys beslut att bygga sitt europeiska innovationscenter på Lindholmen Science Park i Göteborg.För satsningen byggs en ny fastighet på mellan 70 000 och 80 000 kvadratmeter med plats för mer än 3 500 personer.

 • 2017-06-27

  Utvecklar avancerade system för självkörande bilar

  (industritorget.se nyheter)

  Volvo Cars, Autoliv, världsledande företag inom bilsäkerhet och NVIDIA, ett Al – artificiell intelligens - och visuellt databehandlingsföretag, går samman för att utveckla avancerade system och mjukvara för självkörande bilar. De tre företagen kommer att arbeta tillsammans med Zenuity, ett nybildat mjukvaruutvecklings joint venture företag lika ägt av Volvo Cars och Autoliv för att utveckla nästa generations tekniker för självkörande bilar. Volvo Cars har åtagit sig att ha nivå 4 självkörande bilar till försäljning år 2021.

 • 2017-06-26

  Internet och teknologi – framtidens samhällsdelare

  (industritorget.se nyheter)

  Hur ser framtidens arbetsmarknad ut och vilka behov kan vi redan idag forska kring och möta? Ashkan Fardost, forskare, föreläsare och rådgivare talar på AFA Försäkrings seminarium i Almedalen om framtidens system, hur de kan komma att påverka våra arbetsmiljöer och hur vi rustar oss inför framtidens arbetsliv. 

 • 2017-06-26

  Storföretag satsar på Motorbranschcollege

  (industritorget.se nyheter)

  Bakom satsningen Motorbranschcollege står Motorbranschens Yrkesnämnd. Volvo Lastvagnar Sverige, Scania Bilar Sverige, Lantmännen Maskin och Swecon Anläggningsmaskiner har undertecknat en avsiktsförklaring där man stödjer Motorbranschcollege, en satsning på förnyad och förbättrad gymnasieutbildning inom fordonsteknik i Sverige.

 • 2017-06-21

  Svenska chefer tveksamma till nya teknikinvesteringar

  (industrinyheter.se Toppnyheter)

  Fler än sju av tio nordiska chefer tror att deras nuvarande affärsmodell blir förlegad inom fem år eller tidigare. Samtidigt skapar digitaliseringen fler möjligheter att utveckla nya affärer i samverkan med aktörer från andra branscher. Sverige är det land där startups och nya teknikföretag bedöms påverka utvecklingen allra mest – men där samtidigt viljan till nya teknikinvesteringar är lägst. Det framgår i en ny studie som genomförts av Kairos Future på uppdrag av mjukvaru- och tjänsteföretaget Tieto.

 • 2017-06-21

  KI: Högkonjunkturen toppar 2018

  (Affärsvärlden)

  Den svenska högkonjunkturen förstärks i år och toppar 2018. Det är exporten som driver på utvecklingen tack vare en starkare global efterfrågan. Det visar Konjunkturinstitutets prognos på onsdagen. BNP väntas öka med 2,5 procent i år och 2,4 procent nästa år. I sin senaste prognos i mars spådde KI en BNP-tillväxt på 2,5 procent i år och 2,1 procent nästa år.

 • 2017-06-16

  "Kunskaps- och teknikföretagen avgörande för ekonomin"

  (Ny Teknik Senaste Nytt)

  Vi måste värna de stora teknikintensiva företagen. De är grogrund för nya startups, har erfarenhet och kan skala upp ny teknologi. Spridningseffekterna från dessa företag till övriga näringslivet är helt avgörande för kunskapsekonomin, skriver forskaren Martin Andersson. Sedan 1990-talskrisen har Sverige genomgått en betydande strukturomvandling. Sysselsättning och tillväxt av jobb skapas i första hand av små och medelstora företag, i synnerhet i tjänstebranscher, medan industrin faller tillbaka.

 • 2017-06-15

  Partsekonomernas rapport 2017 – en ny publikation från Industrirådet

  (Teknikföretagen Ekonomisk analys | Nyheter)

  I en ny rapport från Industrirådet redogör Partsekonomerna för industrins utveckling och de ekonomiska förutsättningarna i Sverige och internationellt. Partsekonomerna är utsedda inom ramen för Industriavtalet och består av ekonomer hos arbetsgivarorganisationer och fackförbund inom industrin.

Jag som branschansvarig bevakar aktuella nyheter, chefsfrågor och analyserar trender med utgångspunkt i branschen tillverkningsindustrin. Branschbevakningen sker i samarbete med branschföreningen Teknik & MotorDu som medlem är alltid välkommen att höra av dig till mig med tips på ämnen du tycker vi ska skriva om!

Läs vår branschrapport!


Branschrapport till tillverkningsindustirn

Hitta vägledning genom våra chefsguider

Vill du veta mer om allt ifrån arbetsrätt till karriär, lön och jämställdhet? Hitta svaren i våra chefsguider!

Bli medlem