Bransch – Tjänster/service

Som branschansvarig bevakar jag aktuella nyheter och trender inom den privata tjänstesektorn.

I den senaste branschrapporten, Den privata tjänstesektorn ur ett chefsperspektiv, lyfter jag fram några av de större och gemensamma framtidsutmaningar som cheferna inom den privata tjänstesektorn står inför.

Många av cheferna ställs dagligen inför konkreta utmaningar som följer av en ökad internationalisering. När företag arbetar över gränserna innebär det att cheferna måste hantera nya situationer där medarbetarna finns i både andra städer och länder. Vad krävs av en chef för att vara närvarande på distans?

Egentligen är det fel att tala om den privata tjänstesektorn som en bransch när den egentligen består av flera olika, vitt skilda, branscher. Därför presenteras några utvalda sektorer inom branschen i slutet av rapporten.

Min branschbevakning ska ses som ett komplement till föreningarna Ledarna inom privat tjänstesektor och Medieledarnas egen verksamhet. 

/Irena Franzén, bransch- och avtalsansvarig på Ledarna
Kontakta mig gärna om branschfrågor!
irena.franzen@ledarna.seNyheter om branschen

 • 2016-10-20

  Falkengren: Sparande är bra – men det kostar oss

  (Affärsvärlden)

  Annika Falkengren, vd för SEB. Foto: All over press Storbanken SEB redovisar en oväntat hög vinst för årets tredje kvartal. Men marknadsläget är osäkert och företagen fortsatt försiktiga med sina investeringar, säger vd Annika Falkengren: "Jag är jättenöjd. Jag kan inte komma på när vi haft ett bättre kvartal tre än kvartal två. Sommarmånaderna brukar alltid vara lite mer utmanande, men vi har visat på en bra aktivitet, i synnerhet i september", säger Annika Falkengren.

 • 2016-10-19

  Riksnyheternas nya utrikes- och inrikeschef

  Pia Bernhardson-Forssell blir riksnyheternas nya utrikeschef och Kajsa Gudmundson blir ny inrikeschef. Tillsammans ska de leda arbetet med att förnya och utveckla journalistiken med fokus på publiken.


  Pia Bernhardson-Forssell kommer närmast från en tjänst som projektledare för Friktion. Hon har en bred bakgrund och har tidigare bland annat varit projektledare för Agenda. Kajsa Gudmundson kommer närmast från en tjänst som redaktör med ansvar för överblick och koordinering av SVT Nyheters planering. Tidigare arbetade Kajsa med att utveckla TV4 Nyheternas digitala nysatsning på sociala medier och livesändningar online och har också arbetat som sändande redaktör för TV4Nyheterna 19 och 22, samt tidigare varit reporter och programledare.

 • 2016-10-19

  Anders Borg rådgivare för asiatisk bank

  (DN Ekonomi Senaste Nytt)

  Anders Borg har fått nytt jobb. Den förre finansministern blir rådgivare för den nya asiatiska investmentbanken AIIB, rapporterar Dagens Industri.

 • 2016-10-18

  Svensk konsultsektor i ny belysning

  (Almega Politik & Ekonomi Rapporter)

  18 oktober 2016 Konsultsektorn är inte en bransch i vanlig mening. Den består av företag med likartad affärslogik som är verksamma i helt olika branscher. Den expanderar i takt med att kunderna väljer att upphandla konsulter som gör utredningar, projekterar byggen, utvecklar produkter och IT-system, konstruerar maskiner, utformar reklamkampanjer, patentansökningar och affärsavtal, genomför revisioner och tester av olika slag, sköter rekrytering, bokföring eller telefonintervjuer, utvecklar organisationsformer, interna rutiner och mycket mer.

 • 2016-10-13

  Kollektivavtal Almega: "IT-företagen vill ha indiv...

  (TCO Arbetsvärlden Senast Publicerat)

  Kollektivavtal IT-företagen tvekar om kollektivavtal eftersom de vill ha mer flexibilitet och är rädda att hamna i konflikt. Det menar Almega inför avtalsrörelsen med Unionen och Saco 2017. – Vi har svårt att rekrytera mindre bolag, de vill ha mer flexibilitet i avtalen, säger Anne-Marie Fransson på IT & Telekomföretagen. Foto: Johan Knobe. Text: 13 Okt 2016 Dela artikeln Arbetsgivarna är angelägna om att höja organisationsgraden och värna partsmodellen, men det finns också stora hinder i avtalens utformning.

 • 2016-10-13

  Fortfarande inget avtal på Facebook i Sverige

  (TCO Arbetsvärlden Senast Publicerat)

  Kollektivavtal Uppstartsföretag och utlandsägda bolag i IT-branschen är ofta ointresserade av kollektivavtal. På Facebook har man ännu inte nått ett avtal. "Det tar tid att övertyga dem", säger Niklas Hjert, förhandlingschef på Unionen som nu överväger särskilda avtal för startups. Amerikanska bolag som Facebook är fackliga utmaningar menar Unionen.

   

 • 2016-10-12

  Företagen sega med digitaliseringen

  (CFO World Senaste Artiklar)

  Offentlig sektor har kommit betydligt längre än företagen med sin digtalisering visar en undersökning från Visma.

  Visma har frågat 1 200 vdar och ekonomichefer inom svenskt näringsliv och offentlig sektor hur mycket de har digitaliserat i sin verksamhet och resultatet är kanske lite förvånande. Det visar sig nämligen att offentlig sektor säger att de har digitaliserat verksamheten i betydligt större grad än företagen. Räknar man in både privat och offentlig sektor ligger Sveriges totala digitaliseringsindex på 38 procent. Tittar vi bara på offentlig sektor är motsvarande siffra hela 52 procent.

 • 2016-10-11

  Machine Learning – ett sätt att "automatiskt" göra ­organisationen smartare

  (CFO World Senaste Artiklar)

  En av livets få konstanter är att vi hela tiden möter ­saker vi aldrig mött förut. Machine Learning (ML) gör att vi bättre kan hantera även dessa situationer. Med ML kan datorer automatiskt hitta mönster och skaffa sig insikter från stora datamängder – utan att man i förväg talat vad man ska leta efter eller var man ska leta eller hur det ska gå till.

 • 2016-10-11

  Så många har kollektivavtal – i olika sektorer

  (TCO Arbetsvärlden Senast Publicerat)

  Den svenska arbetsmarknadsmodellen där parterna tar huvudansvaret för lönebildning och andra villkor, bygger på att kollektivavtalen också har hög täckningsgrad.

  Nio av tio svenska löntagare omfattas av kollektivavtal (inklusive hängavtal), en nivå som har varit stabil sedan 2008. Täckningsgraden skiljer sig dock åt mellan sektorer, branscher och företag av skilda storlekar.Lägst är anslutningen bland små företag inom privata tjänstenäringar, dit bland andra IT-sektorn hör. Ju mindre företag, desto lägre sannolikhet att kollektivavtal finns. Inom offentlig sektor omfattas alla anställda av kollektivavtal. Inom hela privata sektorn är anslutningen 85 procent, vilket är extremt högt i en internationell jämförelse.

 • 2016-09-30

  Hon byter Microsoft mot AWS – här är veckans nya chefer

  (IT 24 IT Konsulter)

  Ytterligare en tidigare Microsoftchef går till en stor molnkonkurrent och Sigmas rekryteringsgäng får ny vd. Här är veckans nya chefer.

 • 2016-09-28

  Skatt "Bankskatten hotar 16 000 jobb"

  (TCO Arbetsvärlden Senast Publicerat)

  I höst väntas en statlig utredning föreslå ny särskild skatt på anställda inom bank- och finansbranschen, företag som producerar finansiella tjänster ska få betala ytterligare 15 procent av lönesumman för sina anställda. Detta eftersom den finansiella sektorn har en skatte­fördel jämfört med andra företag i och med att finansiella tjänster är undantagna från mervärdesskatt.

 • 2016-09-24

  Konsultjättarna tar in digitalgeneraler – här är veckans nya chefer

  (IT 24 IT Konsulter)

  Såväl CGI som Tieto har gjort viktiga och tunga rekryteringar i veckan, båda med fokus på branschens favorituttryck nummer ett, digital transformation. Här är veckans chefsflyttar.

 • 2016-09-23

  Bengt Ottosson ny ordförande för Medieföretagen

  Expressens förre vd Bengt Ottosson blir ny ordförande för arbetsgivarförbundet Medieföretagen.

  – I Bengt Ottosson får Medieföretagen en mycket kompetent och erfaren företagsledare som kommer att vara en tillgång för att driva förbundets viktiga frågor, säger Charlott Richardson, vd för Medieföretagen i ett pressmeddelande.

 • 2016-09-23

  Hon blir ny utvecklingschef på SVT:s riksnyheter

  Den 1 oktober kliver Karin Hübinette på sitt nya uppdrag som administrativ utvecklingschef på SVT Nyheters riksredaktion.

  ”Det ska bli väldigt kul att få vara med och driva utvecklingen inom riksnyheterna”, säger Karin Hübinette, i dag projektledare för samhälle kultur och utvecklingsansvarig för riksnyheternas omorganisation, till Vipåtv.

 • 2016-09-22

  En mediebransch med många stora utmaningar

  Regeringen lyfter fram en mediebransch med många stora utmaningar, därför är det lite snopet att Medieutredningens slutbetänkande kommer först den 31 oktober, där man ska presentera politiska verktyg för att lösa branschens utmaningar.

   

 • 2016-09-22

  De är nominerade till Tidskriftspriset 2016

  I dag presenteras de nominerade till Tidskriftspriset 2016 i klasserna Årets Journalist, Årets Digitala Tidskrift Fackpress och Årets Digitala Tidskrift Populärpress.

 • 2016-09-19

  von Krogh vill sortera i medieetikens utveckling

  Diskussionen om medieetiken är fortsatt livlig men innehåller nya inslag, menar medieforskaren Torbjörn von Krogh, som utkommer med en grundbok i ämnet.

  I boken försöker von Krogh ta ett helhetsgrepp kring medieetiken, hur den vuxit fram och vad som varit viktiga faktorer för hur den utvecklats. Boken består till en del av egen forskning, men också av annan forskning. – Jag har försökt ge en överblick av hur utvecklingen sett ut i Sverige och andra europeiska länder men också i USA. Jag hoppas att boken ska tillföra en historisk dimension till medieetiken. Men det är inte bara en överblick – det rymmer sig också väldigt mycket intressant under.

 • 2016-09-19

  Så blir Mittmedias nya ledning

  Anders Ingvarsson blir Mittmedias högsta redaktionella chef. Karin Näslund efterträder honom som chefredaktör på Sundsvalls Tidning. Nu inför koncernen en ny ledningsstruktur.

  I Mittmedias nya koncernledning ingår därmed vd Per Bowallius, företagsmarknadschef Staffan Lönner, Privatmarknadschef Anna Joneby, digital chef Robin Govik, chef gemensam redaktion Anders Ingvarsson, tryckerichef Jan Andersson, VD Mittmedia Förvaltnings AB Ulf Eriksson, CFO Thomas Wilson, affärsutvecklingschef Magnus Söderlund, CTO Anders Härén, personalchef Carin Andersson, affärsutvecklingschef print Daniel Bertils, chefredaktör och ansvarig utgivare för GD Anna Gullberg och chef Medieproduktion Catharina Frischenfeldt-Bååth.

 • 2016-09-19

  Bottenlågt förtroende för medierna i USA

  Enligt en gallupundersökning som presenterades förra onsdagen är amerikanernas förtroende för medierna rekordlågt. Inte sedan 1972, när Gallup började undersöka amerikanernas tillit och förtroende till medierna, har så långa siffror presenteras. Det rapporterar Politico.

  Totalt uppger 32 procent att de har ett stort eller ganska stort förtroende för massmedierna. Det är en minskning med 8 procentenheter sedan 2015.

 • 2016-09-19

  Här är Mediegrundlagskommitténs förslag som presenteras i dag

  Mediegrundlagskommittén, som är parlamentariskt sammansatt, har fått i uppdrag att titta närmare på frågor inom det tryck- och yttrandefrihetsrättsliga området. Syftet med utredningen är att göra grundlagarna mer tydliga och lättillämpade.

  I betänkandet, som blir offentligt efter att det överlämnats till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, föreslår kommittén bland annat att bestämmelserna om utgivarens ansvar när det gäller äldre webbpubliceringar bör förändras. Branschorganisationer och utgivare har länge ansett att preskriptionstiden för en webbpublicering ska vara samma som för en tidningsartikel. Det för att en utgivare inte ska ”ärva” andras utgivningsbeslut.

Branschbevakningen ska ses som ett komplement till de aktiviteter och den bevakning som berörda branschföreningar genomför. De föreningar som avses här är Ledarna inom privat tjänstesektor och Medieledarna.

 

Läs senaste branschrapporten!

Hitta vägledning genom våra chefsguider

Vill du veta mer om allt ifrån arbetsrätt till karriär, lön och jämställdhet? Hitta svaren i våra chefsguider!

Bli medlem