Bransch – Tjänster/service

Som branschansvarig bevakar jag aktuella nyheter och trender inom den privata tjänstesektorn.

I den senaste branschrapporten, Den privata tjänstesektorn ur ett chefsperspektiv, lyfter jag fram några av de större och gemensamma framtidsutmaningar som cheferna inom den privata tjänstesektorn står inför.

Många av cheferna ställs dagligen inför konkreta utmaningar som följer av en ökad internationalisering. När företag arbetar över gränserna innebär det att cheferna måste hantera nya situationer där medarbetarna finns i både andra städer och länder. Vad krävs av en chef för att vara närvarande på distans?

Egentligen är det fel att tala om den privata tjänstesektorn som en bransch när den egentligen består av flera olika, vitt skilda, branscher. Därför presenteras några utvalda sektorer inom branschen i slutet av rapporten.

Min branschbevakning ska ses som ett komplement till föreningen Ledarna inom privat tjänstesektor.

/Antonio Ropero, bransch- och avtalsansvarig på Ledarna
Kontakta mig gärna om branschfrågor!
antonio.ropero@ledarna.seNyheter om branschen

 • 2017-05-18

  Sverigepremiär för självkörande sopbil

  (Miljö & Utveckling Senaste Nytt)

  Ökad trafiksäkerhet, förbättrad arbetsmiljö och minskad miljöpåverkan. Att hämta soporna med hjälp av en självkörande sopbil har många fördelar. I juni var det Sverigepremiär i Hisings Backa. Sopbilen har utvecklats av Volvo i samarbete med Renova och i början av juni testas den för första gången i stadsmiljö. Den självkörande bilen ger flera miljömässiga fördelar: Växling, styrning och hastighet optimeras för att ge lägre bränsleförbrukning och därmed lägre utsläpp.

 • 2017-01-18

  Prime satsar på fastighetsbranschen

  (Realtid.se)

  Lotta Håkansson ansluter till Prime med flerårig erfarenhet av arbete med public affairsfrågor inom bygg- och fastighetsbranschen. Utöver sin tid på Hegeli Public Affairs har hon lång erfarenhet av uppdrag på kommun-, riks- och EU-nivå, däribland som ordförande för Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s) beredning för internationella frågor samt som ledamot i EU:s Regionkommitté. – Lottas förmåga att knyta ihop beslutsfattande kring regelverk och markexploatering på olika politiska nivåer är en spetskompetens vi på Prime är glada att nu kunna låta våra kunder ta del av. Fastighetsbranschen är starkt expansiv och genom att föra ihop Lotta med Tomas Rudin som idag driver Primes urban affairs-erbjudande kommer vi kunna skapa ännu större värde för våra kunder, kommenterar Jonas Hellman, chef för Primes public affairs-enhet, i ett pressmeddelande.

 • 2016-12-13

  Den svenska konsultsektorn

  (Almega Aktuellt Ur Debatten)

  28 september 2016 Analys och beskrivning av företagsstrukturen i den svenska konsultsektorn - dess sysselsättning, branschsegment och geografi. Under seminariet diskuteras konsultsektorn och dess framtid. Välkomna på seminarium i Almega och Vinnovas regi. När: Måndag den 17 oktober 2016 kl 15.00-17.00 Var: Almega Sturegatan 11, Stockholm Hur: Sista dag för anmälan är den 10 oktober. Kaffe och registrering från 14.30. Seminariet är gratis. Anmäl dig Det finns ett mycket stort antal kunskapsintensiva konsultföretag i Sverige.

 • 2016-12-13

  Kvartalsrapport Q1 2016 - Bemanningsbranschen matchar alltfler i jobb

  (Almega Aktuellt Ur Debatten)

  3 juni 2016 Omsättningen i bemanningsbranschen ökade med nio procent under första kvartalet i år jämfört med samma period förra året. Omsättningen för kvartalet uppgick till 6,2 miljarder kronor. Inom tjänsteområdena kan vi konstatera att förutom ökande uthyrning (+9 %) och rekrytering (+18 %) i riket, har omställningstjänsterna ökat omsättningen rejält i hela landet (+33 %), utom i Stockholm (-3 %). Bland de stora yrkesområdena uppvisar Industri/Tillverkning största ökningen med +18 % följt av IT (+13%).

 • 2016-11-30

  Den nya danska regeringen vill banta public service

  Neddragningar på Danmarks Radio (DR) , sänkt tv-licens och privatisering av den offentligt ägda tv-kanalen TV 2. Allt det föreslår Danmarks nya högerregering.

 • 2016-11-30

  Marieberg Medias journalistklubb utan styrelse ”Vi har fått nog”

  Styrelsen för journalistklubben på Marieberg Media avgår i protest mot villkoren. Det är inget enskilt fall eller händelse som är orsaken till att styrelsen nu gemensamt valt att hoppa av. – Det här är inget vi gör med lätt hjärta. Det är väl genomtänkt och något vi har funderat på en längre tid, säger Yasmine Härnebo Grapenwall, en av två ordföranden i klubben. 

 • 2016-11-23

  Medarbetarna ointresserade av medarbetarsamtal

  (CFO World Senaste Artiklar)

  Bara tio procent tycker att medarbetarsamtal är viktiga för den egna utvecklingen visar en undersökning som Manpower gjort.

 • 2016-11-21

  Så blir Stampens sparpaket

  Stampen varslar nu 34 tjänster, varav 14 redaktionella, om uppsägning. Av de 14 redaktionella tjänsterna som försvinner finns 8 i Göteborg och 6 på övriga orter. Dessutom varslas 16 på tjänstemannasidan och 4 grafiska tjänster. Nu inleds de fackliga förhandlingarna.

 • 2016-11-21

  Maria Croon ny vd på Mitt i

  Erik Norberg slutar som vd på Mitt i och ersätt av Maria Croon, tidigare vd för Forma Magazines och försäljningsdirektör på Bonnier Tidskrifter.

 • 2016-11-18

  Nyckeln till att behålla nyckelpersoner

  (CFO World Senaste Artiklar)

  Resultatet redovisas i en ny rapport och det visar sig att den allra viktigaste faktorn för att få medarbetare att stanna kvar i företaget är att de har förtroende för den högsta ledningen. Det bygger i sin tur till stor del på ledningens förmåga att tydligt kunna kommunicera företagets vision och strategi.
  En annan mycket viktig faktor är att medarbetarna känner att de kan leva i enlighet med företagets och varumärkets värderingar. När medarbetarna förstår och anammar värderingarna och ser att beteenden inom företaget speglar värderingarna blir de också stolta över att jobba på företaget.

 • 2016-11-17

  Krympande produktivitet i Sveriges ekonomi – tillväxtbranscher i tjänstesektorn hålls tillbaka

  (Almega Aktuellt Ur Debatten)

  Efter den höga BNP-tillväxten i Sveriges ekonomi under förra året, 4,1 procent, räknar Almega, i sin Konjunkturrapport för hösten 2016, med en gradvis inbromsning. Tillväxten beräknas i år bli 3,1 procent och 1,9 procent nästa år. Bakom inbromsningen ligger dels en historiskt svag världshandel, som inte enbart beror på svag efterfrågan utan även på en strukturell förändring. Efter den höga BNP-tillväxten i Sveriges ekonomi under förra året, 4,1 procent, räknar Almega, i sin Konjunkturrapport för hösten 2016, med en gradvis inbromsning.

 • 2016-11-17

  Företagarna: Dålig arbetsmoral bland unga

  (DN Ekonomi Senaste Nytt)

  "Dagens skola är enbart inriktad på kunskap och elevernas rättigheter, men förbereder inte tillräckligt för ansvarstagande och för att rättigheter också medför skyldigheter", säger Företagarnas vd Günther Mårder.

 • 2016-11-17

  Kompetensutveckling Almega: "Regeringen saknar pla...

  (TCO Arbetsvärlden Senast Publicerat)

  Kompetensutveckling Den digitala revolutionen är här, men regeringen saknar en strategi. En ny Novusrapport visar att vart femte tjänsteföretag saknar en plan för kompetensutveckling. Nu måste ansvarig minister Anna Ekström låta företag skriva av investeringar i utbildning, skriver Almega Utbildningsföretagen. Vart femte tjänsteföretag saknar en plan för kompetensutveckling. Värst är det i mediebranschen.

 • 2016-11-14

  Tidspressad mediepolitik kan hota den fria pressen

  Efter ett och ett halvt års arbete överlämnade utredaren Anette Novak i förra veckan Medieutredningen till kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP). På presskonferensen i Rosenbad förklarade kulturministern än en gång att mediesituationen är allvarlig och att det därförär bråttom. Så bråttom att hon beslutat att utredningen inte ska remissbehandlas innan de politiska samtalen drar igång. I en ledartext i Dagens Nyheter står att paniken riskerar att hota den oberoende journalistiken snarare än att rädda den: "Det är sant att lokaljournalistiken inte är vilken näringsgren som helst. Den kan behöva hjälp, men politisk panik kommer att göra mer skada än nytta.

 • 2016-10-28

  Bemanningsföretagens integrationsrapport

  (Bemanningsföretagen Aktuellt)

  28 oktober 2016 Våra medlemmar besitter via sina specialistkompetenser inom bemanning, rekrytering och omställning en ojämförbar kännedom om svensk arbetsmarknad som gör dem bäst kvalificerade att lösa den uppgiften. Vi gör det varje dag – vi sätter folk i arbete. Vi har tre viktiga förslag som skulle underlätta jobbet för företagen - och nyanlända. Rapporten "Vi gör det varje dag - sätter folk i arbete" Hur arbetar rekryterings-, bemannings- och omställningsföretag för att utrikes födda ska komma i arbete?

 • 2016-10-28

  Industrifacken repeterar avtalskraven från förra året...

  (TCO Arbetsvärlden Senast Publicerat)

  Dela artikeln 28 Okt 2016 Facken inom industrin – Unionen, Sveriges ingenjörer, If Metall, Livs och GS – har samma kravnivå i sina gemensamma krav inför 2017 års avtal som för ett år sedan: 2,8 procent i ett ettårigt avtal. Facken inom industrin motiverar nivån med att 2,8 procent ger en långsiktigt hållbar reallöneökning som respekterar riksbankens inflationsmål på 2 procent. När förra avtalet slöts i våras hamnade nivån på 2,2 procents löneökning. Ökade avsättningar till arbetstidsförkortning, som deltidspension/flexpension, finns med även i år.

 • 2016-10-28

  Nationens undergång ? nu på Dagens Samhälles förstasida

  (TCO Arbetsvärlden Senast Publicerat)

  Dagens samhälles senaste omslag är en Armageddon-skildring av ett land på väg mot undergången. Boven? "De utrikesfödda. "Jobbklyftan delar landet", "Arbetslösheten bland de utrikesfödda växer". Dagens samhälles senaste omslag är en Armageddon-skildring av ett land på väg mot undergången. Hela 22 procent av de utlandsfödda är arbetslösa, vilket illustreras av en röd stapel på väg att tippa ur sidan. Man kan misstänka att de utlandsfödda hotar att störta landet i avgrunden.

 • 2016-10-20

  Falkengren: Sparande är bra – men det kostar oss

  (Affärsvärlden)

  Annika Falkengren, vd för SEB. Foto: All over press Storbanken SEB redovisar en oväntat hög vinst för årets tredje kvartal. Men marknadsläget är osäkert och företagen fortsatt försiktiga med sina investeringar, säger vd Annika Falkengren: "Jag är jättenöjd. Jag kan inte komma på när vi haft ett bättre kvartal tre än kvartal två. Sommarmånaderna brukar alltid vara lite mer utmanande, men vi har visat på en bra aktivitet, i synnerhet i september", säger Annika Falkengren.

 • 2016-10-19

  Anders Borg rådgivare för asiatisk bank

  (DN Ekonomi Senaste Nytt)

  Anders Borg har fått nytt jobb. Den förre finansministern blir rådgivare för den nya asiatiska investmentbanken AIIB, rapporterar Dagens Industri.

Branschbevakningen ska ses som ett komplement till de aktiviteter och den bevakning som berörda branschföreningar genomför. Den förening som avses här är Ledarna inom privat tjänstesektor.

 

Läs senaste branschrapporten!

Hitta vägledning genom våra chefsguider

Vill du veta mer om allt ifrån arbetsrätt till karriär, lön och jämställdhet? Hitta svaren i våra chefsguider!

Bli medlem