Bransch – Transport

Ju mer kunskap och insikt om din omvärld, desto bättre blir du som chef! Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång – människor växer och verksamheter utvecklas.

Branschansvarig på Ledarna

Välkommen till din branschsida inom Transportbranschen, som branschansvarig bevakar jag och uppmärksammar intressanta händelser och trender inom Transportbranschen.

Bevakningen sker i samarbete med föreningarna Teknik & Motor samt Ledarna inom Transport & Logistik

I första hand riktar jag in mig på att bevaka ledarskapsfrågor som kan vara av intresse för dig i din vardag som chef!

/Madeleine Warghusen, bransch- och avtalsansvarig på Ledarna 
Kontakta mig gärna om branschfrågor!
madeleine.warghusen@ledarna.se 

 


 

Nyheter om branschen

 • 2017-03-20

  Incheckningen flyttas i Trelleborgs Hamn

  (Transportnet Nyheter)

  Anders Karlsson | 2017/03/20 | Antal kommentarer 0 Trelleborgs Hamn planerar att flytta nuvarande check-in för att kunna hantera den ökande trafikvolymen. Flytten påbörjades redan i slutet av 2015 när Unity Line fick en ny temporär check-in med infart från Strandridaregatan. Nya check-in kommer att bestå av fraktkontor, biljettkiosker, toaletter, gater med tillhörande bommar, självcheck-in, längdmätningsutrustning, belysning, fiber, staket, vatten och avlopp.

 • 2017-03-17

  Regeringen beslutar i dag om arbetsrättsliga villkor i offentliga upphandlingar

  (Unionen Opinion)

  Nu finns det äntligen en majoritet i Riksdagen för att säkerställa sjysta arbetsvillkor vid offentlig upphandling. Det är ett mycket välkommet besked även om det inte nått hela vägen för tjänstepension och försäkringar! Förändringarna i lagen går i rätt riktning. Unionen har understrukit att upphandlingslagarna bör utformas så att de kan användas som stöd …

 • 2017-03-17

  Massiv branschkritik mot flygskatt

  (Transportnet Nyheter)

  På onsdagen presenterade regeringen inriktningen för en ny svensk flygskatt. Trots massiv kritik från myndigheter, kommuner, regioner och näringsliv kommer regeringen gå vidare med det förslag som enligt branschorganisationen Svenskt Flyg saknar klimateffekt och som slår hårt mot tillgänglighet, sysselsättning och konkurrenskraft i Sverige. Det skriver Svenskt Flyg i ett pressmeddelande. Den 1 mars löpte remisstiden för utredningsförslaget om en svensk flygskatt ut.

 • 2017-03-17

  Åkeriföretagen och MHF bekymrade över kontrollen av rattfyllerister

  (Transportnet Nyheter)

  Kustbevakningen flaggar för att antalet rattfyllerister som åkt fast i kontroll, ökar. Under 2016 minskade antalet kontroller och då minskade också antalet som blåst positivt i nykterhetskontroll. Det är alltså inte de faktiska nivåerna som minskat, utan frånvaron av kontroller, som påverkat fjolårets låga resultat. 960 000 kontroller av nykterhet utfördes förresten förra året, mot år 2009 då 2,9 miljoner utandningsprov genomfördes.

 • 2017-03-15

  Stockholm samordnar citytransporter

  (Transportnet Nyheter)

  På tisdagsmorgonen, den 14 mars, invigdes ett unikt samarbete mellan Bring, Ragn-Sells, Vasakronan och Stockholms stad. Trots sina skilda verksamheter har dessa aktörer tillsammans hittat en hållbar modell för att verka för en ren och framkomlig huvudstad. I ett Stockholm som växer ökar efterfrågan på leveranstrafik in och ut ur staden. Dessa transporter är en förutsättning för en attraktiv stad, samtidigt som de både drabbas av och är en del av en begränsad framkomlighet.

 • 2017-03-13

  APM Terminals pumpar in en kvarts miljard i Göteborg

  (Transportnet Nyheter)

  APM Terminals investerar ytterligare en kvarts miljard i Göteborg APM Terminals har tecknat ett tillägg till koncessionsavtalet med Göteborgs Hamn som stärker relationen med Sveriges största hamn, med ett åtagande att investera ytterligare en kvarts miljard kronor till 2024. Tillägget innehåller också en ambitiös volymtillväxt. Det framgår av ett pressmeddelande från APM Terminals. Det nyligen tecknade tillägget till koncessionsavtalet består av två delar; en marknadsandelsgaranti och ett nytt

 • 2017-03-10

  Unionen i regeringens digitaliseringsråd

  (Unionen Nyheter)

  Idag presenterade regeringen sitt nya digitaliseringsråd som ska främja genomförandet av regeringens digitaliseringspolitik. Unionens förbundsordförande Martin Linder är en av tio ledamöter. - Det ska bli mycket spännande att som enda fackliga representant ingå i digitaliseringsrådet. Digitaliseringens påverkan på arbetslivet i form av automatisering och behov av omställning, är några av de frågorna jag tar med mig, säger Martin Linder. Regeringens digitaliseringsråd har som uppgift att främja genomförande av den samlade digitaliseringspolitiken.

 • 2017-03-08

  Lönekartläggning lönar sig

  (Unionen Opinion)

  Än idag finns det oförklarliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Genom att göra en jämställdhetsanalys av lönesättningen kan arbetsgivarna minska skillnaderna. Lagstiftningen om årliga lönekartläggningar är på plats. Men det räcker inte. Nu måste arbetsgivarna ta sitt ansvar. När lönegapet mellan män och kvinnor diskuteras, finns det inte sällan med en underton av trött förvåning. …

 • 2017-03-08

  Hamnkonflikten i Göteborg: Medlare lägger fram ny hemställan

  (Transportnet Nyheter)

  Medlarna har lagt fram en ny hemställan gällande konflikten mellan APM Terminals (APMT) och Hamnarbetarförbundet avdelning 4 (Hamn4:an). Svar ska lämnas nästa måndag den 13 mars kl. 10 på Svenskt Näringslivs kontor i Göteborg. Det skriver Sveriges Hamnar i ett pressmeddelande. Medlarna träffade under tisdagsförmiddagen åter APMT, som företräds av Sveriges Hamnar, och Hamn4an om den pågående konflikten i Göteborgs Hamn.

 • 2017-03-06

  Hamn 4:an varslar om nya stridsåtgärder

  (Transportnet Nyheter)

  Den 1 mars varslade Hamn4:an i APM Terminals om nya stridsåtgärder. - Hamn4:an valde den 17 februari att dra tillbaka samtliga varsel och pågående stridsåtgärder till fördel för dialog, men har nu valt att avbryta dialogen och återuppta stridsåtgärderna mot bolaget, säger Joakim Ärlund, vd i Sveriges Hamnar. I dialogen upprepades samtliga tidigare ställda krav mot arbetsgivaren. Detta trots att APMT redan omfattas av branschens kollektivavtal som tecknas mellan Sveriges Hamnar och

 • 2017-03-02

  Politisk oenighet om regeringens flygstrategi

  (Transportnet Nyheter)

  Riksdagens trafikutskott anser att inriktningen på regeringens flygstrategi bör ändras. Utskottet tycker också att regeringen borde modernisera regelverket kring drönare. Om detta handlar två tillkännagivanden som trafikutskottet nu föreslår att riksdagen riktar till regeringen. Socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet reserverar sig mot förslaget. Det framgår av ett pressmeddelande från Sveriges Riksdag.

 • 2017-03-02

  Trafikinformation kan minska koldioxidutsläpp

  (VTI Aktuellt)

  Kraven på minskade utsläpp av växthusgaser kräver åtgärder inom många olika verksamheter. Trafikledning för väg och järnväg är ett område där mycket finns att göra för att påverka koldioxidutsläppens storlek, exempelvis via gemensamma informationssystem.

 • 2017-01-29

  Spendrups påbörjar stor fraktupphandling

  (Transportnet Nyheter)

  Spendrups Bryggeri och Bryggeritransport upphandlar nu koncernens transporter till och från Spendrups anläggningar, leverantörer och kunder. Kontraktstiden är 3 plus 1 år med start januari 2018. Det framgår av pressinformation från Spendrups. Upphandlingen omfattar transporter av mer än 300 000 ton gods per år. Upphandlingen sker i två steg där det första steget, Request for Information (RFI), syftar till att dels samla in information om hur leverantörerna kommer lösa Spendrups transportbehov och dels

 • 2017-01-27

  Flygstrategi med dubbla budskap

  (Transportnet Nyheter)

  Svenskt Flyg konstaterar att regeringen i sin färska flygstrategi lyfter fram flygets stora betydelse för Sverige. Samtidigt planerar regeringen för en flygskatt som slår direkt mot svensk ekonomi, hotar tusentals jobb och drabbar glesbygden hårdast. Enligt Svenskt Flyg är det nu hög tid att skrota förslaget om flygskatt, och välja rätt väg för ett hållbart flyg som bidrar till svensk tillväxt och konkurrenskraft.

 • 2017-01-25

  Svensk miljöpartist till EU:s transportutskott

  (Transportnet Nyheter)

  Jakop Dalunde, europaparlamentariker för miljöpartiet, blir suppleant i Europaparlamentets transportutskott TRAN. Dalunde lämnar därmed sin plats i Europaparlamentets jordbruksutskott. Det framgår av pressinformation från miljöpartiet. – Transportfrågor ligger mig nära om hjärtat, säger Jakop Dalunde, som även är medlem i Europaparlamentets industri- och energiutskott. Det viktigaste är att se till att flyget börjar betala för sin klimatpåverkan.

 • 2017-01-24

  Färre körkort återkallas

  (Transportnet Nyheter)

  Antalet körkortsåterkallelser i landet minskade under 2016. Totalt fattade Transportstyrelsen cirka 31 000 återkallelsebeslut under året. Det är en minskning jämfört med föregående år då motsvarande siffra var cirka 34 000 beslut. Majoriteten ärenden där Transportstyrelsen fattar beslut om att återkalla ett körkort initieras i och med att en körkortsinnehavare rapporteras för ett trafikbrott. Resultatet för 2016 visar att återkallelserna minskat i kategorier som beror på trafikbrott som rattfylleri och

 • 2017-01-23

  Åkeriföretagen vill ha tempo i tillsättning av ny generaldirektör

  (Transportnet Nyheter)

  Transportstyrelsens arbete och roll är verksamhetskritisk för Sveriges Åkeriföretag. När nu generaldirektör Maria Ågren lämnar sin post måste arbetet med att utveckla och förbättra tillämpningen av lagstiftningen kring framförallt kör- och vilotid fortsätta i god hastighet. Det framhåller Sveriges Åkeriföretag i ett pressmeddelande. Sveriges Åkeriföretag förväntar sig att regeringen hanterar frågan om ny generaldirektör för Transportstyrelsen med hög hastighet eftersom det finns en lång rad utredningar

 • 2017-01-23

  Åkeriföretagen förvånas över ministerns förtroende för polischefen

  (Transportnet Nyheter)

  Inrikesminiser Anders Ygeman gav i slutet av förra veckan polischefen Dan Eliasson klartecken att sitta kvar. Det är med stigande förvåning Sveriges Åkeriföretag konstaterar att polischefen har regeringens fortsatta förtroende i sin nuvarande roll. Det framgår av pressinformation från Sveriges Åkeriföretag. Sveriges Åkeriföretag har i en rad uttalanden under de senaste åren framfört skarp kritik mot hur polisorganisationen fungerar och även krävt polischefens avgång.

 • 2017-01-19

  Linde rullar ut skräddarsydd truck för e-handelslogistik

  (Transportnet Nyheter)

  E-handeln i Sverige befinner sig i en stark tillväxtfas där omsättningen fortsätter att öka varje år. Det nya sättet att handla varor ställer även nya krav på materialhanteringen. För att möta den ökade efterfrågan på truckar anpassade till e-handeln lanserar Linde Material Handling nu ePicker. Det framgår av ett pressmeddelande från Linde Material Handling. Orderplock är en av de vanligaste arbetsuppgifterna på ett lager.

 • 2017-01-19

  2016 blev ett mycket bra år i Ystad Hamn

  (Transportnet Nyheter)

  Ystad Hamn kan återigen se tillbaka på ett rekordår med ökade volymer. Tillväxten från 2015 fortsatte 2016 och hamnen kan konstatera fyra nya trafikrekord samtidigt som den magiska gränsen på två miljoner passagerare passerades. Det framgår av ett pressmeddelande från Ystad Hamn. Efter att 2016 års statistik summerats kan Ystad Hamns vd Björn Boström se tillbaka på ännu ett rekordår. Godsvolym, lastfordon, personbilar och passagerare nådde nya rekordnoteringar vilket är mycket positivt för Ystad Hamns

Hitta vägledning genom våra chefsguider

Vill du veta mer om allt ifrån arbetsrätt till karriär, lön och jämställdhet? Hitta svaren i våra chefsguider!

Bli medlem