Bransch – Transport

Ju mer kunskap och insikt om din omvärld, desto bättre blir du som chef! Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång – människor växer och verksamheter utvecklas.

Branschansvarig på Ledarna

Välkommen till din branschsida inom Transportbranschen, som branschansvarig bevakar jag och uppmärksammar intressanta händelser och trender inom Transportbranschen.

Bevakningen sker i samarbete med föreningarna Teknik & Motor samt Ledarna inom Transport & Logistik

I första hand riktar jag in mig på att bevaka ledarskapsfrågor som kan vara av intresse för dig i din vardag som chef!

/Antonio Ropero, bransch- och avtalsansvarig på Ledarna
Kontakta mig gärna om branschfrågor!
antonio.ropero@ledarna.se

 

 

 


 

Nyheter om branschen

 • 2016-09-23

  Handlingsplan för fossiloberoende fordonsflotta presenterad

  (Transportnet Nyheter)

  Det finns en bred samstämmighet och samarbetsvilja i Sverige för att genomföra omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta. Utifrån detta finns nu en handlingsplan för måluppfyllelse med sikte på år 2030, framtagen av Sweco, Energiforsk, VTI och Fores med 2030-sekretariatet. Målet om en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030 har konkretiserats av miljömålsberedningen till 70 procent minskad klimatpåverkan från transportsektorn.

 • 2016-09-23

  DB kan få tillskott på 24 miljarder – Schenker fortsatt helägt

  (Transportnet Nyheter)

  Tysklands trafikminister Alexander Dobrindt (CSU) har planer på att pumpa in motsvarande cirka 24 miljarder kronor (2,4 miljarder euro) i Deutsche Bahn, som är helägt av tyska staten. Därmed blir det ingen delförsäljning av DB-döttrarna DB Schenker och Arriva. Den tyske trafikministern har dessutom planer på att höja det egna kapitalet i Deutsche Bahn med motsvarande cirka 9 miljarder kronor (1 miljard euro).

 • 2016-09-23

  Centerpartiet startar kampanj mot kilometerskatt

  (Transportnet Nyheter)

  Centerpartiet inleder nu en kampanj mot införandet av en skatt på avstånd, kallad kilometerskatt för tunga lastbilar. I kampanjen ingår ett uppdrag för att skriva på en namninsamling mot skatten. - Jag upplever att människor som förstår landsbygdens villkor ser skatten som oerhört angelägen att stoppa, vilket vi hoppas uppnå, säger Anders Åkesson, infrastrukturpolitisk talesperson för centerpartiet. Bakgrunden är regeringens önskan att se en kilometerskatt och att uppgifter från regeringens utredare

 • 2016-09-22

  Åkeriföretagen riktar kritik mot höstbudgeten

  (Transportnet Nyheter)

  Nödvändiga investeringar i infrastrukturen skjuts på framtiden och förhöjda transportkostnader är inte rätt väg att gå. Samtidigt välkomnar Sveriges Åkeriföretag större anslag till polisen. - Infrastruktursatsningar och åtgärder för att effektivisera transporter skjuts på framtiden och riskerar att hamna efter nästa riksdagsval, säger Tove Winiger, politisk talesperson i Sveriges Åkeriföretag. Att befolkningen växer så att det knakar och infrastrukturen är svårt eftersatt borde inspirera till satsningar.

 • 2016-09-14

  Positiva nyckeltal i åkeribranschen

  (Transportnet Nyheter)

  Sveriges Åkeriföretag har i samarbete med analysföretaget Rementum tagit fram en unik nyckeltalsundersökning baserat på tio års branschsiffror kring ekonomisk status och utveckling för perioden 2006 – 2016. 6 479 företag har ingått i analysen och huvuddelen är aktiebolag. Rapporten är mer fokuserad och detaljerad än exempelvis den statistik som myndigheten för Trafikanalys publicerar vartannat år. Den syftar till att belysa olika verksamhetsområden såsom bygg- och anläggning samt fjärrtransporter för

 • 2016-09-14

  Lastbilsprotest i centrala Stockholm

  (Transportnet Nyheter)

  På tisdagen genomförde Här Stannar Sverige genomförde sin manifestation i närheten av riksdagshuset i Stockholm i samband med riksdagens öppnande. Ett tiotal lastbilsekipage deltog i en kortege som körde genom centrala Stockholm och som stannade en bit från riksdagshuset. Ursprungsplanen var att kortegen med lastbilar skulle köra förbi Mynttorget jämte riksdagshuset, men av säkerhetsskäl gav myndigheterna inte tillstånd till detta.

 • 2016-09-14

  Regeringen diskuterade vägslitageavgift med industrin

  (Transportnet Nyheter)

  Transporter och infrastruktur är avgörande för svensk industris konkurrenskraft och därmed ett viktigt redskap för regeringens näringspolitik. Det var det återkommande buskapet från näringslivets företrädare under måndagens Industrisamtal med statsråden Mikael Damberg och Anna Johansson. Under måndagen deltog företrädare för skogsindustrin i regeringens industrisamtal. Temat för samtalet var transporter och infrastruktur.

 • 2016-09-07

  Utvärdering av miljöinslagen i körkortsutbildningen. En studie av effekter på körbeteende och bränsleförbrukning

  (VTI Publikationer)

  Nils Petter Gregersen Susanne Gustafsson Gunilla Sörensen Jonna Nyberg Inger Forsberg Utvärdering av miljöinslagen i körkortsutbildningen En studie av effekter på körbeteende och bränsleförbrukning VTI rapport 903 | U tvärdering av m iljöinslagen i körkortsutbildningen www.vti.se/publikationer VTI rapport 903 Utgivningsår 2016 VTI rapport 903 Utvärdering av miljöinslagen i körkortsutbildningen En studie av effekter på körbeteende och bränsleförbrukning Nils Petter Gregersen Susanne Gustafsson Gunilla Sörensen Jonna

 • 2016-09-07

  Lektioner i sparsam körning ger effekt

  (VTI Pressmeddelanden)

  Hur mycket utbildning en körskoleelev får i miljötänkande och sparsam körning varierar mellan olika körskolor. En studie visar att de elever som fått mer utbildning i sparsam körning också kör mer miljövänligt, med mindre bränsleförbrukning.

 • 2016-09-06

  Transportföretagen välkomnar CSN-lån för körkortsutbildning

  (Transportnet Nyheter)

  Transportföretagen välkomnar regeringens beslut om att körkort ska kunna tas med hjälp av CSN-lån. Efter utbildning rankas körkort som den viktigaste faktorn bland arbetsgivare för att få jobb. - Efter att ha jobbat med frågan under flera år känns det extra glädjande att regeringen inför möjligheten till CSN-lån för att ta körkort, säger Mattias Dahl, vd i Transportföretagen. För många människor innebär det att dörrar öppnas till yrken inom transportbranschen, men även inom hemtjänsten och andra

 • 2016-09-05

  Fartyg kan nu tanka naturgas i Göteborgs Hamn

  (Transportnet Nyheter)

  Den 3 september nåddes en milstolpe i Göteborgs Hamns gröna utveckling. Fartyget Ternsund tankades då med naturgas i hamninloppet. Det är första gången i Sverige ett tankfartyg bunkras med detta fartygsbränsle. - Vi har jobbat länge och målmedvetet för att fartyg ska kunna bunkra flytande naturgas i Göteborg, säger Jill Söderwall, chef för Energihamnen i Göteborgs Hamn. Nu är vi äntligen igång och det känns väldigt roligt.

 • 2016-09-01

  DB Schenker välkomnar postutredningens slutbetänkande

  (Transportnet Nyheter)

  På torsdagen lämnade regeringens postutredning, Till sista utposten, sitt slutbetänkande. En av deras viktigaste slutsatser är att Postnords pakettjänster inte längre ska befrias från moms. - Det innebär att den snedvridna konkurrensen som rått i Sverige tack vare att Postnord ensamt kunnat sänka sina priser med 20 procent förhoppningsvis är över, säger Kristin Hedlund, chefsjurist på DB Schenker i Sverige.

 • 2016-08-16

  2016 blir historiens varmaste år

  (Miljö & Utveckling Senaste Nytt)

  Sommarmånaden juli i år är den varmaste månad som någonsin uppmätts på jorden. Det rapporterar den amerikanska rymdstyrelsen, Nasa. Tio månader i rad har har det satts nya temperaturrekord. Medeltemperaturen i juli var 0,11 grader högre än under tidigare rekordmånader, och hela 0,84 grader högre än det globala medeltalet mellan åren 1950 och 1980, enligt Nasas ledande klimatforskare Gavin Schmidt. Nasa kombinerar temperaratur på havsytan och i luften i sina mätningar.

 • 2016-06-28

  Avarn fortsätter säkra Göteborgs Hamn

  (Skydd & Säkerhet Nyheter)

  Avarn Security vinner upphandlingen och får förnyat förtroende för säkerheten vid Göteborgs Hamn. Avarn Security har haft ansvar för säkerheten vid Göteborgs Hamn sedan 2001, och har nu fått förnyat förtroende. Enligt det nya avtalet kommer Avarn Security att levererar säkerhetstjänster till Göteborgs Hamn i ytterligare sex år, med möjlighet till förlängning på två år. Uppdraget omfattar ett stort urval av säkerhetstjänster, som bland annat innefattar både stationära och ronderande skyddsvakter, hundekipage för

 • 2016-06-17

  Nytt förslag: "Minska utsläppen för inrikes transporter med minst 70 procent till 2030 jämfört med 2010″

  (Supermiljöbloggen)

  På DN debatt skriver representanter från sex av de sju riksdagspartier som ingår i Miljömålsberedningen (S, M, MP, C, L och KD) att man enats om en rad olika förslag som ska ingå i det slutbetänkande som kommer presenteras för regeringen inom kort.

  Ett av de viktigaste förslagen gäller inrikes transporter, och i debattartikeln går att läsa:
  Vårt förslag är att utsläppen för inrikes transporter år 2030 behöver vara minst 70 procent lägre jämfört med 2010 års nivå. Detta mål kommer att innebära en stor utmaning men beredningen menar att en sådan utsläppsminskning är möjlig med rätt utformade styrmedel och en snabb teknisk utveckling. Det krävs också åtgärder inom samhällsplaneringen för att sänka utsläppen långsiktigt. Vi föreslår att gång- cykel och kollektivtrafik görs till normgivande i planeringen i större tätorter samt att resor med buss och tåg underlättas vid planering av infrastruktur mellan tätorterna.

 • 2016-03-08

  Kvinnors resvanor – bäst för miljön

  (Miljö & Utveckling Senaste Nytt)

  Män kör bil dubbelt så mycket som kvinnor. Kvinnor åker mer tåg och buss – och står bara för en knapp fjärdedel av dödsolyckorna i trafiken. Det är den miljöinriktade motororganisationen Gröna bilister, som sammanställt statistik över skillnader i mäns och kvinnors resande med anledning av Kvinnodagen i dag, den 8 mars. Enligt den statliga statistikmyndigheten, Trafikanalys, resvaneundersökning över åren 2011-2014 kör män 34,7 kilometer under en genomsnittlig dag, jämfört med 16,7 kilometer för kvinnor.

  Kvinnor gör i högre utsträckning än män kombinerade resor, då fler än ett ärende uträttas.Kvinnor är inblandade i betydligt färre trafikrelaterade olyckor. Av 285 dödade år 2014 var 218 män och 67 kvinnor.

  Enligt klimatrapporten från Trafikverket behöver bilismen och lastbilstrafiken minska med 30 procent fram till 2030 för att vi ska nå klimatmålen. Detta betyder att både män och kvinnor måste minska sitt bilberoende och börja gå, cykla och åka kollektivt.

   

 • 2016-03-04

  Miljardsatsning på ny hamnterminal

  (Byggvärlden nyhet)

  Göteborgs Hamn expanderar med en ny terminal i ytterhamnarna på Hisingen. Det är den största hamnutbyggnaden sedan 1970-talet och kostnaden beräknas till cirka en miljard kronor. Terminalen kommer att byggas av muddermassor och beräknas stå klar efter 2020. Mark- och miljödomstolen har nu gett Göteborgs Hamn tillstånd att bygga en ny godsterminal i anslutning till befintliga terminaler i Arendal på Hisingen.

 • 2016-03-03

  Miljonkrav efter åkerigranskning

  (Infrastrukturnyheter.se)

  "1 000 chaufförer ska nu kontrolleras" Höjda skattebelopp med 44 miljoner kronor och 1 000 chaufförer som ska kontrolleras. Flera fall har även polisanmälts. Det är halvtidsresultatet av Skatteverkets stora granskning av åkeriföretag. -Vi har granskat företag där vi misstänker fusk, så det är inte generellt för branschen, säger Pia Bergman, Skatteverkets nationella samordnare mot grov ekonomisk brottslighet. Skatteverket valde ut omkring 100 företag och hälften har nu utretts.

 • 2016-03-02

  Våga ta språnget – sätt igång och bygg höghastighetsbanan!

  (Infrastrukturnyheter.se)

  Krönika "Visst måste man vara optimist för att göra det här, annars är det ingen idé" Orden kommer från HG Wessberg, representant för Sverigeförhandlingen, när han tidigare i år presenterade förhandlingens förslag på hur den svenska höghastighetsbanan skulle dras och finansieras. Det ligger onekligen mycket i vad HG säger. Det handlar om att tro på idéer och våga, trots en osäker tillvaro. Just nu ligger osäkerheten i projektets kostnad. Trafikverket beräknar att en ny höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Göteborg/Malmö kan komma att kosta allt mellan 190 och 330 miljarder kronor, ett spann på hundratals miljarder, pengar som inte bara går att snyta fram ur en redan ansträngd statskassa.

 • 2016-02-29

  Leif Östling kan bli ny ordförande i Svenskt Näringsliv

  (Transportnet Nyheter)

  Scanias före detta mångårige och framgångsrike vd och koncernchef Leif Östling föreslås av valberedningen bli ny styrelseordförande i Svenskt Näringsliv efter Jens Spendrup som planenligt lämnar sitt uppdrag i samband med föreningens ordinarie stämma den 19 maj i år. - Leif Östlings gedigna näringslivserfarenheter och tidigare engagemang inom Svenskt Näringsliv gör honom särskilt lämpad att leda styrelsens arbete, säger valberedningens ordförande Kenneth Bengtsson.

Hitta vägledning genom våra chefsguider

Vill du veta mer om allt ifrån arbetsrätt till karriär, lön och jämställdhet? Hitta svaren i våra chefsguider!

Bli medlem