Bransch – Transport

Ju mer kunskap och insikt om din omvärld, desto bättre blir du som chef! Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång – människor växer och verksamheter utvecklas.

Branschansvarig på Ledarna

Välkommen till din branschsida inom Transportbranschen, som branschansvarig bevakar jag och uppmärksammar intressanta händelser och trender inom Transportbranschen.

Bevakningen sker i samarbete med föreningarna Teknik & Motor samt Ledarna inom Transport & Logistik

I första hand riktar jag in mig på att bevaka ledarskapsfrågor som kan vara av intresse för dig i din vardag som chef!

/Madeleine Warghusen, bransch- och avtalsansvarig på Ledarna 
Kontakta mig gärna om branschfrågor!
madeleine.warghusen@ledarna.se 

 


 

Nyheter om branschen

 • 2017-05-11

  Ny överenskommelse om kontroll av utländska fartyg

  (Transportstyrelsen Nyheter)

  Medlemsländerna i de mellanstatliga organen Paris och Tokyo MoU har kommit överens om en inriktning för det framtida arbetet med kontroll av fartyg, så kallade hamnstatskontroller. Det skedde vid en ministerkonferens i Vancouver i början av maj. Syftet är att förbättra sjösäkerhet, miljöskydd samt arbets- och levnadsvillkor för sjömän världen över.

 • 2017-05-10

  APM Terminals genomför lockout i Göteborg

  (Transportnet Nyheter)

  Den 19 maj till och med 30 juni 2017 genomför APM Terminals Gothenburg en så kallad spegel- och konsekvenslockout. Detta för att skydda verksamheten mot de senast varslade stridsåtgärder som Svenska Hamnarbetarförbundets avdelning 4 genomfört mot APM Terminals Gothenburg. Under den pågående lockouten kommer endast begränsad service under dagtid att kunna erbjudas kunderna. – Vi har gjort allt vi har kunnat för att lösa konflikten med Svenska Hamnarbetarförbundets avdelning 4 parallellt med att vi har

 • 2017-05-09

  61 miljoner plus för Helsingborgs Hamn

  (Transportnet Nyheter)

  Helsingborgs Hamn redovisar ett resultat för 2016 på 61 miljoner kronor. Det visar att hamnen fortsätter leverera tjänster som kunder och varuägare värdesätter. Som logistiskt nav har Helsingborgs Hamn ett viktigt uppdrag genom att 12 000 arbetstillfällen och 330 företag direkt eller indirekt kan kopplas till hamnens verksamhet. Under året har flera viktiga steg för fortsatt tillväxt blivit verklighet. Arbetet med container yard planning har fortgått, elförsörjning har uppgraderats, en ny mobilkran har

 • 2017-05-09

  Flygbranschen i fokus på logistikseminarium den 23 maj

  (Transportnet Nyheter)

  CargoIT bjuder in till seminarium den 23 maj på Arlanda, Sky City. Det blir en förmiddag med djupdykning inom framtidens logistik med fokus på flygbranschen. Inledningsvis presenterar Nils Paul från näringsdepartementet den nya flygstrategin. Flygstrategin syftar till att tydliggöra flygets roll som en del i transportsystemet och en av prioriteringarna i den nya strategin är utvecklingen av Arlanda som ledande storflygplats.

 • 2017-05-04

  VTI förbereder för automatiserade fordon

  (VTI Pressmeddelanden)

  Automatiseringen av trafiksystemet kommer att medföra stora förändringar. EU-projektet CoExist startar nu för att förbereda städer och väghållare för införandet av självkörande fordon. VTI är största part i projektet.

 • 2017-05-04

  Transportstyrelsen föreslår ändrade kör- och vilotidsregler

  (Transportnet Nyheter)

  Transportstyrelsen föreslår att en rad ändringar av reglerna för kör- och vilotider för att skapa ett mer flexibelt och rättvist sanktionssystem. Bland annat föreslås gradvis ökande sanktionsavgifter, som innebär lägre avgifter för den som begår mindre överträdelser medan den som grövre överträdelser eller medvetet fuskar får betala mer. Transportstyrelsen har på regeringens uppdrag följt upp genomförda reformer och utrett sju aktuella frågor inom yrkestrafiken på väg.

 • 2017-05-02

  Strategisk plan för fossilfri transportsektor

  (Transportnet Nyheter)

  Den 28 april lämnade Energimyndigheten, tillsammans med Transportstyrelsen och 4 andra myndigheter, över den strategiska planen för omställningen till en fossilfri transportsektor till regeringen. Arbetet har pågått i drygt ett år, och det har resulterat i ett stort antal åtaganden och förslag. Energimyndigheten fick i regleringsbrevet för 2016 uppdraget att samordna arbetet med den strategiska planen. En arbetsgrupp ledd av Energimyndigheten och med deltagare från Trafikverket, Naturvårdsverket,

 • 2017-05-02

  Gävle hamn ska bli unikt hållbar

  (Transportnet Nyheter)

  Nu inleds ett arbete där forskarna vid Högskolan i Gävle ska studera vad Gävle hamn de senaste fem åren gjort när det gäller arbetet för social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. - Vi har en situation där vi kan lära av hamnens erfarenheter i praktiken och Högskolans erfarenhet från forskning och sammanföra dessa på ett sätt som aldrig gjorts förut, säger Rodrigo Lozano, forskare vid Högskolan i Gävle. Nu inleds ett arbete där forskarna vid Högskolan till att börja med ska studera vad Gävle hamn de

 • 2017-04-28

  Störst av allt är fritiden?

  (Unionen Opinion)

  Mår vi som bäst på fritiden eller på jobbet? Den frågan lämnade SOM-institutet svar på i tisdags (25/4). Det konstaterades att välbefinnandet är generellt högre på fritiden jämfört med på arbetet, men att upplevelsen av meningsfullhet är högre på jobbet än på fritiden. Frågan är hur relevant dikotomin mellan jobb och fritid är i ett …

 • 2017-04-27

  Postnord ökar säkerheten med ny metod

  (Dagens Handel Nyheter)

  Postens distributionsfordon har utrustats med märk-DNA. Den som gör inbrott duschas med märkdna-spray. Det blir lätt att koppla tjuven till brottet. Polisens jobb underlättas.MärkDNA fastnar på allt. Märk-DNA är en modern, osynlig stöldskyddsmärkning som finns i flera varianter. En av dem är spray. Det är den som företaget Smartwater installerar i Postnords distributionsfordon. Sprayen utlöses när någon gör inbrott i fordonet och gärningsmannen blir helt enkelt duschad. Sprayen träffar också godset.

 • 2017-04-21

  Postnord tar över Lindex leveranser i Norden

  (Transportnet Nyheter)

  Sedan årsskiftet ansvarar Postnord för Lindex leveranser från kedjans distributionscentral i Partille till samtliga butiker i Sverige, Norge och Finland. I avtalet ingår även delar av klädkedjans e-handelsdistribution. - Vi levererar till merparten av de 370 butiker som avtalet omfattar före klockan tio, vilket Lindex vill ha för att för att hinna packa upp varorna innan butikerna öppnar, säger Anders Holm, vd i Postnord Sverige.

 • 2017-04-21

  Rundabordssamtal i Ystad om europeisk transportkorridor

  (Transportnet Nyheter)

  Ystad Hamn var under onsdagen värd vid ett rundabordssamtal i Ystad om europeisk transportpolitik och hur Ystad kan bli en del av den viktiga europeiska transportkorridoren Baltic-Adriatic Corridor. Det framgår av pressinformation från Ystad Hamn. Trafiken mellan Ystad och Swinoujscie i Polen ökar kraftigt och med anledning av denna utveckling bjöd Ystad Hamn idag in politiker från Europaparlamentet, Polen, Sverige och Danmark till ett rundabordssamtal om hur trafiken mellan Ystad och Polen kan uppnå

 • 2017-04-20

  Flygskatten har rätt intentioner – men slår fel

  (Unionen Opinion)

  I regeringens vårbudget finansieras en sänkning av kostnaderna för ett företags förste anställde med en ny skatt på flygresor. Att stimulera enmansföretag att ta steget att växa genom anställning är utmärkt, men det hade varit bättre om finansieringen skedde på något annat sätt. I grunden är det naturligtvis en bra princip att staten genom regelverk, …

 • 2017-04-19

  Transportrådet efterlyser framtidsinriktade investeringar

  (Transportnet Nyheter)

  Det går bra för svensk ekonomi vilket framgår av regeringens vårbudget 2017. Näringslivets Transportråd saknar dock de framtidsinriktade investeringarna i närtid på infrastruktur och transporter för att långsiktigt säkerställa tillväxt, välfärd och konkurrenskraft. Det framgår av Näringslivets Transportråds kommentarer till vårbudgeten. Organisationen konstaterar att det inte är något nytt i regeringens vårbudget för 2017 om infrastruktur och transporter jämfört med det som tidigare är känt från

 • 2017-04-11

  Anna Johansson bjuder in branschen till samtal om säkerhet

  (Transportnet Nyheter)

  Infrastrukturminister Anna Johansson har bjudit in åkeribranschen, lastbilstillverkare, fackförbund, berörda myndigheter och kommuner till en diskussion om vad som kan göras för att hindra att lastbilar används till terrordåd. Mötet äger rum på torsdag den 13 april på Näringsdepartementet i Stockholm. – Mötet syftar till att identifiera möjliga åtgärder för hur kapningar av lastbilar och andra fordon kan försvåras, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

 • 2017-04-11

  Ikea kommer närmare stockholmarna

  (Dagens Handel Nyheter)

  För att stärka sin e-handel etablerar Ikea en distributionscentral i Arlandastad. Distributionen från Ikeas nya lager vid Arlanda ska skötas av Bring Företaget beskriver etableringen som "en nyckel till att öka servicegraden och korta leveranstiderna i Stockholm – ett sätt att komma närmare kunderna oavsett hur de handlar och vill ha heminredning levererat".

 • 2017-04-10

  Blomsterhyllningar i city

  (Dagens Handel Nyheter)

  Så sakta börjar folklivet återvända till city. Men fredagsdådet är närvarande, i folks medvetande och i blommor. Tiotusentals människor samlades på lördagseftermiddagen på Sergles torg i Stockholm för att visa medkänsla med offren för fredagens vansinnesdåd.

 • 2017-04-06

  Unionens medlemmar har rätt till förlängd uppsägningstid

  (Unionen Nyheter)

  Anställda har rätt till förlängd uppsägningstid enligt kollektivavtalet vid företagsöverlåtelse. Det slog idag EU-domstolen fast. - Det här är en vinst för Unionens medlemmar som nu får en bättre anställningstrygghet när företaget köps upp eller slås samman, säger Martin Wästfelt, chefsjurist på Unionen Unionen har sedan 2012 drivit en tvist gentemot Almega kring medlemmar som inte fick rätt till den förlängda uppsägningstiden vid företagsöverlåtelse. Domen idag ger Unionens medlemmar en ökad anställningstrygghet.

 • 2017-03-20

  Incheckningen flyttas i Trelleborgs Hamn

  (Transportnet Nyheter)

  Anders Karlsson | 2017/03/20 | Antal kommentarer 0 Trelleborgs Hamn planerar att flytta nuvarande check-in för att kunna hantera den ökande trafikvolymen. Flytten påbörjades redan i slutet av 2015 när Unity Line fick en ny temporär check-in med infart från Strandridaregatan. Nya check-in kommer att bestå av fraktkontor, biljettkiosker, toaletter, gater med tillhörande bommar, självcheck-in, längdmätningsutrustning, belysning, fiber, staket, vatten och avlopp.

 • 2017-03-17

  Regeringen beslutar i dag om arbetsrättsliga villkor i offentliga upphandlingar

  (Unionen Opinion)

  Nu finns det äntligen en majoritet i Riksdagen för att säkerställa sjysta arbetsvillkor vid offentlig upphandling. Det är ett mycket välkommet besked även om det inte nått hela vägen för tjänstepension och försäkringar! Förändringarna i lagen går i rätt riktning. Unionen har understrukit att upphandlingslagarna bör utformas så att de kan användas som stöd …

Hitta vägledning genom våra chefsguider

Vill du veta mer om allt ifrån arbetsrätt till karriär, lön och jämställdhet? Hitta svaren i våra chefsguider!

Bli medlem