Bransch – Transport

Ju mer kunskap och insikt om din omvärld, desto bättre blir du som chef! Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång – människor växer och verksamheter utvecklas.

Branschansvarig på Ledarna

Välkommen till din branschsida inom Transportbranschen, som branschansvarig bevakar jag och uppmärksammar intressanta händelser och trender inom Transportbranschen.

Bevakningen sker i samarbete med föreningarna Teknik & Motor samt Ledarna inom Transport & Logistik

I första hand riktar jag in mig på att bevaka ledarskapsfrågor som kan vara av intresse för dig i din vardag som chef!

/Antonio Ropero, bransch- och avtalsansvarig på Ledarna
Kontakta mig gärna om branschfrågor!
antonio.ropero@ledarna.se

 

 

 


 

Nyheter om branschen

 • 2016-10-20

  Digital logistik stöper om hela företag

  (Transportnytt Nyheter)

  Forskaren Daniel Ekwall stod för första programpunkten vid Logistikdagen i Borås på torsdagen. (Bild: Alexander Kristofersson) Möjligheterna att utveckla hela affärsverksamheter genom nya IT-lösningar i logistiken, står i centrum för Logistikdagen, i Borås på torsdagen. Om Postnord sätter QR-koder på frimärkena, i stället för gamla kändisar, så skulle avsändaren kunna följa sitt brevs väg till mottagaren, konstaterade Svensk digital handels chef Jonas Ogvall vid öppningen av Logistikdagen på torsdagsmorgonen.

 • 2016-10-19

  Ledande logistikchefer klara för Detaljhandelns Logistikdag

  (Transportnet Nyheter)

  Återigen samlar Detaljhandelns Logistikdag nyckeltalare från ledande transport- och logistikbolag på den svenska marknaden som kommer att berätta om möjligheterna och utmaningarna kring ökad e-handel och leveranser samma dag. Det handlar om nyckeltalare från bland andra Postnord, DHL Express, DB Schenker och UPS. - Jag brukar regelbundet besöka tongivande logistikkonferenser – både i Sverige och utomlands, säger Anders Karlsson, chefredaktör för Transport & Logistik Idag/Transportnet och programansvarig

 • 2016-10-07

  Mindre och kortare godstransporter på järnväg

  (Infrastrukturnyheter.se Transport & Logistik)

  Transporter minskade med 12 procent 2010-2015 Godstransporterna på järnväg i Sverige minskade med 12 procent mellan 2010 och 2015 sett till transportarbetet. Under samma period har mängden gods bara minskat med 5 procent, vilket betyder att transporterna blivit kortare. Det visar statistik från Trafikanalys. Under 2015 uppgick godstågens transportarbete till 21 miljarder tonkilometer, vilket är det lägsta på 5 år. Sedan 2010 har minskningen varit 12 procent.

 • 2016-10-07

  Infrastruktursatsning klarar att täcka det eftersläpande underhållet

  (Transportnytt Nyheter)

  Infrastrukturminister Anna Johansson presenterade infrastrukturpropositionen tillsammans med klimatminister Isabella Lövin. (Bild: Regeringskansliet) Regeringen ökar ramen för infrastruktursatsningar under åren 2018 – 2029 med totalt 100 miljarder och vill bygga höghastighetsbanor, sa infrastrukturministar Anna Johansson när hon presenterade infrastrukturpropositionen. Näringslivets transportråd konstaterar att den utökade ramen räcker till för att hålla igång järnvägen och täcka det eftersläpande underhållet – men inte så mycket mer.

 • 2016-10-07

  PostNord drar tillbaka uppsägning av brevbärare

  (SEKO)

  Brevbäraren Tommy Hinders i Mora har de senaste dagarna blivit något av en rikskändis. Efter 40 år som brevbärare sades han förra veckan, med två år kvar till pensionen, upp av PostNord. Orsaken var ett beslut från 2015 om att ingen post i Mora längre skulle delas ut med cykel. Tommy, som lider av epilepsi och följaktligen inte kan skaffa körkort, sades upp på grund av arbetsbrist.

 • 2016-10-06

  Sveriges Åkeriföretag kommenterar 74 ton

  (Transportnet Nyheter)

  Sveriges Åkeriföretag har nu kommenterat det förslag som regeringen presenterade tidigare den här veckan och som innebär införande av 74-tons lastbilsekipage. Det ska ingå som en del i ett större paket av åtgärder som planeras. Sveriges Åkeriföretag framhåller att det inte framgår när beslutet ska tas i riksdagen, men att det ska träda i kraft i mars 2017. Enligt åkarnas branschorganisation tycks förslaget fokusera på stråk som saknar järnväg i dag.

 • 2016-10-06

  Skogforsk välkomnar 74 ton

  (Transportnet Nyheter)

  Skogforsk har noterat att regeringen nyligen har meddelat att man avser att 74-tons timmerlastbilar ska tillåtas från och med mars 2017. Skogforsk framhåller att det är en höjning från dagens 64 tons bruttovikt och ett välkommet beslut från skogsnäringen för att kunna minska koldioxidutsläpp och transportkostnader och på så sätt bidra än mer till ett framtida, hållbart samhälle. Skogforsk har testat och utvärderat timmerbilar med bruttovikt på 74 ton sedan augusti 2009.

 • 2016-10-06

  Seko har tecknat avtal för 12000 medlemmar på statliga området

  (SEKO)

  Seko har idag skrivit på en ny avtalsuppgörelse med Arbetsgivarverket som innehåller löneökningar i nivå med övriga uppgörelser på arbetsmarknaden och ökat fokus på arbetsmiljöfrågor i syfte att sänka sjuktalen.

 • 2016-10-04

  Ett steg närmare 74 ton på väg

  (Transportnet Nyheter)

  Regeringen har nu beslutat om en lagrådsremiss avseende införandet av trafik med 74 tons lastbilar i Sverige, på vägar där transporter på järnväg eller sjöfart inte är möjligt. Förslaget kommer att ingå i en bredare godstrafikproposition, där regeringen även kommer lämna förslag som främjar godstransporter med järnväg och sjöfart. Det framgår av ett pressmeddelande från Näringsdepartementet. – Det är glädjande att vi tar ytterligare ett steg i arbetet med hållbara lastbilstransporter, säger

 • 2016-09-29

  Så kan Sverige få en fossiloberoende fordonsflotta 2030

  (Supermiljöbloggen)

  Ny rapport visar hur Sverige kan nå en fossiloberoende fordonsflotta 2030. En omställning i transportsektorn skulle också vara bra för hälsan, jobben och ge mer plats för bostäder och grönområden i städerna. Men en del menar att det är oeffektiv klimatpolitik att ha ett separat klimatmål för transportsektorn, istället för att bara ha ett klimatmål för alla sektorer.

  Bilåkandet och användningen av fossila bränslen ökar. Så mycket som bilåkandet ökade 2014 har det inte ökat på 64 år. Andelen resor med kollektivtrafik ökade från 11 till 13 procent mellan 2005/2006 och 2011-2014. Men cykelåkandet minskar. Befolkningen i Sverige cyklar i snitt 5,3 miljoner kilometer per dag, vilket är en minskning med 16 procent sedan mitten av 1990-talet.
  Detta visar rapporten Fossiloberoende fordonsflotta 2030 som är gjord av teknikkonsultföretaget Sweco, 2030-sekritariatet, Energiforsk och Statens väg- och transportforskningsinstitut.
  I rapporten undersökshur denna dystra trend kan brytas och hur en fossiloberoende fordonsflotta 2030 kan uppnås.

  För att göra fordonen energieffektivare rekommenderas att Sverige ska driva skärpta utsläppskrav inom EU, att miljöbilsdefinitionen ska skärpas och att miljödefinitioner för lastbilar och långfärdsbussar ska införas. Andra rekommendationer är: stegvis höjd koldioxidskatt på fossila bränslen, utökat produktionstöd till nya förnybara bränslen, krav på att transporter som bekostas av skattepengar ska drivas med ett miljöbränsle långsiktigt stöd som skapar laddinfrastruktur, och
  mackar med förnybara bränslen. För att folks beteende ska bli miljövänligare rekommenderas
  att det ska bli svårare att ta bilen in till stadskärnan, att det ska bli attraktivare att använda andra färdmedel..

 • 2016-09-23

  Handlingsplan för fossiloberoende fordonsflotta presenterad

  (Transportnet Nyheter)

  Det finns en bred samstämmighet och samarbetsvilja i Sverige för att genomföra omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta. Utifrån detta finns nu en handlingsplan för måluppfyllelse med sikte på år 2030, framtagen av Sweco, Energiforsk, VTI och Fores med 2030-sekretariatet. Målet om en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030 har konkretiserats av miljömålsberedningen till 70 procent minskad klimatpåverkan från transportsektorn.

 • 2016-09-23

  DB kan få tillskott på 24 miljarder – Schenker fortsatt helägt

  (Transportnet Nyheter)

  Tysklands trafikminister Alexander Dobrindt (CSU) har planer på att pumpa in motsvarande cirka 24 miljarder kronor (2,4 miljarder euro) i Deutsche Bahn, som är helägt av tyska staten. Därmed blir det ingen delförsäljning av DB-döttrarna DB Schenker och Arriva. Den tyske trafikministern har dessutom planer på att höja det egna kapitalet i Deutsche Bahn med motsvarande cirka 9 miljarder kronor (1 miljard euro).

 • 2016-09-23

  Centerpartiet startar kampanj mot kilometerskatt

  (Transportnet Nyheter)

  Centerpartiet inleder nu en kampanj mot införandet av en skatt på avstånd, kallad kilometerskatt för tunga lastbilar. I kampanjen ingår ett uppdrag för att skriva på en namninsamling mot skatten. - Jag upplever att människor som förstår landsbygdens villkor ser skatten som oerhört angelägen att stoppa, vilket vi hoppas uppnå, säger Anders Åkesson, infrastrukturpolitisk talesperson för centerpartiet. Bakgrunden är regeringens önskan att se en kilometerskatt och att uppgifter från regeringens utredare

 • 2016-09-22

  Åkeriföretagen riktar kritik mot höstbudgeten

  (Transportnet Nyheter)

  Nödvändiga investeringar i infrastrukturen skjuts på framtiden och förhöjda transportkostnader är inte rätt väg att gå. Samtidigt välkomnar Sveriges Åkeriföretag större anslag till polisen. - Infrastruktursatsningar och åtgärder för att effektivisera transporter skjuts på framtiden och riskerar att hamna efter nästa riksdagsval, säger Tove Winiger, politisk talesperson i Sveriges Åkeriföretag. Att befolkningen växer så att det knakar och infrastrukturen är svårt eftersatt borde inspirera till satsningar.

 • 2016-09-14

  Positiva nyckeltal i åkeribranschen

  (Transportnet Nyheter)

  Sveriges Åkeriföretag har i samarbete med analysföretaget Rementum tagit fram en unik nyckeltalsundersökning baserat på tio års branschsiffror kring ekonomisk status och utveckling för perioden 2006 – 2016. 6 479 företag har ingått i analysen och huvuddelen är aktiebolag. Rapporten är mer fokuserad och detaljerad än exempelvis den statistik som myndigheten för Trafikanalys publicerar vartannat år. Den syftar till att belysa olika verksamhetsområden såsom bygg- och anläggning samt fjärrtransporter för

 • 2016-09-14

  Lastbilsprotest i centrala Stockholm

  (Transportnet Nyheter)

  På tisdagen genomförde Här Stannar Sverige genomförde sin manifestation i närheten av riksdagshuset i Stockholm i samband med riksdagens öppnande. Ett tiotal lastbilsekipage deltog i en kortege som körde genom centrala Stockholm och som stannade en bit från riksdagshuset. Ursprungsplanen var att kortegen med lastbilar skulle köra förbi Mynttorget jämte riksdagshuset, men av säkerhetsskäl gav myndigheterna inte tillstånd till detta.

 • 2016-09-14

  Regeringen diskuterade vägslitageavgift med industrin

  (Transportnet Nyheter)

  Transporter och infrastruktur är avgörande för svensk industris konkurrenskraft och därmed ett viktigt redskap för regeringens näringspolitik. Det var det återkommande buskapet från näringslivets företrädare under måndagens Industrisamtal med statsråden Mikael Damberg och Anna Johansson. Under måndagen deltog företrädare för skogsindustrin i regeringens industrisamtal. Temat för samtalet var transporter och infrastruktur.

 • 2016-09-07

  Utvärdering av miljöinslagen i körkortsutbildningen. En studie av effekter på körbeteende och bränsleförbrukning

  (VTI Publikationer)

  Nils Petter Gregersen Susanne Gustafsson Gunilla Sörensen Jonna Nyberg Inger Forsberg Utvärdering av miljöinslagen i körkortsutbildningen En studie av effekter på körbeteende och bränsleförbrukning VTI rapport 903 | U tvärdering av m iljöinslagen i körkortsutbildningen www.vti.se/publikationer VTI rapport 903 Utgivningsår 2016 VTI rapport 903 Utvärdering av miljöinslagen i körkortsutbildningen En studie av effekter på körbeteende och bränsleförbrukning Nils Petter Gregersen Susanne Gustafsson Gunilla Sörensen Jonna

 • 2016-09-07

  Lektioner i sparsam körning ger effekt

  (VTI Pressmeddelanden)

  Hur mycket utbildning en körskoleelev får i miljötänkande och sparsam körning varierar mellan olika körskolor. En studie visar att de elever som fått mer utbildning i sparsam körning också kör mer miljövänligt, med mindre bränsleförbrukning.

 • 2016-09-06

  Transportföretagen välkomnar CSN-lån för körkortsutbildning

  (Transportnet Nyheter)

  Transportföretagen välkomnar regeringens beslut om att körkort ska kunna tas med hjälp av CSN-lån. Efter utbildning rankas körkort som den viktigaste faktorn bland arbetsgivare för att få jobb. - Efter att ha jobbat med frågan under flera år känns det extra glädjande att regeringen inför möjligheten till CSN-lån för att ta körkort, säger Mattias Dahl, vd i Transportföretagen. För många människor innebär det att dörrar öppnas till yrken inom transportbranschen, men även inom hemtjänsten och andra

Hitta vägledning genom våra chefsguider

Vill du veta mer om allt ifrån arbetsrätt till karriär, lön och jämställdhet? Hitta svaren i våra chefsguider!

Bli medlem