Bransch – Transport

Ju mer kunskap och insikt om din omvärld, desto bättre blir du som chef! Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång – människor växer och verksamheter utvecklas.

Branschansvarig på Ledarna

Välkommen till din branschsida inom Transportbranschen, som branschansvarig bevakar jag och uppmärksammar intressanta händelser och trender inom Transportbranschen.

Bevakningen sker i samarbete med föreningarna Teknik & Motor samt Ledarna inom Transport & Logistik

I första hand riktar jag in mig på att bevaka ledarskapsfrågor som kan vara av intresse för dig i din vardag som chef!

/Madeleine Warghusen, bransch- och avtalsansvarig på Ledarna 
Kontakta mig gärna om branschfrågor!
madeleine.warghusen@ledarna.se 

 


 

Nyheter om branschen

 • 2017-04-19

  Transportrådet efterlyser framtidsinriktade investeringar

  (Transportnet Nyheter)

  Det går bra för svensk ekonomi vilket framgår av regeringens vårbudget 2017. Näringslivets Transportråd saknar dock de framtidsinriktade investeringarna i närtid på infrastruktur och transporter för att långsiktigt säkerställa tillväxt, välfärd och konkurrenskraft. Det framgår av Näringslivets Transportråds kommentarer till vårbudgeten. Organisationen konstaterar att det inte är något nytt i regeringens vårbudget för 2017 om infrastruktur och transporter jämfört med det som tidigare är känt från

 • 2017-04-11

  Anna Johansson bjuder in branschen till samtal om säkerhet

  (Transportnet Nyheter)

  Infrastrukturminister Anna Johansson har bjudit in åkeribranschen, lastbilstillverkare, fackförbund, berörda myndigheter och kommuner till en diskussion om vad som kan göras för att hindra att lastbilar används till terrordåd. Mötet äger rum på torsdag den 13 april på Näringsdepartementet i Stockholm. – Mötet syftar till att identifiera möjliga åtgärder för hur kapningar av lastbilar och andra fordon kan försvåras, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

 • 2017-04-11

  Ikea kommer närmare stockholmarna

  (Dagens Handel Nyheter)

  För att stärka sin e-handel etablerar Ikea en distributionscentral i Arlandastad. Distributionen från Ikeas nya lager vid Arlanda ska skötas av Bring Företaget beskriver etableringen som "en nyckel till att öka servicegraden och korta leveranstiderna i Stockholm – ett sätt att komma närmare kunderna oavsett hur de handlar och vill ha heminredning levererat".

 • 2017-04-10

  Blomsterhyllningar i city

  (Dagens Handel Nyheter)

  Så sakta börjar folklivet återvända till city. Men fredagsdådet är närvarande, i folks medvetande och i blommor. Tiotusentals människor samlades på lördagseftermiddagen på Sergles torg i Stockholm för att visa medkänsla med offren för fredagens vansinnesdåd.

 • 2017-04-06

  Unionens medlemmar har rätt till förlängd uppsägningstid

  (Unionen Nyheter)

  Anställda har rätt till förlängd uppsägningstid enligt kollektivavtalet vid företagsöverlåtelse. Det slog idag EU-domstolen fast. - Det här är en vinst för Unionens medlemmar som nu får en bättre anställningstrygghet när företaget köps upp eller slås samman, säger Martin Wästfelt, chefsjurist på Unionen Unionen har sedan 2012 drivit en tvist gentemot Almega kring medlemmar som inte fick rätt till den förlängda uppsägningstiden vid företagsöverlåtelse. Domen idag ger Unionens medlemmar en ökad anställningstrygghet.

 • 2017-03-20

  Incheckningen flyttas i Trelleborgs Hamn

  (Transportnet Nyheter)

  Anders Karlsson | 2017/03/20 | Antal kommentarer 0 Trelleborgs Hamn planerar att flytta nuvarande check-in för att kunna hantera den ökande trafikvolymen. Flytten påbörjades redan i slutet av 2015 när Unity Line fick en ny temporär check-in med infart från Strandridaregatan. Nya check-in kommer att bestå av fraktkontor, biljettkiosker, toaletter, gater med tillhörande bommar, självcheck-in, längdmätningsutrustning, belysning, fiber, staket, vatten och avlopp.

 • 2017-03-17

  Regeringen beslutar i dag om arbetsrättsliga villkor i offentliga upphandlingar

  (Unionen Opinion)

  Nu finns det äntligen en majoritet i Riksdagen för att säkerställa sjysta arbetsvillkor vid offentlig upphandling. Det är ett mycket välkommet besked även om det inte nått hela vägen för tjänstepension och försäkringar! Förändringarna i lagen går i rätt riktning. Unionen har understrukit att upphandlingslagarna bör utformas så att de kan användas som stöd …

 • 2017-03-17

  Massiv branschkritik mot flygskatt

  (Transportnet Nyheter)

  På onsdagen presenterade regeringen inriktningen för en ny svensk flygskatt. Trots massiv kritik från myndigheter, kommuner, regioner och näringsliv kommer regeringen gå vidare med det förslag som enligt branschorganisationen Svenskt Flyg saknar klimateffekt och som slår hårt mot tillgänglighet, sysselsättning och konkurrenskraft i Sverige. Det skriver Svenskt Flyg i ett pressmeddelande. Den 1 mars löpte remisstiden för utredningsförslaget om en svensk flygskatt ut.

 • 2017-03-17

  Åkeriföretagen och MHF bekymrade över kontrollen av rattfyllerister

  (Transportnet Nyheter)

  Kustbevakningen flaggar för att antalet rattfyllerister som åkt fast i kontroll, ökar. Under 2016 minskade antalet kontroller och då minskade också antalet som blåst positivt i nykterhetskontroll. Det är alltså inte de faktiska nivåerna som minskat, utan frånvaron av kontroller, som påverkat fjolårets låga resultat. 960 000 kontroller av nykterhet utfördes förresten förra året, mot år 2009 då 2,9 miljoner utandningsprov genomfördes.

 • 2017-03-15

  Stockholm samordnar citytransporter

  (Transportnet Nyheter)

  På tisdagsmorgonen, den 14 mars, invigdes ett unikt samarbete mellan Bring, Ragn-Sells, Vasakronan och Stockholms stad. Trots sina skilda verksamheter har dessa aktörer tillsammans hittat en hållbar modell för att verka för en ren och framkomlig huvudstad. I ett Stockholm som växer ökar efterfrågan på leveranstrafik in och ut ur staden. Dessa transporter är en förutsättning för en attraktiv stad, samtidigt som de både drabbas av och är en del av en begränsad framkomlighet.

 • 2017-03-13

  APM Terminals pumpar in en kvarts miljard i Göteborg

  (Transportnet Nyheter)

  APM Terminals investerar ytterligare en kvarts miljard i Göteborg APM Terminals har tecknat ett tillägg till koncessionsavtalet med Göteborgs Hamn som stärker relationen med Sveriges största hamn, med ett åtagande att investera ytterligare en kvarts miljard kronor till 2024. Tillägget innehåller också en ambitiös volymtillväxt. Det framgår av ett pressmeddelande från APM Terminals. Det nyligen tecknade tillägget till koncessionsavtalet består av två delar; en marknadsandelsgaranti och ett nytt

 • 2017-03-10

  Unionen i regeringens digitaliseringsråd

  (Unionen Nyheter)

  Idag presenterade regeringen sitt nya digitaliseringsråd som ska främja genomförandet av regeringens digitaliseringspolitik. Unionens förbundsordförande Martin Linder är en av tio ledamöter. - Det ska bli mycket spännande att som enda fackliga representant ingå i digitaliseringsrådet. Digitaliseringens påverkan på arbetslivet i form av automatisering och behov av omställning, är några av de frågorna jag tar med mig, säger Martin Linder. Regeringens digitaliseringsråd har som uppgift att främja genomförande av den samlade digitaliseringspolitiken.

 • 2017-03-08

  Lönekartläggning lönar sig

  (Unionen Opinion)

  Än idag finns det oförklarliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Genom att göra en jämställdhetsanalys av lönesättningen kan arbetsgivarna minska skillnaderna. Lagstiftningen om årliga lönekartläggningar är på plats. Men det räcker inte. Nu måste arbetsgivarna ta sitt ansvar. När lönegapet mellan män och kvinnor diskuteras, finns det inte sällan med en underton av trött förvåning. …

 • 2017-03-08

  Hamnkonflikten i Göteborg: Medlare lägger fram ny hemställan

  (Transportnet Nyheter)

  Medlarna har lagt fram en ny hemställan gällande konflikten mellan APM Terminals (APMT) och Hamnarbetarförbundet avdelning 4 (Hamn4:an). Svar ska lämnas nästa måndag den 13 mars kl. 10 på Svenskt Näringslivs kontor i Göteborg. Det skriver Sveriges Hamnar i ett pressmeddelande. Medlarna träffade under tisdagsförmiddagen åter APMT, som företräds av Sveriges Hamnar, och Hamn4an om den pågående konflikten i Göteborgs Hamn.

 • 2017-03-06

  Hamn 4:an varslar om nya stridsåtgärder

  (Transportnet Nyheter)

  Den 1 mars varslade Hamn4:an i APM Terminals om nya stridsåtgärder. - Hamn4:an valde den 17 februari att dra tillbaka samtliga varsel och pågående stridsåtgärder till fördel för dialog, men har nu valt att avbryta dialogen och återuppta stridsåtgärderna mot bolaget, säger Joakim Ärlund, vd i Sveriges Hamnar. I dialogen upprepades samtliga tidigare ställda krav mot arbetsgivaren. Detta trots att APMT redan omfattas av branschens kollektivavtal som tecknas mellan Sveriges Hamnar och

 • 2017-03-02

  Politisk oenighet om regeringens flygstrategi

  (Transportnet Nyheter)

  Riksdagens trafikutskott anser att inriktningen på regeringens flygstrategi bör ändras. Utskottet tycker också att regeringen borde modernisera regelverket kring drönare. Om detta handlar två tillkännagivanden som trafikutskottet nu föreslår att riksdagen riktar till regeringen. Socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet reserverar sig mot förslaget. Det framgår av ett pressmeddelande från Sveriges Riksdag.

 • 2017-03-02

  Trafikinformation kan minska koldioxidutsläpp

  (VTI Aktuellt)

  Kraven på minskade utsläpp av växthusgaser kräver åtgärder inom många olika verksamheter. Trafikledning för väg och järnväg är ett område där mycket finns att göra för att påverka koldioxidutsläppens storlek, exempelvis via gemensamma informationssystem.

 • 2017-01-29

  Spendrups påbörjar stor fraktupphandling

  (Transportnet Nyheter)

  Spendrups Bryggeri och Bryggeritransport upphandlar nu koncernens transporter till och från Spendrups anläggningar, leverantörer och kunder. Kontraktstiden är 3 plus 1 år med start januari 2018. Det framgår av pressinformation från Spendrups. Upphandlingen omfattar transporter av mer än 300 000 ton gods per år. Upphandlingen sker i två steg där det första steget, Request for Information (RFI), syftar till att dels samla in information om hur leverantörerna kommer lösa Spendrups transportbehov och dels

 • 2017-01-27

  Flygstrategi med dubbla budskap

  (Transportnet Nyheter)

  Svenskt Flyg konstaterar att regeringen i sin färska flygstrategi lyfter fram flygets stora betydelse för Sverige. Samtidigt planerar regeringen för en flygskatt som slår direkt mot svensk ekonomi, hotar tusentals jobb och drabbar glesbygden hårdast. Enligt Svenskt Flyg är det nu hög tid att skrota förslaget om flygskatt, och välja rätt väg för ett hållbart flyg som bidrar till svensk tillväxt och konkurrenskraft.

 • 2017-01-25

  Svensk miljöpartist till EU:s transportutskott

  (Transportnet Nyheter)

  Jakop Dalunde, europaparlamentariker för miljöpartiet, blir suppleant i Europaparlamentets transportutskott TRAN. Dalunde lämnar därmed sin plats i Europaparlamentets jordbruksutskott. Det framgår av pressinformation från miljöpartiet. – Transportfrågor ligger mig nära om hjärtat, säger Jakop Dalunde, som även är medlem i Europaparlamentets industri- och energiutskott. Det viktigaste är att se till att flyget börjar betala för sin klimatpåverkan.

Hitta vägledning genom våra chefsguider

Vill du veta mer om allt ifrån arbetsrätt till karriär, lön och jämställdhet? Hitta svaren i våra chefsguider!

Bli medlem